Nyheter

Oslo dropper gigantprosjekt: Kan koste kommunen hundrevis av millioner

Byrådet i Oslo legger Campus Ekeberg dødt. – En provokasjon for alle frivillige, sier Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

– Vi har jobba lenge med Campus Ekeberg. Men det går ikke, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

Ekeberg Campus skulle bli en splitter ny videregående skole, og masser av idrettsanlegg. Den skulle ligge midt på Ekebergsletta, hvor Norway Cup samler titusener av unge fotballspillere hver sommer. Den skulle bygges av Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklub (BSK), og med lang leiekontrakt til Oslo kommune. Det var i hvert fall planen. Men nå er den død og begravet. I mellomtida har den kostet hundrevis av millioner kroner. Det kan Oslo kommune måtte kompensere for.

Det ble avklart i et nylig møte mellom byrådsavdelinga for kultur, idrett og frivillighet, OIK og BSK.

To forutsetninger skal nemlig til for å få bygget prosjektet: En lånegaranti fra Oslo kommune. Og en leieavtale for skolen. På møtet slo idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) endelig fast at begge deler er uaktuelle. I stedet vil han at kommunen selv skal bygge idrettshaller.

– Vi har jobba med å finne en løsning. Vi må få noe til å skje, sier Gamal til Dagsavisen.

Han, byrådet og Oslo bystyre har tidligere sagt nei til lånegaranti for byggeprosjektet. En sånn garanti må til for at OIK og BSK skal få finansiert byggingen. Nå konkluderer han selv med at hele prosjektet må skrinlegges.

– Det er ikke økonomisk grunnlag for prosjektet. Vi kan ikke sitte i enda flere møter og grave enda mer i noe vi tror det ikke er mulig å få til, sier byråden.

200–300 millioner for ingenting

Tilbake på Ekeberg sitter generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets og ser prosjektet de har brukt årevis og hundrevis av millioner kroner på, med kroken på døra. De har prosjektert, tegnet, innhentet tillatelser. Skolen og idrettshallen har vært byggeklare. Men lånegarantien kom aldri.

– Det er en provokasjon for alle frivillige i Oslo. Stol aldri på Oslo kommune, er hans krystallklare budskap.

– Vi synes jo dette er alvorlig. Hele denne prosessen, sier han.

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

Brekke er uenig med kommunens vurdering av at det ikke er mulig å gi dem lånegaranti. Og det utgjør grunnlaget for avslaget.

– Hvis vi har rett og kommunen feil, så er jo dette alvorlig. Da har vi mest sannsynligvis et embetsverk som driver sin egen agenda. Eller så er det et politisk spill vi er offer for. Det er også alvorlig.

– Det er helt greit for oss at kommunen ikke vil bygge skole, da må de bare betale for kostnadene som har påløpt. Det høres jo meningsløst ut, å betale 200–300 millioner for ingenting, sier han.

«Nice price for you»

Men det er en annen idrettshall på Ekeberg. Bækkelagshallen har i mange år vært Bækkelaget Sportsklubs (BSK) håndballhall. Som Dagsavisen tidligere har skrevet om, vil kommunen ekspropriere, eller overta, denne hallen for å bygge skole der.

Der skal BSK og kommunen i forhandlinger om hvor mye Oslo skal betale for å overta hallen. Både Bækkelaget og Idrettskretsen har sett på dette som en mulighet til å skaffe finansiering til Campus Ekeberg. Men tidligere i juni kom tilbudet fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten tikkende inn til håndballaget:

«Basert på verdivurderingen og dens konklusjon, tilbyr Oslo kommune å kjøpe AS Bækkelagshallen sin seksjon for kr 11.000.000,-»

– Det er i beste fall forsøk på lureri. Det er jo verre enn en gateselger på Lanzarote. «Nice price for you», ironiserer generalsekretær Pål Trælvik i BSK.

Han mener det er fullstendig håpløst å erstatte Bækkelagshallen med den typen penger.

– En idrettsarena for elleve millioner? Dream on! Den siste hallen kommunen har planlagt har et budsjett på 561 millioner. Og da tror jeg ikke tomtekosten er med, sier han til Dagsavisen.

Ingen realisme

Kommunen vil i stedet bygge nye idrettshaller i kommunal regi på Ekeberg. En midlertidig, og en permanent. Men dette er det ennå ikke satt av penger til. Resultatet kan uansett bli at kommunen ender opp med hele fire regninger å betale: Kompensasjon for Bækkelagshallen. Kompensasjon for kostnadene som har blitt brukt på Campus Ekeberg-prosjektet. Byggekostnader for midlertidig hall. Og byggekostnader for en permanent hall.

– Jeg forventer at de sender et krav på de kostnadene som de har hatt. Så får vi ha en prosess på det, sier byråd Samy Gamal.

Foran byggeplass

– Vil dere ikke nå bruke mye mer penger på dette, enn en lånegaranti ville kosta?

– En lånegaranti koster i utgangspunktet ingenting for kommunen, med mindre den må utløses. Så det handler ikke om hva som er billigst, men hva som er mulig. Vi har ikke lov å gi en lånegaranti som innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen, sier byråden.

– Men hvis dere hadde betalt en skikkelig ekspropriasjonserstatning, kunne ikke BSK da fått de musklene de trengte?

– Det er ingen realisme i at en erstatning for Bækkelagshallen kan gjøre det mulig å gi lånegaranti for Campus Ekeberg. Det er et prosjekt som dessverre har flere momenter ved seg som gjør at det blir en vesentlig økonomisk risiko. Ekspropriasjon er en veldig regelstyrt prosess med juridiske begrensninger på hva man gir som erstatning, sier Samy Gamal.

Og dermed ser det ut til at den eneste sjansen for Campus Ekeberg til å bli noe av er borgerlig seier ved valget til høsten. Høyres Eirik Lae Solberg har nemlig sagt til Dagsavisen at hvis han blir byrådsleder gir han lånegaranti til Campus Ekeberg nesten før han får av seg jakka på byrådslederkontoret.

– Vi er glade for opposisjonens tydelighet, sier Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Vil vurdere

Dagsavisen har forelagt kritikken fra Trælvik for Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). I en e-post skriver kommunikasjonssjef Lena Nesset at jobben deres er å sikre nødvendig areal til ny barneskole på Holtet like ved Ekeberg, som skal stå ferdig til skolestart i 2027.

– EBYs oppdrag er å erverve AS Bækkelagshallen sin eierseksjon på 49,3 prosent i Bækkelagshallen. EBY følger standard prosedyre i slike saker og startet forhandlinger om kjøp av seksjonen. Tilbudet BSK har fått på 11 mill. kroner er basert på innhentet takst som anslår markedsverdi. I mangel av avtale har kommunen startet ekspropriasjonsprosess, skriver Nesset.

– BSK mener at de har krav på betydelig høyere erstatning. EBY har bedt BSK ved deres advokat om å opplyse og dokumentere sitt krav. Når EBY mottar dette, vil vi vurdere verdsettelsesmetode etter vilkårene i ekspropriasjonserstatningsloven, legger hun til.

---

Campus Ekeberg

  • Fire nye flerbrukshaller, én turnhall, sju dansesaler, tre-fire saler for kampsport og treningssenter. Pluss nye lokaler til Bækkelagets Sportsklub, Norway Cup og Oslo idrettskrets. Det, pluss en nyoppussa Ekeberghall, har vært drømmen til Oslo-idretten.
  • Prosjektet skulle også inneholde en skole. Etter planen for 595 elever fra Lambertseter og Holtet videregående skole, som skulle slås sammen til én. Skolestart var opprinnelig planlagt til 2023.
  • Prosjektet drives av Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: