Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, vil at sykkelen skal bli et langt mer vanlig transportmiddel i Oslo, og er villig til å bruke mye penger for å få til det. FOTO: ARNE OVE BERGO

Satser på sykkel

Beløpet som brukes på sykkeltiltak, kan bli doblet i den neste fireårsperioden for Oslopakke 3.

– I den årlige rulleringen av handlingsplanen, foreslås det å bruke 1,2 milliarder kroner til en rekke sykkeltiltak i perioden 2016-2019. I tidligere fireårsperioder har beløpet til slike tiltak ligget på rundt 600 millioner kroner, opplyser Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: - Staten skal bidra til Ahusbanen

Behandles i juni

Det gedigne samferdselsprosjektet Oslopakke 3, skal etter planen fortsette helt fram til 2032. Målet er å utvikle «et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem» i Oslo og Akershus, ifølge Statens vegvesen.

Neste år ligger det an til en revidering av Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo, Akershus og staten. Men allerede nå, gjennom den årvisse rulleringen av handlingsplanen, ser det ut til at Oslopakke 3 vil bli grønnere.

– Den største endringen siden i fjor er enda mer fokus på å få ferdig sykkelprosjektene, samtidig som det fortsatt er stort fokus på kollektivtrafikken, som det alltid har vært, opplyser Rognlien.

Styringsgruppen som står bak forslaget, består av fungerende vegdirektør Lars Aksnes, jernbanedirektør Elisabeth Enger, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V), og fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

– Forslaget skal etter planen behandles i Oslo bystyre og Akershus fylkesting i midten av juni, og blir del av statsbudsjettet for 2016. Det er grunn til å tro at det er i tråd med hva det politiske flertallet ønsker seg, sier Rognlien.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mange strekninger

– Hva slags sykkeltiltak ligger an til å nyte godt av den økte bevilgningen?

– Det er en rekke forskjellige tiltak, som Ring 2 fra Blindernveien til Vogts gate, Ekebergveien, Hoffsveien, Kongsveien... Oslo kommunes sykkelprosjekt kommer i tillegg til dette, svarer Rognlien.

Byråd Guri Melby sier i en pressemelding at man i det nye handlingsprogrammet legger opp til å bruke 80 prosent av bompengene i Oslo på kollektivtiltak.

– Vi vil også doble satsingen på sykkel. Målet er at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta hele veksten i persontrafikken, sier Melby.

Totalt er det satt av 17 milliarder kroner til ulike samferdselstiltak i den neste fireårsperioden. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i forslaget også dekket inn sin andel av Fornebubanen, og «forutsetter statlig finansiering og grunneierbidrag for å oppnå fullfinansiering av prosjektet.»

I Dagsavisen så sent som 15. mai gjentok Høyres miljøpolitiske talsmann og parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup, løftet om at staten vil dekke inntil 50 prosent av kostnadene ved viktige kollektivtransportløsninger i storbyene.

LES OGSÅ: Vil stenge Oslo for fossilbiler

LES OGSÅ: Sykling skaper nye jobber