Nyheter

Har fått mer penger og flere ansatte. Da peker pilene oppover på Ullern Helsehus

Ble beryktet etter lang rekke saker om dårlig omsorg.

– Jeg har ingenting å klage på. Tvert imot.

Det sier Morten Jaer. Han er 80 år gammel, pasient på Ullern Helsehus, og har vært der «veldig mange ganger». Dagsavisen møter han i tredje etasje på Ullern Helsehus. Det beryktede helsehuset som skapte store overskrifter i fjor.

Omsorgssvikt, sen responstid og pasienter som fikk store skader av oppholdet var bare noe av det vi kunne lese om Ullern Helsehus i avisene høsten 2022. Saken endte til slutt med høring i bystyresalen og byråd Robert Steens avgang. Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad var en av mange som sto fram med sine fryktelige historier fra helsehuset. «Da jeg kom ut var jeg så glad at jeg gråt av glede» kunne han fortelle i høringen.

Siden har Marte Scharning Lund blitt ny helsebyråd, og Ullern Helsehus har fått millioner til å rydde opp.

Skal vi tro pårørendeundersøkelsen har det gitt resultater. Høsten 2022 var under 30 prosent av de pårørende ved Ullern helsehus fornøyd med oppholdet. Like få svarte at de hadde et godt samarbeid med personalet. Og 27 prosent var enige i påstanden «Jeg har inntrykk av at min nærstående føler seg trygg på helsehuset».

Grafikk

Dette viser tall basert på en Opinion-undersøkelse høsten 2022, som er fulgt opp av månedlige SMS-undersøkelser. Nå viser tallene at Ullern omtrent er på nivå med de andre helsehusene i Oslo. 64 prosent er fornøyd. 73 prosent sier at samarbeidet var godt. Bare på spørsmålet om den nærstående føler seg trygg er Ullern svakere enn resten av Oslos helsehus. 48 prosent svarer positivt på dette i mai 2023.

Morten Jaer er ikke enig i hvordan situasjonen ble fremstilt i høst.

– Folk kommer hit og tror de er på hotell, sier han.

Portrett

Samtidig sier Jaer at mange pasientene egentlig er altfor syke for å være på helsehus. Han forteller at svært demente pasienter iblant går rundt i gangene på natten og ikke finner rommet sitt. Samtidig mener han det har blitt bedre i det siste.

– Det har jo vært stramt bemannet. Eller underbemannet. Det har vært en del misbruk av de ansatte, mener han.

Overdrevet inntrykk

– Det var vanskelig for oss i den perioden. Vi følte vi ikke kunne gi forsvarlig hjelp, for vi var så få.

Det sier Dominica Mazor. Hun er sykepleier, og har jobbet et års tid på Ullern. Hun har jobbet gjennom hele perioden med medieoppslag om dårlig pasientbehandling. Hun mener inntrykket medieoppslagene ga var overdrevet, men følte likevel at de var for få på jobb.

– Vi måtte prioritere hardt, men vi prøvde så godt vi kunne, sier hun.

– Er det annerledes nå?

– Ja. Vi fikk større bemanning, og kjøkkenvakt. Det er til stor hjelp, sier hun.

Hun sier Ullern Helsehus i dag er et fint sted å jobbe, med godt arbeidsmiljø.

– Hvis du skulle be sjefen din gjøre det bedre her, hva ville du sagt da?

– Vi trenger mer sykepleierkompetanse. Av og til har vi bare en sykepleier på kvelden. Det er ikke nok.

På avdelingen hun jobber er det 24 pasienter. Ofte kommer nye pasienter inn om kveldene. Da er det ekstra mye å gjøre, forteller hun.

– Hvis det da er en akuttsituasjon må jeg ringe en sykepleier fra en annen avdeling, sier hun.

Har fått mer penger

– Det var en veldig spesiell situasjon. Men også en enorm mulighet til å påvirke, sier Jeanett Vasskog.

Hun er institusjonssjef på hele Ullerntunet, altså både Ullern Helsehus og sykehjemmet Ullernhjemmet, som ligger vegg i vegg. Det ble hun i januar i år. Altså midt oppe i alle skriveriene rundt dårlige forhold på helsehuset.

Vasskog ser positivt på tallene som kommer fram i pårørendeundersøkelsen.

– Det er en veldig positiv trend. Det er fremdeles sårbart. Vi er ikke i mål, sier hun.

Ullern helsehus

I desember i fjor, rett etter avsløringene om forholdene på Ullern, fikk helsehuset 3,8 millioner kroner ekstra fra rådhuset. I januar fikk også de andre helsehusene større rammer, da kom 17 millioner kroner ekstra til sykehjemsetaten, øremerket for helsehusene. Da eldrebyråden la fram helsehussaken i bystyret i april ble totaløkingen for de fire helsehusene på 80 millioner.

På Ullern har de brukt pengene på flere ansatte. Det er mer helsepersonell på jobb, kveld og helg. Det er ansatt flere besøksverter, og de har begynt med servicemedarbeidere, som blant annet skal lage og servere mat for å la helsepersonellet jobbe nærmest mulig pasientene.

– Responstiden har gått ned og blitt bedre enn før, sier Vasskog.

Oppleves urettferdig

Likevel. Fortsatt opplever halvparten av de pårørende at pasientene ikke er trygge på Ullern.

– Jeg har tenkt på det og har lurt på hva som ligger bak, sier Vasskog.

– Vi opplever jo at når pasienter og pårørende kommer hit er det mange som er skeptiske. Det kan oppleves som et litt urettferdig utgangspunkt for ansatte.

– Hvorfor er det urettferdig?

– Det som har skjedd, har skjedd og er veldig beklagelig. Vi har hatt utfordringer. Men hver dag jobber vi for å bli bedre og det skal vi fortsette med, sier hun.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, som fryktet for de ansatte på helsehusene etter avsløringene, særlig på grunn av pårørendes reaksjoner

– De som jobber der har det jo helt forferdelig. Det blir jo ikke noe bedre på Ullern av at folk ikke vil jobbe der, sa Follerås.

Også institusjonssjef Vasskog mener det har vært tøft for de ansatte.

– Det har vært enkelte pårørende som har presset på, så ja, det har vært krevende for ansatte å stå i. Men jeg opplever at de synes det er fint å jobbe her, sier hun.

– Gamle nordmenn er ikke redde

En annen av kollegene på helsehuset er Gilbert Soba. Han er musiker og miljøarbeider, og etter at allting skjedde på Ullern Helsehus fikk han jobb der, som servicemedarbeider. Han lager mat, er miljøarbeider, og gjør praktiske ting som frigjør kapasitet sånn at helsepersonellet kan bruke tida si med pasientene.

Soba så reportasjene om Ullern Helsehus på TV, men lot ikke det skremme han fra å søke jobb der nå denne vinteren. Først jobbet han deltid og i turnus, men nå er han fast ansatt og jobber hverdager på Ullern. Helgene går stort sett med til å spille konserter, på privaten.

– Hvorfor søkte du jobb her når det var så mye bråk om Ullern?

– Jeg tenkte at de sikkert vil gjøre noe med problemene.

Ullern helsehus

Soba har bare fine ting å si om pasientene på helsehuset.

– Man leser i avisa at gamle nordmenn ikke vil ha med utlendinger å gjøre. Men gamle nordmenn har reist mye, og er ikke redde. Dessuten snakker de fleste fransk, sier han.

Soba er opprinnelig fra Kamerun, og forteller at mange av pasientene bestiller mat på fransk fra han, selv om han snakker bra norsk.

– De føler seg frie til å spørre om hva de vil, sier han.

Les med edruelighet

Også direktøren for Oslos helsehus, Johnny Jakobsen, er positiv til utviklingen i pårørendeundersøkelsen.

– Det er veldig gledelig og et skritt på veien. Tiltakene vi har satt inn har effekt. Det er en bedring på alle helsehusene, og spesielt Ullern, slår han fast.

Ullern

– Fortsatt føler ikke alle de pårørende seg trygge?

– Det er ikke bra tall, og det skal vi jobbe med. Det er ikke bare å si til pasientene at de skal føle seg trygge, det krever innsats over tid, sier han.

Marte Scharning Lund (Ap) overtok som helsebyråd etter at Robert Steen måtte gå i vinter. Hun er også positiv til de nye tallene, men maner til edruelighet.

– Ut fra tallene ser det ut som det er en positiv tendens på alle helsehusene de siste månedene. Det er bra, og sier meg at noen av grepene vi har tatt begynner å virke. Så må vi lese tallene med edruelighet, for antall respondenter er begrenset, skriver hun i en e-post.

Mer fra Dagsavisen