Høie om jordmordekningen i sykehusene: – Har ikke endret seg vesentlig

Helseminister Bent Høie (H) skryter av at han har nær doblet antall jordmødre i kommunene. Men på sykehusene er fortsatt jordmormangelen prekær, ifølge Jordmorforbundet.

– Vi er alvorlig bekymret, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til Dagsavisen i dag. 

Bakteppet er det Jordmorforbundet beskriver som en bemanningskrise på landets føde- og barselavdelinger. 

På Akershus universitetssykehus har jordmødrene Malin Myklebust og Eli Aaby opplevd å ta imot 24 barn på ett døgn. Tidvis har det vært så travelt at de verken rekker å spise eller gå på do, forteller de. 

– Det har oppstått situasjoner der vi som jobber her har tenkt at «dette er ikke forsvarlig», for eksempel hvis en jordmor er alene under en krevende fødsel fordi ingen andre har tid til å hjelpe, sier Myklebust. 

Ifølge Schjelderup skyldes bemanningskrisen at sykehusene stykkprisfinansieres, altså at de får betalt en viss sum per behandling de utfører. Keisersnitt gir for eksempel mer penger enn en vaginal fødsel. Resultatet er at fødeavdelinger med få komplikasjoner, får mindre inntekter, hevder hun. 

Les også: Jordmødre fortviler over lav bemanning: – Vi er hele tiden redde for å gjøre noe feil

Skal se på bemanningen 

Helseminister Bent Høie er blitt forelagt beskrivelsene fra Ahus og kritikken fra Jordmorforbundet. Han svarer i en e-post at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt å følge opp jordmødrenes bekymringer ved å sette ned en «hurtigarbeidende arbeidsgruppe» hvor begge de to jordmorforeningene er representert. 

De skal ifølge Høie levere sitt forslag innen 1. mars neste år.

– Alle problemstillingene som tas opp av jordmødrene på Ahus er en del av mandatet. Gruppen skal se på både bemanning og finansiering, skriver Høie. 

Helseministeren skriver videre at han er «veldig stolt» over at regjeringen har lagt til rette for en nær en dobling av antall jordmødre i kommunene. Hva gjelder sykehusene, er situasjonen en annen, vedgår han: 

– Når det gjelder jordmordekningen i sykehusene, har den ikke endret seg vesentlig. Men tilbakemeldingen fra jordmødrene er at blant annet på grunn av endring i alder og helse hos de fødende, er arbeidsbelastningen blitt større, selv om antall fødende går ned. Dette er en vesentlig grunn til at vi har nedsatt arbeidsgruppen.

Les også: Da Anja (44) tok på seg bunaden, eksploderte en debatt om fødetilbud (+)

– Ap kopierer regjeringen 

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkhol, har varslet at hun vil kreve full stans i stykkprisfinansieringen av føde- og barselavdelingene. Hun har også annonsert at Ap vil øke sykehuspotten i sitt alternative budsjett. 

Velkommen etter, svarer Høie. 

– Arbeiderpartiet har fått som vane å kopiere regjeringen sine initiativer og foreslå dem i Stortinget, slik at det fremstår som om det er deres eget initiativ. Det gjør de også i denne saken.

Les også: Forberedt på færre fødsler