Kaldt og forurenset: Kuldeperioden har ført til dårlig luftkvalitet flere steder i landet. Bergen kommune innførte datokjøring denne uka for å begrense luftforurensningen. Alle som tok bussen i Tromsø i går, vil få billetten refundert av kommunen. Foto: HILDE UNOSEN

Slik kan lufta IKKE bli bedre

Storbyene har etterlyst nye virkemidler for bedre lokal luftkvalitet. Samferdselsministeren svarer med å ramse opp det de ikke har lov til.

Dette går fram av et brev som Ketil Solvik-Olsen (Frp) sendte Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen kommune 22. desember.

Av brevet går det fram at kommunene har gode muligheter til å gjøre noe med helsefarlig luft. Men det er bare tilsynelatende.

Trenger tillatelser

En av tingene Solvik-Olsen nevner, er «forbud mot bestemte kjøretøy innen en sone». I brevet heter det at det kan innføres slike forbud av permanent art, med hjemmel i vegtrafikklovens paragraf 7. «Bestemmelsen kan omfatte en lavutslippssone utformet som forbud», skriver han.

Så da er det vel bare å sette i gang? Nei, på ingen måte. «Da myndigheten til å innføre slike forbud mot trafikk ligger i Samferdselsdepartementet, må en kommune henvende seg til departementet for bistand til å innføre et slikt forbud», skriver nemlig Solvik-Olsen videre i sitt brev.

Kommunene er dermed avhengige av departementets velvilje.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangler lovhjemler

Statsråden omtaler også lavutslippssoner med gebyr, hvor bilistene betaler ut fra hvor mye kjøretøyene deres forurenser. Oslo er blant kommunene som har etterlyst muligheten til å opprette slike soner på permanent basis. Problemet er bare at «lavutslippssone som gebyrløsning krever lovendring».

Solvik-Olsen nevner ikke at Stortinget ba ham om en slik lovendring allerede i mars i fjor.

Miljødifferensierte bompenger, et annet tiltak etterlyst av kommunene, er også noe statsråden tar for seg.

«Dersom det er ønskelig med et takstsystem som differensierer etter utslipp, er det vurdert at dette krever en endring i veglovens paragraf 27», skriver Solvik-Olsen, som tilføyer at departementet vil vurdere muligheten for dette «så snart som mulig».

LES OGSÅ: – Bedre luft nå!

– Ikke imponert

Solvik-Olsen går i tillegg inn på ulike midlertidige akuttiltak som kan iverksettes på kommunale veier. Dette blir avvist som lite relevant, blant annet av Aps Jan Bøhler.

– Dårlig luftkvalitet er ikke bare begrenset til noen få dager i året. Det Oslo kommune har etterlyst, er muligheten til å iverksette permanente tiltak, også på riksveiene, sier Bøhler.

Heller ikke i Bergen er de fornøyde med samferdselsministeren. Tidligere denne uka ba byrådet der om statsminister Erna Solbergs (H) hjelp for å få på plass tiltak for bedre byluft.

– Når dere ber Solberg om hjelp, betyr det at dere har gitt opp Solvik-Olsen?

– Vi er i alle fall ikke særlig imponert over hans engasjement for byluften, svarer Bergens byrådsleder, Harald Schjelderup (Ap).

– Da samferdselsministeren svarte på våre utfordringer i Bergensavisen nylig, var han klar på at han mener byene ikke trenger flere verktøy for å få ned luftforurensningen. Det er et tverrpolitisk flertall både i Bergen og på Stortinget helt uenig i, tilføyer Schjelderup.

Bergen tok i bruk datokjøring onsdag, i et forsøk på bedre luftkvaliteten noe.

– Datokjøring er ikke et ideelt tiltak, men nå er det det eneste verktøyet vi har på dager med farlig luftforurensning, sier Schjelderup.

– Vi jobber nå med å få på plass et vedtak som vil gjøre det mulig å sette opp bompengene midlertidig i stedet, fortsetter han.

Men Bergen vil trenge Samferdselsdepartementets godkjennelse før noe slikt kan skje.

– Jeg forventer at statsråden spiller på lag, sier Schjelderup.

– I tillegg ber vi regjeringen om hjelp til å styrke kollektivtilbudet, innføre lav- og nullutslippssoner, bortvise skip fra sentrumsnære havner og innføre miljødifferensierte bompenger. Nyere forskning viser at luftforurensningen er svært farlig, og liv og helse må komme først, tilføyer Bergens byrådsleder.

Onsdag spurte Dagsavisen Samferdselsdepartementet når det kan bli en avklaring om lavutslippssoner og andre tiltak som kan bedre luftkvaliteten i de største byene. Etter å ha purret torsdag, fikk Dagsavisen oversendt brevet som ble sendt storbyene 22. desember. I etterkant stilte Dagsavisen spørsmål om hvordan den politiske ledelsen i departementet ville respondere på søknader fra kommuner som ønsker å opprette soner hvor visse kjøretøy, slik som dieselbiler, ikke har adgang.

Svaret fra departementet er at «hver enkelt søknad vil bli vurdert i henhold til regelverket».