Innenriks

Ber Erna spenne bein på egen jernbanepolitikk

Elleve dager etter stortingsvalget kan EUs fjerde jernbanepakke bli innlemmet i EØS-avtalen, stikk i strid med hva det så langt forventede nye rødgrønne stortingsflertallet ønsker.

– Vi vil veldig sterkt appellere til regjeringen om fair play. Dette må de ikke gjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Valget er et uttrykk for folkeviljen. Det må regjeringen respektere, anmoder Sps stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

– Det kan bli vanskeligere å reversere privatiseringen og oppsplittingen av jernbanen, hvis Norge går med i EUs jernbanepakke, påpeker MDG-nestleder Arild Hermstad.

– Dersom valgresultatet gir flertall for en annen kurs, er det lurt av regjeringen å ta høyde for det, og ikke hastegjennomføre vedtak som de vet at et nytt stortingsflertall ikke lenger står bak, sier Sverre Myrli, Aps transportpolitiske talsperson.

Men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vender det døve øret til.

– Regjeringen må og skal forholde seg til Stortingets vedtak i juni, der Stortinget samtykket i innlemmelse av fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Dette vedtaket er gyldig uavhengig av valgresultat. Et stortingsvalg opphever ikke Stortingets vedtak, sier Hareide.

Avhenger av EØS-komiteen

Det var 1. juni at Stortinget vedtok å tilpasse jernbaneloven til EUs fjerde jernbanepakke og samtidig innlemme EUs jernbanedirektiver og forordninger i EØS-avtalen. Dette skjedde med knappest mulig flertall og mot en samlet opposisjons ønske. Både Ap, SV, Sp, MDG og Rødt stemte imot. Vedtaket er ennå ikke effektuert.

Først når EØS-komiteen, som omfatter Norge, Island, Liechtenstein og EU, enstemmig har fattet en beslutning om det, blir EUs jernbanebestemmelser del av EØS-avtalen.

EØS-komiteen skal etter planen behandle saken i sitt møte 24. september, bare dager etter at det er blitt klart hvordan det nye stortingsflertallet de neste fire årene blir. Prognosene har lenge tydet på at Erna Solberg (H) må rydde statsministerkontoret og overlate makten til en eller annen rødgrønn konstellasjon. Slik det ligger an nå, kan hun i så fall gjøre det i forvissning om at hennes ønskede jernbanepolitikk blir videreført, såframt EØS-komiteen ikke utsetter saken.

Norsk Lokomotivmannsforbunds leder Rolf Ringdal er glad for at opposisjonspartiene er av samme oppfatning som de jernbaneansattes organisasjoner.

Frykter mer privatisering

Men det å følge EU i jernbanepolitikken, er altså ikke noe nåværende opposisjonspartier ønsker, i likhet med både Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. Også de jernbaneansattes organisasjoner vil derfor at EØS-komiteen skal vente med fjerde jernbanepakke til et nytt storting og en ny regjering er på plass, forutsatt at det blir et annet stortingsflertall.

– Hovedproblemet med EUs jernbanepakke er at vi etter hvert vil få en mer privatisert og oppdelt jernbane, og at vi mister kontrollen over sikkerhetsstyringen av jernbanen, sier Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund.

En slik utvikling er SV-leder Audun Lysbakken sterkt imot.

– Vi ønsker å samle jernbanen i Norge i ett stort statlig selskap med ansvar for driften av togene og jernbaneenhetene. Dagens oppsplitting i mange selskaper er ineffektiv, innebærer sløsing med penger og er preget av mangel på koordinering, konstaterer han.

– Dét er ikke hva jernbanen i Norge trenger. Vi trenger raske og bedre tog, og et samlet selskap er den beste måten å få til det. Jernbanen skal frakte folk rundt i Norge, ikke frakte profitt ut av landet.

Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– Brudd på norsk tradisjon

MDGs nestleder Arild Hermstad er av samme oppfatning. Han mener «det vil være en ekstremt dårlig idé» hvis EØS-komiteen godkjenner stortingsvedtaket fra juni i sitt møte 24. september.

– Hvis det er mulig å utsette dette, er vi selvfølgelig for det, sier Hermstad.

Sps Bengt Fasteraune mener det er soleklart at EØS-komiteen må utsette innlemmingen av jernbanepakken i EØS-avtalen.

– Det må settes en umiddelbar stopp for videre behandling av jernbanepakke fire når valget er gjennomført. Dersom regjeringen tar saken til EØS-komiteen etter valget, vil det være brudd på norsk tradisjon om hva en regjering kan inngå av internasjonale avtaler, i tiden etter et valg og før et nytt storting er innsatt, sier Fasteraune.

– Kun 11 dager før EØS-komiteens møte kan vi ha fått et stortingsflertall som veldig tydelig avviser privatisering av jernbanen og EUs jernbanepakke, påpeker Audun Lysbakken.

Bengt Fasteraune, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Sp.

– En redelig ting

– I en så omstridt sak vil det være en redelig ting av regjeringen å utsette behandlingen, også fordi stortingsvedtaket ble fattet for så kort tid siden og av et så knapt flertall. Det å prøve å rekke å gjennomføre innlemmingen, vil gjøre det vanskeligere å reversere privatiseringen og samle jernbanen i et selskap igjen, fortsetter Lysbakken.

Men samferdselsminister Knut Arild Hareide, har altså ingen planer om å etterkomme opposisjonens ønske. Det betyr likevel ikke at saken blir lagt død fra opposisjonens side.

– Hvis regjeringen ikke vil utsette behandlingen av dette, vil vi at et nytt stortingsflertall skal gå i dialog med EU om å få omgjort tilslutningen, sier Lysbakken.

– Som alle andre vedtak kan et nytt storting gjøre nye vedtak, også vedtak som opphever tidligere vedtak, påpeker Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

For Rødt er det en høyt prioritert sak å få stoppet innlemmelsen av den fjerde jernbanepakken i EØS-avtalen.

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Gjør det vi kan

Moxnes tar det likevel ikke for gitt at de andre rødgrønne partiene vil følge opp sine tilsvarende ambisjoner.

– Vi ønsker allerede nå å utfordre de andre rødgrønne partiene, og særlig Arbeiderpartiet, på å komme med en garanti om at jernbanepakke fire reverseres etter valget, sier Moxnes.

– I valgkamper er det alltid mye snakk om handlingsrommet i EØS-avtalen. Her er en glimrende anledning for Arbeiderpartiet og de andre til å vise at det faktisk er mer enn tomme løfter, ved å gå sammen med Rødt om å melde Norge ut av jernbanepakken. Da sikrer vi en trygg, god, klimavennlig, offentlig eid jernbane med skikkelige arbeidsforhold for de ansatte og godt tilbud for de reisende også i framtiden. Rødt står sammen med en samlet fagbevegelse mot pakken og håper de andre rødgrønne vil være med oss.

– Vi må forholde oss til de vedtak flertallet i Stortinget har fattet, også de vi var sterkt imot, sier Aps Sverre Myrli.

Saken fortsetter under videoen

– Vi vil ikke privatisere

Samtidig understreker han at «Arbeiderpartiet var imot og er imot innlemmelsen i EUs fjerde jernbanepakke», som ble vedtatt med 43 mot 42 stemmer i Stortinget.

– Vi vil ikke konkurranseutsette og privatisere jernbanen, fastslår Myrli.

– Dersom vi lykkes med å få på plass et rødgrønt stortingsflertall etter valget vil vi føre en annen jernbanepolitikk. Vi tar imidlertid ikke valgseieren på forskudd. Meningsmålingene svinger opp og ned, og all oppmerksomhet er nå er rettet mot å drive valgkamp.

– Nå gjør vi det vi kan for et nytt stortingsflertall, ny regjering og ny jernbanepolitikk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Nyeste fra Dagsavisen.no: