– Jeg kjenner på press, jag og utilstrekkelighet

Deltids-alenemamma og toppolitiker Anette Trettebergstuen (Ap) kjenner på press for å hente tidlig i barnehagen, men avviser blankt at venstresiden har sviktet de minste barna.

– Absolutt ikke. Venstresiden og Ap har ført en frihetskamp som gjorde det mulig for både kvinner og menn å delta på lik linje i samfunnet kombinert med familieliv. At noen ønsker seg tilbake til det som var vanlig, gjør ikke det som var vanlig mer riktig, sier Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson og 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun retter nå knallharde skyts mot psykolog og SV-nestor Torild Skard (82) etter at hun i Dagsavisen nylig tok et kraftig oppgjør med det hun kaller venstresidens svik mot de aller minste barna.

Les mer om det her: SV-veteran er tindrende klar: Ettåringene må ut av barnehagen og hjem til mor

– Ikke i mål

Ifølge Skard ble barnas beste glemt da Ap på 60- og 70-tallet utformet politikken som fikk kvinner inn i yrkeslivet:

– Kontakten særlig med mor og til dels med far har blitt altfor liten, spesielt i første og andre leveår. Barnehagene har etter hvert kommet altfor tidlig inn i barnas liv, uttalte Skard, som mener det er skapt en omsorgskrise som rammer barnas psykiske helse.

SV og Ap må kjempe for at ett- og toåringene skal være mye mindre i barnehage og at mor skal få mer tid med barna mens de er små, ifølge Skard.

Utspillet provoserer:

– Jeg er deltids-alenemor og toppolitiker. Sønnen min har nettopp fylt to år. Selvsagt kjenner jeg på press, jag og utilstrekkelighet for å hente han tidlig i barnehagen og få nok kvalitetstid samtidig som jeg skal yte det beste i jobben min. Men det betyr ikke at likestillingen har feilet og at vi bør tilbake til 50-tallet, sier Anette Trettebergstuen, og legger til:

– Vi er ikke i mål med likestillingskampen. Menn må ta mer del i omsorgen hjemme. Men norske barn er sannsynligvis de som blir best ivaretatt omsorgsmessig i hele verden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tar ingen selvkritikk

– Deler du Skards bekymring over forskning som peker i retning av at langvarig atskillelse fra mor på daglig basis kan skade ettåringen hjerneutvikling?

– Det finnes forskning som viser at det kan være både godt og dårlig for de minste barna å være i barnehage. Ingen empiri tyder på at norske ettåringer generelt er for mye i barnehagen. Skard bidrar til å gi foreldre enda dårligere samvittighet. Det trenger vi ikke. Vi trenger å diskutere hvordan vi kan få mer tid sammen med våre barn, sier Trettebergstuen.

– Skard viser til at organiseringen av arbeidslivet og hvordan kvinners økte yrkesdeltakelse skulle kombineres med omsorg for barn, fikk for lite oppmerksomhet. Bør Ap ta selvkritikk?

– Nei, dette er fullstendig snudd på hodet. Vi har verdens beste arbeidsmiljølov med regulert arbeidstid og velferdsordninger som gir mulighet for både lønnet og ulønnet permisjon og redusert jobbing – nettopp for at både kvinner og menn skulle kunne jobbe ute. De store reformene sørget for at alt hang sammen. Nå må dagens ordninger tilpasses tida vi lever i. Derfor har Ap nettopp vedtatt ny familiepolitikk, sier Aps Anette Trettebergstuen.

Les også: – Menn burde kanskje få omsorgspermisjon når ungene skal begynne på skolen. De ammer jo ikke

Flere kriser

– Et sterkt press om økonomisk vekst og produksjon har skapt en omsorgskrise som rammer de aller minste barna, ifølge Skard. Hva tenker du om en slik begrepsbruk?

– Det reagerer jeg ganske kraftig på. Dette handler ikke om noe annet enn at både kvinner og menn velger å jobbe etter et års foreldrepermisjon. Det er ikke under noen omstendighet snakk om noen omsorgskrise. Norge er blant landene i verden som legger best til rette for jobb og familieliv, sier Anette Trettebergstuen.

SVs nestleder Kirsti Bergstø mener Skard reiser en viktig debatt:

– Det voldsomme presset på økonomisk vekst har ført til flere kriser. Både klimakrisa og økende økonomiske forskjeller viser at hensynet til profitt settes over hensynet til mennesker og miljø. Derfor trengs ei sterk venstreside som fremmer omfordeling, folkestyre og et arbeidsliv som arbeidsfolk er tjent med, sier Bergstø.

– Er det noe du mener venstresiden bør ta selvkritikk på basert på Skards kritikk?

– Først og fremst burde venstresida hatt mer makt og gjennomslag. Om vi hadde kommet lenger i kampen for sekstimersdag, god fødselsomsorg, nok voksne i barnehager, flere lærere i en praktisk og variert skoledag med skolemat, sterke fellesskapsløsninger, et regulert boligmarked og trygt arbeidsliv, ville vanlige folk ha tjent på det. Også de minste, fremholder nestleder Kirsti Bergstø i SV.

– Samfunnet og venstresida har ikke tatt skikkelig ansvar for reproduksjonen og de minste barnas ve og vel i likestillingsarbeidet, ifølge Skard. Hva tenker du om det?

– Venstresiden har kjempet fram både lenger foreldrepermisjon og rett til barnehageplass. Det er viktig for å trygge barn, sikre mer likestilling og å gjøre det mulig å kombinere arbeid og familieliv. SV vil ha sekstimers normalarbeidsdag, det er et stort mål som venstresida og fagbevegelsen må jobbe sammen for å nå. Redusert arbeidstid ville gitt mer tid og overskudd til det som betyr mest for oss.

Les også: Svensk feminist: – Kvinnebevegelsen bør ikke se på barn som en kvinnefelle