Navn i nyhetene

Snarveien til en aktiv fritid

Din neste fritidsaktivitet kan være bare et tastetrykk unna, iallfall hvis du er barn eller ungdom.

Hvem: Stian Slotterøy Johnsen (44).

Hva: Generalsekretær i Frivillighet Norge.

Hvorfor: Frivillighet Norge har sammen med Helsedirektoratet lansert nettportalen Ungfritid.no for at flere barn og unge skal finne fritidsaktiviteter som passer dem.

Hvordan fungerer Ungfritid.no?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut fritidsaktiviteter for barn og unge.

Hva slags type fritidsaktiviteter er å finne på denne nettportalen?

– Alt fra korps, håndball og speiding til «regelmessige rants» med Natur og Ungdom. Alle aktivitetene er varige, og det er frivillige organisasjoner, samt fritidsklubber, som står bak.

Kan barn og unge over hele landet finne lokale fritidstilbud på denne måten?

– Nettsiden er for hele landet, og akkurat nå er det over 400 aktiviteter ute. I noen områder er det foreløpig lagt ut mer enn i andre, men målet er at alle over hele landet skal kunne finne en aktivitet å delta i der de bor.

Hvor mange har vært inne og lett etter fritidstilbud så langt?

– Vi har over 1.000 besøkende om dagen, og dette øker fort nå som vi blir mer kjent.

Hvorfor er det behov for et slikt nettsted? Klarer ikke barn og unge å finne fram til fritidstilbud i eget nærmiljø?

– Samfunnet har blitt mer mangfoldig og «jungeltelegrafen» fungerer ikke like bra som før. Alle kjenner ikke alle lenger. I en undersøkelse Frivillighet Norge har gjort, svarer over 70 prosent av befolkningen at det bør bli lettere å finne fritidsaktiviteter. Andelen er enda større blant de under 30 år, de som er født utenfor Norge og de fra lavinntektsfamilier.

Hvorfor er det viktig å hjelpe barn og unge på denne måten? Må de absolutt drive på med organiserte aktiviteter på fritida?

– Ingen skal tvinges til å delta, men alle skal ha muligheten. Organiserte fritidsaktiviteter skaper vennskap, læring, engasjement og mestring og er kjempeviktige for barns utvikling. For mange er det en fritidsaktivitet som er det første møtet med frivilligheten, og den kan være en døråpner til deltakelse på andre samfunnsarenaer. Barn og unge fra lavinntektsfamilier deltar sjeldnere i fritidsaktiviteter enn gjennomsnittet. Ungfritid.no er etablert på grunnlag av ideen i Fritidserklæringen, som både er signert av regjeringen og en rekke frivillige organisasjoner, og som slår fast at alle barn og unge har rett til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.

Om lag 115.000 barn vokser nå opp i fattige familier i Norge. Er Ungfritid.no til noen hjelp for dem, eller er det bare aktiviteter som koster penger som er å finne på Ungfritid.no?

– Det finnes mange gratis aktiviteter på Ungfritid.no. Samtidig koster det penger å organisere aktiviteter, og ofte er det en medlemskontingent, deltakeravgift eller andre kostnader. Om økonomien i familien er trang, finnes det muligheter for støtte og hjelp slik at man skal kunne delta uansett. Mange av disse ordningene er dessverre ikke så godt kjent. På Ungfritid.no legger organisasjonene ut informasjon om de har egne støtteordninger. Dessuten har vi laget en underside med en samlet oversikt over en mengde støtteordninger for både økonomisk støtte, utstyrsstøtte og fadderordninger.

Koronapandemien har ført til at mange tilbud rettet mot barn og unge har vært stengt i lang tid. Er Ungfritid.no å oppfatte som et middel for å aktivisere dem som har blitt passivisert på grunn av det?

Ungfritid.no var under utvikling før pandemien startet, men etter halvannet år med nedstengning vet vi at flere barn og unge vil ha ekstra glede av å komme i gang med en fritidsaktivitet sammen med andre. Da er det ekstra nyttig å ha en samlet oversikt over mangfoldet av muligheter.

Har den frivillige innsatsen for barn og unge blitt satt mye tilbake på grunn av koronapandemien?

– Pandemien har satt den frivillige innsatsen tilbake, og mange organisasjoner melder om at medlemstallene har falt. I årets Frivillighetsbarometer svarte 55 prosent at de har gjort frivillig arbeid det siste året, mot 66 prosent i fjor. Det betyr at mange vil slite når de skal dra hjulene i gang igjen. I tiden framover vil det være stort behov for rekruttering, både av deltakere til aktivitetene og frivillige som kan bidra i organiseringen.

Hvordan vil du karakterisere mulighetene norske barn og unge generelt har for å drive med fritidsaktiviteter takket være de frivillige organisasjonene?

– Frivillige organisasjoner er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter i Norge. Lokale kor, korps, idrettslag, speidergrupper, spillklubber og interesseorganisasjoner engasjerer hundretusenvis av barn og unge hver dag. Mange steder ville fritidstilbudet vært helt fraværende dersom det ikke fantes frivillige organisasjoner. Dessverre er det også noen barrierer for deltakelse, blant annet kostnader, tilgjengelighet og informasjon. Dette må vi jobbe med for å sikre at alle får mulighet til å være med.

Over til våre faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» av Douglas Adams.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å møte en venn jeg ikke har sett på lenge.

Hvem var din barndomshelt?

– Diego Maradona var et stort forbilde for meg, til det dessverre gikk helt galt med ham.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg hele tiden føler at jeg må sjekke mobilen. Jeg må bli flinkere til å legge den bort.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er fotballgal og skeier ut i syngefeltet til Klanen når Enga spiller hjemmekamp.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg demonstrerer gjerne for mer kritisk tenkning. Det blir bare viktigere og viktigere i dagens samfunn hvor konspirasjonsteorier og falske nyheter florerer.

Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert mye jeg kunne angret på, men jeg velger heller å se framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Facebook-sjefen Mark Zuckerberg. Selskapet hans er en fantastisk suksess, samtidig som det har skapt enorme utfordringer for demokratiet og den offentlige samtalen. Skulle gjerne hørt hva han egentlig tenker om det.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!