Oslo

Oslo kommune truer med å stenge fotballbaner om ikke smittevernreglene blir holdt

Det er svært strenge regler for hvor mange man kan samles og hvilke fritidsaktiviteter man kan drive med i Oslo nå. Dersom smittevernreglene ikke blir holdt kan det bli aktuelt å stenge idrettsanlegg som vanligvis er åpne for alle, advarer kommunen.

All idrett, trening og fritidsaktiviteter for voksne i Oslo er nå stengt. Men barn under 20 år kan fortsatt drive organisert idrett utendørs i grupper på færre enn 10 og med minimum én meters avstand.

Men et problem har dukket opp er den uorganiserte idretten: Dagsavisen har fått flere tips om barn, unge og voksne som bruker fritida si på å spille fotball eller andre idretter på ulike idrettsanlegg rundt omkring i byen. I Oslo i dag er det lov å samles utendørs, men ikke flere enn 10 personer av gangen.

Kan stenge anlegg

Nå advarer Bymiljøetaten om at kommunens anlegg kan bli stengt dersom folk ikke overholder smittevernreglene.

– Bymiljøetaten ønsker ikke å stenge anleggene for aktivitet, men dersom vi ser at det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig og smittevernregler, som for eksempel avstandsreglene, brytes, vil anlegget kunne bli stengt, skriver kommunikasjonsrådgiver Bård Eion Flaen i en e-post til Dagsavisen.

Han understreker at etaten så langt ikke har stengt noen utendørsanlegg på grunn av uvettig bruk.

– Det er tillatt med egenorganisert aktivitet, men det frarådes å gjøre dette i større grupper og på tidspunkt hvor det foregår organisert idrett på anleggene. I tillegg bør slik aktivitet foregå alene eller sammen med få andre personer, skriver Flaen.

Høyt smittetrykk

Oslo er nå inne i sin verste smitteperiode siden mars i fjor, målt i antall sykehusinnleggelser. Målt i bekreftet smitte er Oslo nå inne i sin verste periode noensinne.

Mandag stengte byrådet alle de videregående skolene og ungdomsskolene, i tillegg til 5.–7. trinn på skolene i de mest smitteutsatte bydelene.

Antall smittede siste døgn er 330, 99 færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 351 smittetilfeller.

Gjennomsnittet de foregående 14 dagene er på 292 nye smittede daglig.