FRA STOPP TIL START: Selv om mange skoler tilbyr sykkelopplæring, blant annet ved prosjektet «Alle barn sykler», er det også mange av de samme skolene som nekter de yngste elevene å bruke sykkelen. Nå vil Utdanningsdirektoratet at foreldrene skal få det avgjørende ordet når det gjelder sykling til og fra skolen. FOTO: MARTE GJÆRDE

Nå får flere lov

Nå skal det bli slutt på at skolene kan nekte barn å sykle til skolen. Det kan føre til mye mer sykling, tror Syklistenes Landsforening.

I dag er det «mange grunnskoler», ifølge Utdanningsdirektoratet, som i sine ordensregler har bestemmelser om at elevene ikke kan sykle til skolen før de har nådd et bestemt klassetrinn eller en bestemt alder. Men nå har Utdanningsdirektoratet foreslått å endre forskriften til opplæringsloven som åpner for et slik forbud. Dermed mister skolene muligheten til å stikke kjepper i de minste sykkelhjulene, mens foreldrene får mer makt over avkommets sykkelbruk.

– Vi håper dette vil føre til at flere barn begynner å sykle, og at færre barn blir kjørt til skolen, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

LES OGSÅ: Tar oldemor ut på sykkeltur

Mangeårig kamp

Syklistenes Landsforening har i mange år jobbet for å få til den endringen som Utdanningsdirektoratet nå anbefaler.

– Vi mener at rektorene tar seg til rette, uttalte informasjonssjef Hulda Tronstad, da Dagsavisen omtalte saken i mars 2013.

Hun kunne da fortelle om blant annet følgende:

• Generelle forbud mot sykling til skolen inntil barn hadde gjennomført en sykkelprøve.

• Foreldre som ble nektet å sykle sammen med barna sine til skolen.

• Sykler som ble låst inne hvis forbudet mot sykling ble brutt.

• Sykkelstativ som var forbeholdt syklene til større barn, slik at de minste barna ikke fikk parkert syklene sine på en trygg måte.

Av den samme artikkelen gikk det fram at Syklistenes Landsforening hadde kontaktet daværende kunnskapsminister, Kristin Halvorsen (SV), for å få avklart hva slags juridisk grunnlag rektorene hadde for sine omfattende sykkelrestriksjoner.

Siden har Syklistenes Landsforening etterlyst endringer flere ganger.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Ingen aldersgrense

– Vi mener kunnskapsministeren må skape klarhet i forskriftene, var generalsekretær Morgan Anderssons anmodning til nåværende statsråd, Torbjørn Røe Isaksen (H), i mai i fjor.

Skolene har begrunnet sine forbud mot sykling, ut ifra hensynet til de yngste elevenes sikkerhet. Andersson på sin side, mener det ikke er nødvendig med noen nedre aldersgrense.

– I dag sykler de jo i barnehagen, før de får et forbud når de begynner på skolen, påpeker han.

– Er det ikke en fare for flere ulykker når flere små barn begynner å sykle til skolen?

– Vi har ikke tall eller data som tilsier at det skal skje, men som med all annen sykling må foreldrene ta i betraktning det enkelte barns modenhet, sykkelerfaring og kompetanse. Det er også viktig at sykkelveien er trygg, svarer Andersson.