Wil­li­am ble født for­ri­ge fre­dag, og er for li­ten for den min­ste park­dres­sen. Sa­rah My­ken Eng­vin og Bjørn Erik Eng­vin me­ner det bur­de være mu­lig for far å søke om for­eld­re­pen­ger i for­kant av fød­se­len, ikke bare for mor.

– Nav henger etter på likestilling

Mens mor kan søke foreldrepenger i god tid, må far vente til barnet er født. Unødvendige utfordringer for arbeidsgivere, mener fagforening.

 

– Det er helt håpløst. Hvorfor skal det være sånn i 2017? sier Bjørn Erik Engvin, pappa til én uke gamle William.

Planen var at han skulle ta mesteparten av foreldrepermisjonen, men ulike regler for mor og far har satt ham og kona Sarah Myken Engvin i en vanskelig situasjon. For mens mødre kan søke foreldrepenger fra Nav i god tid før fødselen, må fedre vente til barnet er født. Det mener Engvin viser at Nav henger etter på likestillingsfronten.

– Det skaper utfordringer både for arbeidsgiver og for meg. Jeg vet ennå ikke om jeg får foreldrepenger, sier han.

Engvin bekymrer seg for at behandlingstiden kan være opptil 6–8 uker, mens foreldrepermisjonen starter seks uker og én dag etter fødselen.

I høst måtte familien utsette mors videreutdannelse med ett semester, fordi de var usikre på om far ville få innvilget permisjon.

– Jeg har ennå ikke fått tid til å sende søknaden, fordi det ble komplikasjoner med fødselen, forteller Engvin.

Han får støtte av Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia og Engvins arbeidsgiver.

– Det er mer utfordrende å ha en vordende far i arbeid, enn en vordende mor, sier Korsmo, som mener Navs regler skaper unødvendige utfordringer for arbeidsgivere.

Les også: Tar gjerne enda mer pappaperm

Må bli enklere

– Jeg mener at likestillingsministeren må gå gjennom alle lovbestemmelser som kan gjøre det enklere for far å ta en større del av permisjonen, sier Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt. Hun er sterkt engasjert i debatten om pappaperm, og er kritisk til at det ikke legges bedre til rette for at far tar en stor del av foreldrepermisjonen.

– Det bør være en veldig god begrunnelse for at det skal være vanskeligere for far å søke.

Automatisk svar i 2019

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, viser til folketrygdlovens § 14-10, som lyder: «Faren kan ikke ta ut foreldrepenger i de første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødselen».

– Hvis en far ønsker å søke om foreldrepenger fra Nav digitalt, må han vente til etter at barnet er født. Har han behov for å søke på et tidligere tidspunkt kan han gjøre det på manuelt på papir, skriver Fladby i en e-post til Dagsavisen.

Mens mors foreldrepengeperiode skal starte senest tre uker før termin, er fars avhengig av at Nav vet riktig fødselstidspunkt.

Fladby peker på at dette er årsaken til at den elektroniske søknaden på nav.no kun åpner for at mor kan søke før barnet er født. Våren 2019 skal Nav ha automatiserte svar på foreldrepengesøknader på plass.

– Det vil innebære at far vil få svar på foreldrepengesøknaden umiddelbart etter at søknad er fremsatt, skriver Fladby.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utdatert

– Det er en lovbestemmelse som er ganske gammeldags. Dette burde ikke være en sak i 2017, mener Negotia-leder Korsmo.

– Vi er jo alle enige om at vi skal behandle mennesker uavhengig av kjønn i Norge, sier han.

Engvin synes han er heldig, som har en arbeidsgiver som er villig å ta risikoen uten å ha svar på om han får foreldrepenger. Men de færreste har en fagforening som arbeidsgiver, påpeker han. Selv hvis det løser seg for familien Engvin, kommer Negotia til å følge saken videre.

– Vi slipper nok ikke denne saken før vi ser forbedring. Må vi gå lovveien, så gjør vi det, sier Korsmo.

Les også: Be far ta hele kvoten sin