Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forsikrer at han tar stortingsvedtaket fra mars i fjor på alvor og at det jobbes intenst med saken. FOTO: MIMSY MØLLER

Solvik Olsen: – Jeg somler ikke

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) nekter å ta kritikk for sendrektighet i luftkvalitet-arbeidet. – Jeg har delegert dette til juristene, sier han.

Senest i gårsdagens VG ble Solvik-Olsen anklaget for å jobbe i sneglefart av Venstres Guri Melby.

I Stortinget onsdag tok både hennes partifeller Terje Breivik og Ola Elvestuen og Aps Åsmund Aukrust opp den akutte luftforurensningen i Bergen.

– Jeg er bekymret for at nok en kuldeperiode er på gang med byluft som skaper helseproblemer for beboere og gjester i byen, sa Breivik.

– Et forbud mot dieselbiler er det helt nødvendig å få til, uttalte Elvestuen.

LES OGSÅ: Svevestøv vil fortsette å ta liv

– Snart ett år

Aukrust, på sin side, minnet om et stortingsvedtak.

– Den 17. mars i fjor vedtok Stortinget at kommunene skal ha muligheten til å begrense bilbruken på riksveier i perioder med høy luftforurensning. Samme dag vedtok man også at kommunene skal ha muligheten til å opprette lavutslippssoner. Nå har det gått snart ett år, og det er veldig lite som har skjedd, påpekte han.

Ansvaret for å effektuere disse stortingsvedtakene ligger hos samferdselsministeren, noe mange har påpekt. I Dagsavisen sist lørdag, uttalte Bergens byrådsleder Harald Schjelderup (Ap), at han «ikke var særlig imponert» over Solvik-Olsens engasjement for bylufta.

I et intervju i Dagsavisen 3. november i fjor, opplyste Solvik-Olsen blant annet at Samferdselsdepartementet jobbet opp mot Vegdirektoratet «for å få en del utredninger og juridiske vurderinger på plass». Nå, snart to og en halv måned senere, har statsråden følgende å si om dette:

LES SAKEN HER: Lavutslippssonene drøyer

– Jussen er tung

– Jeg er blitt beskyldt for å somle, men det er ikke jeg personlig som somler. Jeg har delegert dette til juristene og de jobber med saken, sier Solvik-Olsen.

Han forteller også at han i forrige uke ba om en oppdatering vedrørende det pågående arbeidet, og at han er lovet en snarlig statusrapport.

– Som statsråd har jeg plikt til å gjennomføre det Stortinget har vedtatt, og i mitt hode skal dette gjøres så fort som mulig, men jeg vet ennå ikke nøyaktig hvor prosessen står. Det er mange gråsoner i dette arbeidet og fagfolkene våre vil jobbe fram et grundig forslag. Jussen er tung og det er mange lovparagrafer å forholde seg til, sier Solvik-Olsen.

Samtidig unnlater ikke statsråden å sende av gårde et spark til lokalpolitikere som har etterlyst handling fra hans side.

Som Dagsavisen skrev sist lørdag, sendte Solvik-Olsen et brev til storbyene 22. desember i fjor. Der ramses det opp flere ulike tiltak som kan iverksettes for å bedre luftkvaliteten.

LES SAKEN HAR: Slik kan lufta IKKE bli bedre

– Rart å få kjeft

– Kommunene er allerede i sin fulle rett til å innføre forbudssoner for ulike typer kjøretøy på kommunale veier. Hvis de vil gjøre det på fylkes- og riksveiene, må det gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. Men når vi snakker med Statens vegvesen Region vest, så forteller de at de ikke har fått noen henvendelse fra byrådet i Bergen om dette, opplyser Solvik-Olsen.

– Jeg synes det er rart å få kjeft i media når de ikke en gang setter i gang lokale prosesser på dette, tilføyer han.

Andre tiltak kan Samferdselsdepartementet gi klarsignal til.

– Det trenger ikke å ta lang tid, sier Solvik-Olsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Solberg svarte

Men i stedet for å ta kontakt med ham og Samferdselsdepartementet, har byene begynt å forholde seg til andre i regjeringen. Byrådet i Bergen har sendt brev til og fått svar fra statsminister Erna Solberg om dette. Også i Stortinget onsdag, ble Solberg stilt spørsmål om temaet.

– Regjeringen ønsker å være en samarbeidspartner for byene, uttalte hun blant annet, før hun fortsatte:

– Jeg mener at vi, både gjennom det regjeringen har gjort, og gjennom det Stortinget ved et bredt flertall har gitt beskjed om at vi skal gjøre, har utviklet flere virkemidler for å kunne håndtere dette. Det betyr blant annet at Bergen nå vil få muligheten til å øke bompengesatsene betydelig på tidspunkt det er høy forurensning i byen, og at det vil være mulig med soner – vi er helt i sluttføringen av det – hvor man ikke kan kjøre inn på enkelte dager når det er akutt forurensning.

LES OGSÅ: Norge dømt for luftforurensning