Nyheter

Lærere ber om smittekarantene for barn: – Det bekymrer oss

Utdanningsforbundet i Oslo mener barn med koronasykdom i husstanden ikke bør kunne møte opp i barnehagen eller på skolen. Hittil har hverken regjeringen eller Oslo kommune kommet med nye karantenebestemmelser for barn.

Handvask er viktig framover. Det er sesong for omgangssjuke. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

– Det bekymrer oss. Barn med syke familiemedlemmer bør være hjemme etter vår mening, sier leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

Da regjeringen presenterte nye koronatiltak denne uka, endret de ikke på smittekarantenen for barn. Det er fortsatt anbefalt at barn og unge under 18 år følger de samme reglene som voksne, men de er unntatt kravet om smittekarantene. Hvis det er mistanke om omikron, er barn derimot omfattet av plikten.

Det betyr at barn og unge med koronasmitte i husstanden kan møte opp på skolen eller i barnehagen. I barnehagen og opp til 4. trinn på barneskolen er det heller ikke massetesting. Heller ikke Oslo kommune har innført lokale forskrifter som krever dette.

---

Smittekarantene for barn:

  • 16. august 2021 kom nyheten om at barn og unge under 18 år kunne teste seg i stedet for å gå i smittekarantene. Unntaket den gangen var likevel hvis den smittede var et husstandsmedlem eller tilsvarende nære.
  • Senere ble TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) nedjustert, og karanteneplikten for barn og unge under 18 år ble opphevet.
  • Ved mistanke om omikron er det derimot samme karantenekrav for barn.
  • Folkehelseinstituttet forklarer at TISK ble nedjustert fordi man i et åpent samfunn bil ha svært mange nærkontakter over tid:
  • – Det kan være vanskelig å gjennomføre en omfattende smittesporing ved positive tilfeller. Hvis alle «øvrige nærkontakter» skal i karantene vil dette medføre at svært mange kan havne i karantene, og tiltaksbyrden vil derfor være stor. Ved å oppfordre til færre nærkontakter vil det bli enklere å gjennomføre smittesporing, og enklere å få oversikt og kontroll over mulige smitteveier, skriver Siri L. Feruglio i Folkehelseinstituttet til Dagsavisen.

---

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

Hvis det er mistanke om omikron, er barn også omfattet av karantenekrav. Det betyr at de ikke er unntatt karantene og testplikt. De nye nasjonale tiltakene har ikke trådt i kraft ennå, og vi jobber nå med å vurdere om det er behov for lokale tilpasninger. Det kan for eksempel være gjennom en lokal forskrift, men det må vi i så fall komme tilbake til, svarer helsebyråd Robert Steen (Ap).

På spørsmål om hvorfor barn som går i samme klasse eller i samme barnehagegruppe som en som er smittet, ikke trenger å teste seg eller være i karantene, svarer helsebyråd Robert Steen at Oslo følger nasjonale retningslinjer som sier at ved mistanke om omikron, er det karantene og test for alle nærkontakter.

Ellers er det fortsatt kun nærkontakter i samme husstand har testplikt og karanteneplikt, sier han.

Bildet viser Oslos helsebyråd Robert Steen.

Redusert åpningstid

– Smitten vokser og lærere og ansatte i skoler og barnehager er utsatte, slitne og flere er sykmeldt. Hvilke tiltak eller endringer savner dere nå?

– Vi savner først og fremst tid. Tid til å ta oss av barn og elever. Tid til å gjøre jobben vår, og kanskje til og med tid til å puste litt underveis, sier Thyness Fagerhaug.

– Det aller beste hadde vært om vi kunne få mer bemanning, men det er ikke vikarer å oppdrive. Derfor ønsker vi oss muligheter for redusert åpningstid i barnehagene, og vi håper at partene på skolene kan se seg og om, og klare å frigjøre noe tid.

Ikke gult nivå

Ett av de nye tiltakene som ble innført tirsdag kveld, var en ny runde med trafikklysmodellen i barnehager og skoler. Dette starter opp mandag 13. desember, sammen med krav om smittevernforsvarlig drift.

Onsdag sa skolebyråden i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til NTB at de ikke ville innføre gult nivå foreløpig. Hun mente gult nivå ville ha liten effekt med mindre man samtidig begrenser fritidsaktiviteter for barn. Hun presiserte at det gjøres løpende vurderinger, og la vekt på at skolene har handlingsrom til å gjøre endringer i skoledagen eller ta i bruk hjemme skole.

Synes dere hun tydelig nok på at skolene har handlingsfrihet?

– Ja, hun er tydelig på at skolene har handlingsfrihet. Men, vi vet at skolene i det lengste ønsker å unngå hjemmeskole. Det har vi forsøkt, og det var ikke godt. Det var ikke godt for elevene, og det var ikke godt for lærerne. Vi ønsker i det lengste å unngå gult og rødt nivå, og det håper vi at vi slipper. Det er for arbeidskrevende å følge, og for vanskelig å få til fungerer godt for alle elevene, sier lederen av Utdanningsforbundet i Oslo.

Robert Steen opplyser om at når Oslo kommune har fått sett nærmere på den nye forskriften, vil bydelene få en anbefaling knyttet til oppfølging av kravet om smittevernforsvarlig drift og vurdering av handlingsrommet bydelene har til å gjøre tilpasninger av driften.

Tilgang på test

Barnehagene og 1-4. trinn på barneskolen er ikke omfattet av massetestingen i skolen. Noen bydeler i Oslo har likevel innført testregimer i enkelte barnehager og skoler ved behov. De yngste barna testes ikke fordi man ønsker å skåne dem for ubehagelig testing. Likevel oppfordrer og anbefaler noen barnehager til testing og da må foreldrene kjøpe inn test selv. Andre minner om at dette er helt frivillig.

Tirsdag sa bydelsoverlege i bydel Vestre Aker, Jorunn Thaulow at de ser et klart behov for bedre retningslinjer for håndtering av smitte i barnehagene. Hun trakk blant annet fram problemene som oppstår når barn kan møte opp på tross av smitte i hjemmet, og tilgang på tester.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) er forelagt kritikken av retningslinjene, og svarer følgende:

Jeg har stor forståelse for at mange opplever situasjonen som uoversiktlig og er bekymret for utviklingen, særlig all den tid vi har lite kunnskap om hvordan omikronvarianten utvikler seg. Vi følger situasjonen tett og vurderer om det er aktuelt med nye grep løpende.

Sample HTML block

Utdanningsforbundet i Oslo mener helsemyndighetene må bestemme hvor ofte barn eventuelt skal testes, og om det nytter, men de ønsker at tester skal være tilgjengelig og gratis for foreldre som ønsker å teste de minste barna.

– Det bør bli stilt gratis tester til rådighet til de som ønsker det, sier Therese Thyness Fagerhaug i Utdanningsforbundet.

På spørsmål om testene bør være gratis for barnehagebarn og 1-4. trinn svarer Robert Steen at det er tester tilgjengelig til utdeling på teststasjonene etter henvendelse til smitteteam, og viser til Helseetaten.

Ifølge Aftenposten krever Oslo kommune nå henvisning fra lege eller SMS fra bydelens smittevernteam for å utdelt gratis selvtest. Det har denne uka vært svært lange køer utenfor teststasjonene.

Men hurtigtestene har under den tredje smittebølgen blitt en mangelvare, og sist torsdag var testlageret i Oslo tomt, ifølge Aftenposten.

Men til avisen sier Helsedirektoratet at de har kjøpt inn 10 millioner nye hurtigtester som skal leveres til kommunene over en femukersperiode. Første utsending skjer nå i uke 49 og 50, og kommunene skal få 1,2 millioner hurtigtester.

Oslo kommune vet ennå ikke nøyaktig hvor mange tester de skal få.

– Sett i lys av at smitten har økt så mye, og at presset er så stort på teststasjonene – burde man ha nedjustert testkapasiteten i september?

– Selv om kravet til testkapasitet ble nedjustert til 1 % i høst, så har Oslo valgt å beholde minst 5 % testkapasitet gjennom hele høsten. De siste ukene har vi testet mellom 7 og 8 prosent av befolkningen, og vi jobber med å oppskalere ytterligere, sier Steen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen