Forberedt på færre fødsler

Sykehus over hele landet melder at det vil bli født færre barn i sommer enn i fjor sommer.

Tradisjonelt er juli den av årets måneder hvor det blir født flest barn i Norge, men i fjor ble det født flest barn i august.

Nå melder 13 av 17 sykehus som Dagsavisen har vært i kontakt med, at de regner med færre eller i beste fall omtrent like mange fødsler som i fjor, i disse to månedene i år.

Debatt: «Når fødsler koster for mye»

– Et lavere antall

Ved Sørlandet Sykehus Kristiansand, ligger det an til anslagsvis 17 prosent færre fødsler.

– Vi regner med at det blir født cirka 145 barn i hver av månedene juli og august. I 2018 ble det født 181 barn i juli og 167 barn i august, opplyser seksjonsleder føde/barsel Hilde Løland Lunde.

Hvis dette slår til, betyr det 58 færre fødsler i år.

Andre sykehus kan ikke tallfeste den ventede utviklingen i år like nøyaktig, ut over å konstatere at det går mot en nedgang. Blant dem er Oslo universitetssykehus.

– Fødeavdelingens fødeplassliste tilsier et noe lavere antall fødsler i juli og august enn foregående år, sier assisterende avdelingsoverlege Aase Devold Pay.

Også Haukeland universitetssykehus regner med en nedgang.

– Fødselstallet viser også i 2019 en tendens til å falle, så vi venter litt færre fødsler enn i fjor, sier klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken.

Les også: Gravide, nybakte mødre og bunadsgeriljaen demonstrerte mot rasering av ABC-tilbudet for gravide

Laveste nivå

Det disse sykehusene varlser om, er i tråd med en langvarig utvikling. Antallet fødsler her til lands har gått tilbake i mange år. I fjor ble det født 55.120 barn i Norge, over 1.500 færre enn i 2017 og godt over 5.000 færre enn i 2008.

Samlet fruktbarhetstall er nå nede på 1,56 barn per kvinne, det laveste nivået som noen gang er målt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Statsminister Erna Solberg (H) har oppfordret folket til å få flere barn, i møtet med disse statistikkene, men er blitt møtt med protester mot en svekkelse av fødetilbudet flere steder i landet. Etableringen av Bunadsgeriljaen tidligere i år, er det fremste symbolet på denne kampen for fødeavdelingene.

Det forhindrer likevel ikke at flere fødeavdelinger stenger sine dører i sommer, selv om det er høysesong for fødsler. VG skrev 3. juli at om lag 1.000 kvinner vil bli berørt av dette, ved at de trolig vil måtte føde et annet sted enn hva som ellers ville vært tilfellet.

Også sykehus Dagsavisen har vært i kontakt med, kan fortelle om en svekkelse av fødetilbudet.

Sørlandet sykehus Flekkefjord melder om færre sommervikarer og færre jordmødre på jobb enn ellers.

– Positiv innstilling og stå-på-vilje fra de fast ansatte ved avdelingen, det er det vi kan tilby, sier kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen.

– Vi har samme utfordring som tidligere år med at det ikke er tilstrekkelig tilgang på vikarer under ferieavviklingen, sier klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ved Haukeland universitetssykehus.

– Mange vakter dekkes ved at våre egne medarbeidere stiller opp og tar en ekstravakt.

De fleste sykehusene Dagsavisen har vært i kontakt med, opplyser likevel at de vil ha et godt tilbud for de fødende i sommer.

– Som resten av året

«Vi har økt barnepleiermemanning i sommer. Det er like mange jordmødre», opplyser Akershus universitetssykehus.

«Det er lik grunnbemanning som resten av året», opplyser Sykehuset Telemark.

«I tillegg til eksterne vikarer har vi også sommeravtaler med egne ansatte om merarbeid. På denne måten sikrer vi å ha like mange jordmødre på vakt som ellers i året», forteller Oslo universitetssykehus.

«Antall jordmødre på jobb er likt hele året. Vi må ha forsvarlig drift for å sikre god fødselsomsorg», påpeker Helse Førde.

«Vi har lik bemanning på sommeren som eller i året», opplyser Sørlandet Sykehus Kristiansand.

«Samme bemanning som i resten av året», er tilbakemeldingen fra St. Olavs Hospital.

«Vi har lik bemanning gjennom hele året, inkludert sommeren. Det er fulltallig med jordmødre i fødeavdelingen. Det er også fulltallig med barnepleiere i fødeavdelingen», forsikrer Sykehuset i Vestfold.

Gruer seg til å jobbe

Ifølge en undersøkelse Tidsskrift for jordmødre har gjort, er det likevel så mange som åtte av ti jordmødre som gruer seg til denne sommeren. Disse jordmødrene jobber ved sju av landets største sykehus.

33 prosent mener at det at de gruer seg, påvirker dem negativt.

42 prosent oppgir at de gruer seg mer i år enn tidligere år.

52 prosent sier at de vurderer å slutte ved sykehuset de jobber ved.

3 prosent har allerede levert oppsigelsen.

Leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø, mener dette er et uttrykk for at bemanningen ved spesielt de store fødeavdelingene, er for lav.