Verden

Sundtoft skal lede forhandlinger

Norge får en viktig oppgave i innspurten av klimaforhandlingene: Å lede gruppen som skal formulere det langsiktige målet.

PARIS (Dagsavisen): I dag ankommer verdens miljøvernministre FNs klimaforhandlinger i Paris. Etter en uke med diskusjoner, må statsrådene nå løse de vanskeligste spørsmålene som byråkratene ikke er blitt enige om.
Mange spørsmål skal løses. Ett av dem er hva slags langsiktig klimamål avtalen skal inneholde.

LES OGSÅ: – Må gi løfter til u-land

Leder arbeidsgruppe

Norge er spurt om å lede gruppen som skal formulere det langsiktige målet.

– Jeg er spurt av Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius om å stille meg til disposisjon for å hjelpe ham i innspurten av forhandlingene, uttalte Norges Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft på en pressekonferanse her i Paris fredag.

I går ble det klart at det var arbeidsgruppen som skal formulere det langsiktige klimamålet Sundtoft skal lede.

– Dette er en stor og krevende oppgave, og det er en ære at Norge blir bedt om dette, uttaler Sundtoft i en pressemelding.

Norge har lenge jobbet for at den nye klimaavtalen skal inneholde et langsiktig mål om at verden blir «karbonnøytral». Det betyr at alle gjenværende, industrielle klimagassutslipp i 2050 skal kompenseres for blant annet gjennom skogplanting. Flere industrialiserte land støtter dette.

Men flere alternative tekstforslag ligger på bordet. Et annet forslag går ut på at landene skal sikte mot å være «dekarbonisert» før århundret er omme. Dette forslaget står i motsetning til Norges forsalg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere spørsmål

Flere andre spørsmål er også til diskusjon. Ett av dem er om Paris-avtalen skal ta sikte på å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader. Som Dagsavisen skrev før helgen, er Stillehavsøyene alvorlig truet om gjennomsnittstemperaturen på jorden stiger to grader. I tillegg er det uenighet om hvordan klimamålene skal differensieres mellom i-land og u-land. Det er enighet om at i-land skal ha strengere vilkår, men graden av differensiering er man uenige om.

LES OGSÅ: - Ingen klimaavtale uten erstatning for klimaskade

Mer fra Dagsavisen