Verden

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden

Tesla rammes av nye tilbakeslag i streiken. En svensk domstol vil ikke tvinge Postnord til å levere nye registreringsskilt til Tesla-eiere.

Den amerikanske bilprodusenten Tesla er kommet under økende press fra fagforeninger i Sverige, Norge og Danmark som støtter streiken til IF Metalls mekanikere som krever å få inngå tariffavtale.

Torsdag ble det klart at også det finske bil- og transportarbeiderforbundet AKT slutter seg til svenske fagforeningers kamp mot Tesla.

Samme dag kom tingretten i Solna fram til at Postnord inntil videre ikke behøver å levere Tesla-skilter. De blir holdt tilbake av Postnords ansatte i solidaritet med de streikende svenske Tesla-ansatte. Siden registreringsskilt kun leveres per post i Sverige, kan blokaden hindre nye Tesla-biler på veiene.

De finske havnearbeidere innleder 20. desember en blokade av transporten av Tesla-biler.

Fra før har både danske 3F Transport og Fellesforbundet i Norge varslet Tesla-boikott i sympati med svenske IF Metall.

Bred støtte

Også i Sverige har IF Metall fått støtte av en rekke andre fagforbund. Blant annet har fagforbundene ST og Seko blokkert post og pakker som er knyttet til Tesla. Det betyr blant annet at Tesla ikke får tak i registreringsskilt til sine biler.

Torsdag vedtok den europeiske fagbevegelsen ETUC, som har 43 millioner medlemmer, å stille seg bak streiken til de svenske Tesla-arbeiderne.

ETUC oppfordrer Tesla til å anerkjenne grunnleggende arbeiderrettigheter og respektere den svenske arbeidsmarkedsmodellen, og inngå en tariffavtale, opplyser Unio.

Også i Tyskland, der Tesla har en stor bilfabrikk med 10.000 ansatte, følger fagbevegelsen nøye med på de nordiske fagforeningenes oppgjør med Tesla.

Selger seg ut

Et stort dansk pensjonsfond har besluttet å selge seg ut av Tesla på grunn av den amerikanske bedriftens motstand mot fagforeninger.

– Vi solgte våre Tesla-aksjer 6. desember, da hadde de en markedsverdi på 476 millioner danske kroner, opplyser PensionDanmark i en epost til nyhetsbyrået Reuters.

Enkelte svenske pensjonsfond har også oppfordret Tesla til å undertegne avtaler med foreningen, men har så langt ikke solgt unna aksjer i selskapet.

Musk-motstand

Tesla-eier Elon Musk er motstander av fagorganisasjoner og har gitt de svenske Tesla-bedriftene klar beskjed om ikke å inngå tariffavtale med de ansatte.

Tesla har saksøkt både Postnord, som eies av den svenske og den danske staten, og det svenske transportarbeiderforbundet.

Tesla har samtidig bedt domstolen tvinge Postnord til å levere skilter i påvente av en rettskraftig dom, noe de altså har fått nei til.

Les mer om Tesla her

Mer fra Dagsavisen