Nyheter

Bydelsoverleger: Derfor er det nødvendig med mindre sosial aktivitet

Etter at den nye virusvarianten spredde seg i Oslo vest, ble det vanskelig å drive smittesporing.

Assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel forteller at det er kommet inn litt over 60 positive koronaprøver etter julebordet. 
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi jobber intenst med smitteoppsporing.

Det sier bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner, når Dagsavisen tar kontakt noen timer før nye nasjonale tiltak skal bli kjent tirsdag.

Omikronvarianten er nå påvist flere steder i Norge, og Folkehelseinstituttet mener det er svært sannsynlig at varianten vil bli dominerende innen januar 2022. I bydel Frogner i Oslo har de hatt to større omikronutbrudd. Assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo mener situasjonen kan bedres med karanteneplikt for flere.

– Et av de mest effektive tiltakene er å få satt nærkontakter i karantene slik at de ikke sprer smitte videre. Når vi har forskriftsfestet at vi har lov til å sette nærkontakter i karantene ved mistanke om omikron, så hjelper det oss veldig med arbeidet. Det har vi ikke med deltavarianten, så det vil bli en viktig vurdering om vi i en liten periode kan få lov til å karantenesette deltasmittede også.

– Det er et inngripende tiltak, så man må vurdere forholdsmessigheten av tiltaket da dette innskrenker bevegelsesfriheten til de berørte. Men, i lys av smittetrykket vi ser i byen nå, så kan det hende det er et nødvendig tiltak, sier Ravlo.

De to utbruddene i bydel Frogner er nå under kontroll, men smittesporingsteamet jobber fortsatt med å kontakte nærkontakter de smittede hadde før omikronsmitten ble oppdaget.

– Dette er et kontinuerlig arbeid, sier assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo.

Hun understreker at det er opp til myndighetene å ta avgjørelsene etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Ikke nok ressurser

Vestre Aker er den andre bydelen som er under press etter omikronsmitten kom til byen. Bydelsoverlege Jorunn Thaulow forteller at det har vært utfordrende å følge retningslinjene Oslo kommune har satt, kombinert med stor sosial aktivitet i samfunnet.

– Vi kommer også til å trenge andre retningslinjer for hvordan vi skal jobbe med smittesporingen for å møte det stadig økende smittetrykket, sier Thaulow.

I bydelen har de hatt to omikronsmitteutbrudd etter en konferanse på Lysebu, og omikronsmitte med ukjent smittevei knyttet til Steinerskolen.

– Det er to av de tingene som er ressurskrevende for Smitteteam Vest nå i tillegg til smitteutbruddet etter julebord på Aker brygge, sier Thaulow, som også er leder av Smitteteam Vest.

Straegien for hvordan Oslo kommune jobber med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ble nedjustert i midten av september i år. I løpet av senhøsten kom det ikke nye oppjusteringer, med unntak av nye retningslinjer for mistanke om omikronsmitte.

Bydelsoverlegen på Vestre Aker minner om at da de ble bedt om å nedjustere TISK, var det fordi man hadde en teori om at vaksinedekning var tilstrekkelig til å holde viruset i sjakk.

– Når vi ikke skulle sette folk i karantene lenger, så trengte vi ikke så mye ressurser og vi var godt i gang med nedbemanning, sier hun.

– Hvis vi skal følge opp delta på samme måte som omikron, har vi ikke nok ressurser, så det tror jeg ikke er en god løsning slik situasjonen er akkurat nå. Karantene for husstandsmedlemmer som en utvidelse av dagens retningslinjer er imidlertid noe vi ser ville være svært nyttig da en stor andel smitte foregår her. Det krever heller ikke mye mer av smitteteamene. Men dette vil være fortløpende vurderinger fra FHI. På et tidspunkt så vil det være sånn at omikron blir såpass utbredt at man ikke skiller mellom omikron og delta, sier Thaulow og legger til:

– Vi vet fra før at økte ressurser til smitteteamet ikke eksisterer på så kort varsel som nå. Sånn sett er det mest effektive tiltaket for bedre smittesporing mindre sosial aktivitet akkurat nå, dessverre.

– Hva tror du om å sette deltasmittede i karantene?

– Det vil være veldig ressurskrevende, så sånn sett tror jeg ikke det er praktisk mulig akkurat nå, sa hun.

Bydelsoverlege i Vestre Aker Jorunn Thaulow mener folk i bydelen er blitt flinke til å følge med på FHI og gjeldende retningslinjer selv.

Presset helsevesen

Siden sist uke har testkapasiteten i Oslo vært sprengt, og det er lang ventetid. Men at helsevesenet er i en presset situasjon skyldes ikke bare inntoget av omikronvarianten. I siste risikorapport fra FHI, skriver de at årsaken til at smitten og innleggelsene har steget siden august, sannsynligvis skyldes økt kontakt mellom folk etter sommerferien og fjerningen av de siste kontaktreduserende tiltakene. Sesongeffekten og den gradvise svekkelsen av vaksinebeskyttelsen mot smitte har sannsynligvis også betydning, skriver instituttet.

FHI er bekymret fordi den nye varianten ser ut til å spre seg så mye kraftigere enn delta. Selv om mye tyder på at omikron gir mindre alvorlig sykdom, skriver FHI at den likevel kan føre til at flere blir alvorlig syke, fordi den ser ut til å kunne spre seg så kraftig.

– Fordelen på dette stadiet i pandemien er at folk begynner å bli godt innkjørt i rutinene. Folk er blitt flinke til å følge med på FHI og gjeldende retningslinjer selv. Det var litt av hensikten med nedjustert TISK. Så får man ikke fanget opp alle på den måten, men likevel er det kanskje godt nok fremfor veldig detaljert og ressurskrevende oppfølging av nærkontakter.

– Nå sender vi sms til hovedparten av de nye smittede, og de må ta ansvar for veien videre selv. Vi har ikke kapasitet til å gå inn i hver enkelt smittede sin situasjon. De fleste får sms fordi vi ikke har kapasitet til å ringe. Vi prioriterer å ringe til de som er tilknyttet omikron relaterte utbrudd i første omgang, sier bydelsoverlege Jorunn Thaulow.

Ville ha barnehageendring

I bydel Frogner forteller assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo at de på tross av det ikke er massetesting i barnehagene og i 1-4. trinn, har innført testregimer ved behov.

– Når vi har testregime tester vi dem to ganger i uka i to uker, eventuelt lenger ved vedvarende smitte. Dette gjøres ut i fra en vurdering ved å se på antall som er smittet, og over hvor lang tid. Bydelsoverlegen vurderer dette i sin bydel. Her gjør vi en skjønnsmessig vurdering. I dag har vi testregime i enkelte barnehager i bydelen, sier Ravlo.

De ansatte og foreldrene får da tester gratis. Slik har det ikke vært i de fleste andre barnehager i byen, og det har vært frivillig å sende barna i barnehagen selv om det er smitte blant barna eller ansatte. Tester er også frivillig og må kjøpes inn for egen regning.

– Vi har ikke ikke hatt testregimer i barnehagene i bydel Vestre Aker. Vi ser et klart behov for bedre retningslinjer for håndtering av smitte i barnehagene. De har måttet strekke seg veldig langt i barnehagene, og de har et høyt sykefravær nå knytta til at det er lav terskel for å være hjemme, mye smitte, testing og mistenkt smitte. Sånn som retningslinjene er nå så kan barn komme i barnehagen selv om det er smitte i husstanden. Det gjør at det blir mye smittespredning og det rammer de ansatte særlig. Vi har spilt inn via smittevernoverlegen i Oslo at det er ønskelig med bedre retningslinjer for håndtering av smitte i barnehagene, sier bydelsoverlegen i Vestre Aker, Jorunn Thaulow.

Hun forteller at det er dårlig tilgang på tester i bydelen, og hun mener barnehagene burde hatt tilgang på eget lager. Noen av selvtestene har de likevel brukt på skoleklasser som ikke inngår i massetestingen, og har for tiden testregimer i noen skoleklasser der det er mye smitte.

Også assisterende bydelsoverlege i bydel Frogner, Tine Ravlo, er bekymret for de ansatte i skolene og barnehagene.

– Jeg håper vi kan prioritere dose 3 til ansatte i skole og barnehager, fordi de er utsatt for smitte og har vært det i snart to år, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen