Nyheter

En bedre sykkelby

Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), setter i gang flere raske og enkle tiltak for å gjøre Grünerløkka og Oslo mer sykkelvennlig.

Det er ikke alltid like enkelt å komme seg fram på to hjul i Oslo. Det vil miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby nå gjøre noe med.

– Dette er i kategorien raske og enkle tiltak, for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by, sier hun.

På Grünerløkka kommer det blant annet rundt 70 nye skilt, som åpner for at syklister kan sykle mot enveiskjøringen.

– Når du bruker sykkel, er det viktig at du kan bruke gatene i nærområdet hvor det går raskest å komme seg fram. Da er det lurt at man for syklister åpner noen enveiskjørte veier i begge retninger, mener Melby.

LES OGSÅ: Nå får flere lov

Sikkerhet

Ifølge byråden er det allerede mange som sykler mot enveiskjøringen. Hun håper derfor at de nye skiltene vil gjøre det tryggere, heller enn farligere for syklistene.

– Det er gjort en del forskning på dette med sykling mot kjøreretningen, og det er ingenting som tyder på økt ulykkesrisiko. Vi tror heller at når dette nå blir en etablert praksis, vil det bli tryggere, ettersom bilistene må ta hensyn til syklistene, sier Melby.

– Kommer de til å gjøre det?

– Det må det, svarer byråden kontant, og viser til at man både kan ha holdnings- og informasjonskampanjer for å spre ordet om den nye sykkelmuligheten.

– I tillegg blir det større bevissthet rundt temaet hvis flere begynner å gjøre det, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Regelendring

Det er først nå det har blitt aktuelt å henge opp skiltene. Det kommer av en regelendring, som flytter skiltmyndigheten fra politiet til kommunen.

– Politiet var svært restriktive med å henge opp slike skilt, sier Melby.

Melby ønsker derimot ikke å være restriktiv.

– Vi ønsker på sikt å åpne alle enveiskjørte veier i begge retninger for syklister, sier hun.

Det er ikke bare nye skilt som kommer på plass. Byråden gjennomfører også en oppgradering av flere sykkelveier i bydelen, etablerer nye «bokser» foran i kryss, slik at syklistene får sykle gjennom krysset før bilene og hun fjerner rundt 20 parkeringsplasser i Grünerløkka-området.

LES OGSÅ: Satser på sykkel

Resten av byen

I første omgang har Melby valgt å prioritere Grünerløkka.

– Det er fordi det er den bydelen i Oslo hvor flest sykler, sier hun.

Hun utelukker imidlertid ikke at tiltakene snart blir å finne også i resten av byen.

– Vi håper å få rullet ut dette over hele byen så fort vi klarer, men vi begynner med de sentrumsnære bydelene der det er størst behov, sier hun.

LES OGSÅ: Vil belønne sykling