Valget 2021

SV vil gjøre tog billigere enn bil

740 kroner. Det er prisen en familie på fire kan måtte betale for å ta toget tur-retur Oslo-Drammen. Uholdbart, mener SV, som vil ha billigere togbilletter.

Samtidig vil SV gjøre det dyrere å bruke privatbil.

– Prinsippet bør være at det skal være billigere å reise kollektivt enn å ta bilen, sier Andreas Sjalg Unneland, tredjekandidat til stortingsvalget for SV i Oslo.

– Tre ganger så dyrt

Slik er det på ingen måte i dag for familier som velger toget på de drøyt fire milene mellom Oslo og Drammen, ifølge SV.

Hvis en familie bestående av to voksne og to barn på henholdsvis sju og ni år, velger sin fossile privatbil tur-retur Oslo-Drammen i stedet for toget, vil turen koste bare 234 kroner, i stedet for 740 kroner.

Det konstaterer SV etter å ha brukt NAFs reiseplanlegger for å beregne dette.

– Når det er tre ganger så dyrt å ta toget som bilen, vil ikke en familie som teller på kronene, velge toget, hvis de for eksempel planlegger en tur til Drammensbadet, sier Unneland.

– Hva bør togbillettene koste da?

– Vi vil øke familierabatten og ha billigere enkeltbilletter. Samtidig skal bompengene og drivstoffavgiftene betydelig opp, slik at bilen ikke blir det naturlige valget for alt, svarer Unneland.

– Hva vil det innebære på strekningen du har valgt som eksempel, Oslo-Drammen?

– Om det for eksempel skal koste under 500 kroner for denne familien å ta toget, og over 500 kroner å ta bilen, er det vanskelig for meg å si noe om. Det som er viktig er at det blir mest naturlig å hoppe på toget.

Andreas Sjalg Unneland, tredjekandidat til stortingsvalget for Oslo SV.

– Stålbur på to tonn

– Hvordan folk velger å reise handler vel ikke bare om prisen på togbillettene, men også om hvor godt togtilbudet er?

– Ja, og vi i SV vil prioritere jernbanen og gjøre investeringer, som i ny jernbanetunnel i Oslo og dobbeltspor i den ytre delen av intercityområdet. Samtidig skal vi nedprioritere byggingen av nye motorveier, svarer Unneland.

– Hvordan vil dere finansiere satsingen på et bedre togtilbud? Med høyere bompengesatser og høyere drivstoffavgifter?

– Vi skal ikke bare finansiere jernbanen via privatbilen. Vi vil ha en større omlegging av hele samferdselssektoren, og vil i motsetning til regjeringen ikke bygge nye monsterveier.

– Dette handler om å ta klima og naturtap på alvor. Skal vi klare å gjennomføre den nødvendige grønne omstillingen, kan ikke alle fortsette å kjøre omkring i hvert sitt stålbur på to tonn, understreker Unneland.

Inkluderer rabatt

Vy bekrefter overfor Dagsavisen at det koster 740 kroner å ta toget tur-retur Oslo-Drammen for en familie på fire, når barna er sju og ni år, som i SVs regnestykke. Dette beløpet inkluderer 50 prosent rabatt på billettene til barna. Denne rabatten gjelder for barn mellom seks og 17 år.

Samtidig kan både denne og andre familier med yngre barn, komme billigere fra det.

– Om reisende har en periodebillett blir prisen per billett lavere, påpeker kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

– Barn fram til fylte seks år reiser gratis så lenge det ikke kjøpes tilleggsprodukter.

Scholz kan videre fortelle at Vy nå er opptatt av utvikle nye billettyper som møter de reisendes behov etter pandemien.

– Vy tester nå Smartpris, og tilbyr dette i Vy-appen på ti strekninger. Med Smartpris får kundene større rabatt jo mer de reiser, og prisen blir aldri høyere enn en periodebillett. Her tror vi at vi bare har sett starten på store endringer som både Vy og de andre aktørene bør gjøre framover, sier Scholz.

Viser til Jernbanedirektoratet

– Er det likevel slik at Vy generelt sett priser seg ut i konkurransen mot privatbilen?

– Det er Jernbanedirektoratet som har ansvar for det totale togtilbudet i Norge. Våre priser er i tråd med de avtalene vi har med Jernbanedirektoratet, svarer Scholz.

– Er det dyrere å reise med tog i Norge enn i andre sammenlignbare land?

– Vi har ikke data som sammenligner våre priser med priser for togreiser i andre land. Men vi priser vårt tilbud innenfor de avtalene vi har med Jernbanedirektoratet, tilpasset marked og etterspørsel. Også i andre land er det variasjon i prisene, avhengig av hvor og når du skal reise og hvilke produkter du benytter deg av. Samarbeid med andre kollektivaktører, som Ruter og Skyss, betyr også at de reisende får gode priser og løsninger der billetten gjelder på flere transportmidler.

Avtaler om makspriser

Dagsavisen har spurt Jernbanedirektoratet om hva de synes om prisnivået på togbillettene. Kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud, svarer slik i en e-post:

– Når det gjelder billettpriser generelt, regulerer trafikkavtalene som Jernbanedirektoratet inngår, hvilke makspriser togoperatørene kan ta for ordinære billetter, samt såkalte sosiale rabatter (barn, honnør og studenter). I tillegg er alle operatørene pålagt å inngå avtale med Forsvaret om egne priser for vernepliktige.

Fri til å senke prisene

Jønsrud fortsetter med å opplyse at togoperatørene står fritt til å selge billetter til lavere pris enn ordinære takster.

– Jernbanedirektoratet regulerer verken at togoperatøren må selge slike billetter, eller hvor stor andel av billettene som skal tilbys til rabatterte priser. Dette er i tråd med tidligere trafikkavtaler, påpeker hun.

Jønsrud kan videre fortelle at trafikkavtalene Jernbanedirektoratet inngår med Vy og andre togselskaper, er såkalte nettoavtaler.

– Det vil si at togoperatørene beholder alle trafikkinntektene. De har dermed sterke incitamenter til å fylle opp togene, og da er jo pris, billettbetingelser, tilleggstjenester og service erfaringsmessig forhold som er viktige for kundene, påpeker hun.

Også andre forhold taler til togets fordel, minner Gina Scholz i Vy om.

– Toget er miljøvennlig og mange kan reise sammen på en gang, samtidig som det er mulig å bruke tiden til andre oppgaver eller bare slappe av. Om mange setter seg i bilen blir det lange køer inn og ut av byene våre, noe som alt er en utfordring.

35 nye daglige avganger

Den delen av kollektivtilbudet som går på skinner, blir enda mer omfattende i løpet av det neste drøye året.

– Et av hovedmålene med jernbanereformen er å tilby et bedre togtilbud, slik at flere reisende kan velge å ta toget. Fram til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag.

Det kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nylig opplyse.

SVs Andreas Sjalg Unneland er likevel misfornøyd med jernbanereformen.

– Vi er imot privatiseringen og oppsplittingen av jernbanen i titall nye selskaper. Vi vil bruke pengene på jernbane i stedet for på direktørlønninger. Togtilbudet må bli bedre, togbillettene billigere og det må også bli enklere å kjøpe togbilletter. Én billettløsning holder, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen