Valget 2021

– Sjansene for å få en ny regjering er veldig gode

De nyeste målingene viser et kraftig stup for Senterpartiet. Det kan svekke muligheten for en flertallsregjering med Ap, Sp og SV, men det uroer ikke SV-leder Audun Lysbakken.

SV-partileder Audun Lysbakken er fornøyd med å drive en valgkamp i medvind.

– Jeg har drevet noen valgkamper i motvind, så derfor er det veldig gøy å drive en i medvind.

Det sier partileder for Sosialistisk Venstreparti (SV), Audun Lysbakken. Dagsavisen møter ham i hans egen hjemby Bergen. Han kommer rett fra flere andre intervjuer og reiser videre til valgkamp i Nord-Norge dagen etter.

Den siste tiden har flere målinger fra både VG, TV2 og Aftenposten vist et kraftig fall for Senterpartiet (Sp). I VGs måling er flertallet for de tre potensielle regjeringspartiene Arbeiderpartiet (Ap), Sp og SV tapt, mens overtaket deres er blitt mindre enn det har vært tidligere, i målingene til TV2 og Aftenposten. I juni var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums alternativ størst på bygda, ifølge Aftenpostens måling, som er gjennomført av Norstat.

August-måling viser imidlertid at dette nå har snudd. 26 prosent, en økning på 7 prosentpoeng, svarer at de foretrekker Ap-leder Jonas Gahr Støres alternativ til regjeringen, mens Vedums alternativ får 22 prosent (-3 prosentpoeng).

Så hva skjer med det rødgrønne alternativet nå?

– Vi har hele veien holdt døren åpen for alle muligheter og alle partier på rødgrønn side, så det er ingenting nå som gjør at vi må endre strategi, sier Lysbakken.

Sps stup på målingene har derfor ikke mye å si for SV, mener Lysbakken.

Uenighet om samarbeid

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser regjeringssamarbeid med Rødt og MDG og sier til TV2 at de har funnet sammen om en del viktige spørsmål som gjør at han er åpen for et samarbeid, men ikke i regjering. Hans mål er en flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

Mens Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum på sin side, går til valg på en regjering med Ap og Sp.

Lysbakken er mer opptatt av sitt eget parti sin størrelse, enn størrelsen på de andre partiene.

– Går vi nok fram så vil vi få en situasjon hvor ingen kommer utenom oss, og hvor planen om å slalåmkjøre i Stortinget og samarbeide med Høyre blir mye vanskeligere. Vi er ikke primært opptatt av hvor store Ap og Sp blir, vi er primært opptatt av hvor store vi blir, for det er det som kommer til å avgjøre om de er avhengige av oss eller ikke.

Å slalåmkjøre i Stortinget vil si at et parti sikrer seg flertall i ulike politiske saker med ulike partier fra forskjellige sider av den politiske skalaen. Lysbakken bruker Vedums plan om å lage oljepolitikk med Høyre og reversere Høyre-reformer med SV som eksempel, som Vedum selv uttalte seg om til Aftenposten i sommer.

Ikke bekymra

På spørsmål om Lysbakken er redd for at SV skal miste stemmer i takt med Sps stup, svarer han et klart: «nei».

Om det er et regjeringsskifte man vil ha er det like effektivt å stemme SV som å stemme på Ap eller Sp, mener Lysbakken.

– Hver eneste stemme til oss teller akkurat like mye. I tillegg stemmer du på hva slags prosjekt du vil ha, at du vil ha et rødgrønt prosjekt og ikke en sentrumsregjering som samarbeider med Høyre.

Han tror selv at det gjennom årene ofte har vært velgere som har hatt tiltro til SV som likevel har gått inn i valglokalet og stemt Ap fordi det føltes tryggest hvis de ønsket endring. Slik tror han ikke det er i år.

– I år så tror jeg tvert imot at for mange så kjennes det både trygt og effektivt å stemme på oss, fordi det blir en måte å si ifra at man vil ha ny regjering, men også hvilket flertall man vil ha.

Lysbakken understreker at en rødgrønn regjering fortsatt er fullt mulig og realistisk.

– Det viser målingene. Jeg tror et nytt flertall er det mest sannsynlige, enten det blir med tre partier eller flere.

Men Lysbakken tar ingenting for gitt.

– Selvfølgelig er ikke et valg avgjort tre uker på forhånd. Vi skal jobbe beinhardt for å sikre dette, men sjansene for å få en ny regjering, er veldig gode.

Audun Lysbakken (SV) mener det er like effektiv å stemme SV som å stemme Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

Avstand og styrkeforhold

– Vi har sagt fra begynnelsen av at vi er klare til å samarbeide med Ap og Sp, men at vi også er klare til å samarbeide med Rødt og MDG. Politikken må avgjøre, enkelt og greit, sier Lysbakken.

Det som avgjør om SV vil gå i regjering eller ikke, er om de får gjennomslag for en kraftig nok politikk særlig på fordeling og ulikhet, og klima og miljø, understreker Lysbakken.

– Men hvor realistisk er det at SV får gjennomslag for sin klima- og miljøpolitikk i regjering?

– Det vil være dumt å late som det ikke er avstand mellom partiene som potensielt kan samarbeide i regjering, innenfor klimapolitikken. Det er også avstand innenfor fordelingspolitikken når det gjelder hvor tøft vi vil omfordele, svarer Lysbakken, som mener at både Ap og Sp har for beskjedne forslag på omfordeling.

Partiene i regjering må være ærlige om at det er en avstand mellom dem, og ha respekt for hverandres velgere når de setter seg ned for å forhandle, mener Lysbakken. Men også styrkeforholdet mellom partiene vil spille inn.

– Derfor er utviklingen i valgkampen lovende for vår del, for det er ingen tvil om at det som er i ferd med å skje er at valgkampen blir en bølge av protest og krav om handling knyttet til Forskjells-Norge og klimakrisen. det vil også påvirke hva slags handlingsrom vi har i en ny regjering.

Klimarapportens bidrag

VGs nyeste måling kom kort tid etter at FNs klimapanel sin klimarapport ble lansert. Den sørget for mye debatt om klima. Lysbakken tror også den bidro til resultatet på målingene.

– Det er ingen tvil om at den har påvirket folk og ført til vekst for de partiene som er opptatt av klima, samtidig som den har skapt trøbbel for de partiene som ikke er patente nok på det, sier han.

Selv mener han at SV lå godt an også før klimapanelet sin rapport kom. Det tror han handler om at valgkampen begynte med en debatt om forskjeller og ulikhet.

– Den var det milliardærene som klaget på formuesskatten som begynte, og ikke vi. Vår vekst tror jeg handler om at våre velgere nå er opptatt av begge deler, de ønsker å stemme for klima, også ønsker de samtidig å stemme for rettferdighet og omfordeling av forskjeller. Begge deler er veldig viktig nå.

Forstår ikke behovet for avstand

At Sp ønsker en regjering bestående av Sp og Ap, er blitt gjentatt gang på gang fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum de siste månedene.

Men en gjennomgang Dagsavisen har gjort, viser at SV og Sp deler en rekke synspunkt i flere saker.

Dagsavisen spør Lysbakken hvorfor han tror at Sp ønsker å ta avstand fra et samarbeid.

– Det er ingen tvil om at avstanden mellom oss og Sp har økt på noen områder. Går vi ti til femten år tilbake i tid så var Sp et parti som veldig ofte var alliert med SV i klimapolitikken. Der har de beveget seg bort fra oss de siste årene, svarer Lysbakken.

Likevel synes han det er merkelig at Sp har behov for å markere en avstand til SV.

– Sannheten er jo at alliansen mellom Sp og oss, og de kreftene i det norske samfunnet som vi sammen representerer, har vært utrolig viktig for det første rødgrønne regjeringsskifte, for å holde Norge utenfor EU og for en aktiv distrikts- og landbrukspolitikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her


Thale Engelsen

Thale Engelsen

Journalist