Sp om Aps fødselsforslag: – Låter hult

Ap krever full stans i stykkprisfinansieringen av landets føde- og barselavdelinger og forventer støtte fra Sp og SV. – Litt spesielt at de utfordrer Sp på vår egen politikk, svarer Kjersti Toppe.

– Vi har vært opptatt av stykkprisfinansiering i fødselsomsorgen i mange år fordi vi har sett at det har helt ville konsekvenser, sier Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson. 

Hun reagerer på at Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol har varslet at hun vil fremme et forslag for Stortinget om full stans i stykkprisfinansieringen av fødselsomsorgen. I stedet må landets føde- og barselavdelinger finansieres over en fast ramme, foreslår Kjerkol, og forventer støtte fra både Sp og SV. 

Bakgrunnen er det Jordmorforbundet beskriver som en bemanningskrise ved fødeavdelingene. Stykkprisfinansieringen av sykehusene, såkalt «innsatsstyrt finansiering» (ISF), er ifølge forbundet en av de viktigste årsakene til denne bemanningskrisen. 

ISF går ut på at sykehusene får betalt en viss sum per behandling de utfører. Keisersnitt gir for eksempel mer penger enn en vaginal fødsel.

Resultatet er at fødeavdelinger med få komplikasjoner, får mindre inntekter, hevder Jordmorforbundet. 

Dagsavisen fortalte torsdag historien til de to jordmødrene Malin Myklebust og Eli Aaby som jobber på Akershus universitetssykehus.

Saken fortsetter under bildet. 

Jordmødrene Eli Aaby (t.v.) og Malin Myklebust (t.h.) opplever at de ikke har tid til å følge opp alle fødende kvinner så godt som de gjerne ønsker. Foto: Mina B. Ræge

De beskriver en arbeidshverdag der det tidvis er så travelt at de verken rekker å spise eller gå på do. På det meste har de to jordmødrene opplevd å ta imot 24 barn på ett døgn. 

Les også: Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak

Etterlyser fødsels-NOU

Toppe mener forslaget fra Kjerkol låter hult.

– Ap har vært helt mot dette frem til nå, så da blir det litt spesielt å utfordre Sp på om vi vil støtte vår egen politikk, sier Toppe. 

Hun viser til at Sp fremmet liknende forslag både i 2016 og i 2017, men at Ap begge gangene stemte mot. 

Samtidig forteller Toppe at Sp og SV hver for seg, og helt samtidig, har foreslått for Stortinget at det gjennomføres en NOU av fødsel-, barsel- og svangerskapsomsorgen i Norge. Disse to forslagene er for tiden til behandling i helse- og omsorgskomiteen. 

Det er i dette NOU-forslaget at Ap vil tilføye at fødselsomsorgen bør rammefinansieres, forklarer Toppe. Til tross for at Ap tidligere har stemt ned Sp sine forslag, sier Toppe at hun vil støtte denne tilføyelsen fra Ap. 

SV, som har et parallelt NOU-forslag til behandling i samme komité, stiller seg også helhjertet bak Aps forslag om rammefinansiering av fødeavdelingene, forteller Sheida Sangtarash. Til gjengjeld forventer SV at Ap støtter deres forslag om at det føres nasjonalt tilsyn med landets fødeavdelinger. 

Les også: Kjersti Toppe fikk seks barn på 12 år: – Jeg sluttet å ringe fødeavdelingen hjemmefra

Anklager KrF for å være usynlige

Toppe i Sp forklarer problemet med stykkprisfinansiering i fødeavdelingene slik: 

– Problemet med dette systemet er at det ikke premierer kvalitet. Det premierer komplikasjoner. Det er helt absurd. Hvis en kvinne blør mer enn en halv liter blod under fødselen, får sykehuset 5.000 kroner ekstra. Mens hvis en jordmor er tilstede under fødselen og kan forebygge slike komplikasjoner, får ikke sykehuset noenting. Det er et helt unaturlig og uforståelig system. 

Hun mener det foregår en «stille avvikling» av fødsel- og barseltilbudet i spesialisthelsetjenesten. 

– Når jeg hører at kvinner skal være ute av sykehuset 4-6 timer etter fødsel, får jeg lyst til å gå i 8. mars-tog. 

Saken fortsetter under bildet. 

Kjersti Toppe er enig med Ap i at stykkprisfinansiering må ut av fødselsomsorgen, og det umiddelbart. Men hun vil likevel ikke si at hun kommer til å støtte til Aps forslag om nettopp dette. Foto: Mimsy Møller 

Samtidig sender hun avgårde et spark til KrF. 

– KrF har stemt sammen med oss tidligere. Hvis Ap også stemmer for vårt forslag, ville vi fått flertall for det hvis vi hadde hatt med oss KrF. Nå som de sitter i regjering mener jeg de må være synlige i helsepolitikken. Det virker som de mangler en kampsak, men det er KrF som sitter med nøkkelen for å redusere stykkprisfinansieringen. 

Heller ikke Sangtarash i SV er imponert over KrFs gjennomslagskraft i regjeringen. 

– Det er frustrerende å se at KrF ikke løfter en finger for å følge opp de mange gode vedtaktene vi fattet for fødsel- og barselsomsorgen før de kom i regjering. 

Les også: Forberedt på færre fødsler i sommer – jordmødre gruer seg 

KrF: – Urovekkende

Geir Jørgen Bekkevold, KrFs helsepolitiske talsperson, mener Ahus-jordmødrenes beskrivelse av sin egen arbeidshverdag er «urovekkende». Han er fredag på bedriftsbesøk og har ikke tid til å la seg intervjue, men svarer Dagsavisen per SMS. 

Bekkevold skriver at det er de enkelte helseforetakenes ansvar å sørge for riktig bemanning. 

– Det skal ikke være slik at man løper fra den ene kvinnen til den andre uten knapt å kunne puste i mellom. Det er i så fall oppskriften på å tappe fødeavdelingene for jordmødre. 

I likhet med helseminister Bent Høie (H) viser Bekkevold til at regjeringen har satt ned et «hurtigarbeidende arbeidsutvalg» som skal vurdere tilstanden i fødsel- og barselomsorgen. 

På bakgrunn av denne vil KrF kjempe for at det settes inn riktige tiltak raskt for at vi skal få et godt fødetilbud ved sykehusene i hele landet.

Saken fortsetter under bildet. 

KrFs Geir Jørgen Bekkevold er bekymret over bemanningen ved landets fødeavdelinger, men vil ikke ta grep før regjeringens arbeidsutvalg har konkludert. Foto: NTB Scanpix

Les også: Ap-topp om morsrollen: – Jeg kjenner på press, jag og utilstrekkelighet

Avviser arbeidsutvalg 

På spørsmål om hvorfor ikke KrF har sikret mer penger til sykehusene, viser Bekkevold nok en gang til utvalget. 

– Når vi får tilbake anbefalingene fra utvalget som er satt ned, vil vi kunne danne oss et bilde av de budsjettmessige konsekvensene dette vil få, skriver Bekkevold og avviser samtidig Sp og SVs forslag om en NOU: 

– Det vil ta for lang tid. 

Verken SV eller Sp har tro på den løsningen. Sangtarash i SV sier at hun vil sende et skriftlig spørsmål til Høie om hva arbeidsutvalget konkret skal vurdere. Det vil også Toppe i Sp vite. 

– Det er ingenting i mandatet til arbeidsgruppen som tilsier at de skal se på stykkprisfinansieringen. Dette er bare en tilsløring av virkeligheten.