Innenriks

Lysglimt Johansen får filme sin egen forklaring under rettssaken

Alliansen-lederen har fått rettens velsignelse til å filme seg selv og publisere opptaket.

Tirsdag starter rettssaken mot Alliansen-lederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen i Oslo tingrett, der han står tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, forsikringssvindel og hatefulle ytringer.

Normalt under rettssaker er det ikke tillatt med opptak av film mens retten er satt, og pressen må pakke vekk sine kameraer så snart dommerklubben slås i bordet. Men Lysglimt Johansen har derimot fått godkjent at han selv kan filme sin egen forklaring, for deretter å publisere opptaket på egne medier etter at rettsdagen er over.

I kjennelsen fra Oslo tingrett onsdag gjøres det rede for hvorfor loven i utgangspunktet ikke tillater filmopptak i retten. Forbudet er ment å verne tiltalte mot identifisering, og å bli tatt bilder av i situasjoner under «redusert selvkontroll». Andre vektige grunner er også hensynet til en tillitsvekkende og hensynsfull prosess, sammen med domstolens verdighet.

– Særlig grunner

Men likevel mener retten at det er gode grunner til å gi dispensasjon for Lysglimt Johansen.

«(...) Særlige grunner taler for å gjøre unntak for filmforbudet i denne saken (...). De hensynene som begrunner regelen om filmforbud, og som skal ivareta tiltaltes rettigheter, kommer ikke på spissen når det er tiltalte som filmer seg selv på eget initiativ.» heter det i kjennelsen.

Allianse-lederen har nektet straffskyld, og mener uttalelsene han er tiltalt for faller inn under ytringsfriheten. Det gjør at saken har offentlig interesse, mener tingretten:

«Rettens behandling av spørsmål om hvorvidt tiltaltes uttalelser rammes av forbudet mot hatefulle ytringer vil nødvendigvis berøre skjæringspunktet mellom ytringsfrihet og rettslig uakseptable ytringer. Dette har i seg selv offentlig interesse, og det er grunn til å anta at den konkrete saken også har betydelig offentlig interesse. Tiltalte mener i hvert fall det.»

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Får ikke agitere

Lysglimt Johansen ba i utgangspunktet om tillatelse til å filme hele rettssaken, som deretter skulle legges ut på hans nettside. Et Facebook-arrangement han skal ha opprettet tydet på at det også var planer om å direktesende hele saken.

Strømming fra rettssalen var imidlertid uaktuelt, konkluderte retten. Men under forutsetning av at Lysglimt Johansen ikke begynner å agitere til sine følgere under rettsforklaringen, fikk han tillatelse til å filme og publisere sin egen forklaring.

Opptaket vil foregå med hans egen mobiltelefon montert i et stativ i vitneboksen. Det er satt av to dager til Alliansen-lederens forklaring.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Frykter flere hatefulle ytringer

Den oppsiktsvekkende kjennelsen ble umiddelbart anket av statsadvokat Carl Hartmann.

– Jeg anket fordi påtalemyndigheten er bekymret for at en ytterligere spredning av uttalelser han er tiltalt for, vil kunne innebære en fortsatt krenkelse av de hensyn som loven mot hatefulle ytringer er ment å beskytte, sier Hartmann til Dagsavisen.

Torsdag ble ankesaken tatt opp i Borgarting lagmannsrett. Også der ble det seier for Lysglimt Johansen.

«Det er lagmannsrettens syn at tingretten har tatt et korrekt rettslig utgangspunkt for sin beslutning. Det er heller ikke anført at det er feil ved tingrettens generelle lovtolking.» skriver lagmannsretten, og fortsetter:

«Den økte oppmerksomhet tiltaltes egen forklaring eventuelt får, gjør (...) ikke tingrettens beslutning uforsvarlig. Lagmannsretten tilføyer at tiltaltes publisering og spredning av eventuelle hatefulle ytringer som fremkommer i hans forklaring, vil kunne være straffbare i samme utstrekning som de forholdene tiltalen gjelder.»

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Vil unngå feilsitering

Forsvarer Robert Antonsen sier hans klient er meget fornøyd med utfallet.

– Kjennelsen gir en grundig gjennomgang av jussen på området, og er sånn sett selvforklarende. Han har fremmet et ønske for retten, og har med strenge restriksjoner fått medhold både i tingretten og lagmannsretten, sier Antonsen.

– Hva er hans hensikt med å filme?

– Han er leder for Alliansen og ønsker å selv publisere forklaringen til sin kanal, for å unngå feilsiteringer. Hvorfor han i utgangspunktet ønsket å direktesende hele rettssaken har jeg ingen kommentar til.

Verken Antonsen eller Hartmann kjenner til at det tidligere er gitt tillatelse til å filme og publisere sin egen forklaring i en norsk domstol.

Lysglimt Johansen nekter straffskyld for hele tiltalen som omfatter en lang rekke poster aktoratet mener rammes av straffelovens forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer framsatt på Twitter, videotjenesten BitChute, Tiktok, og Instagram.

Ytringene var rettet mot jøder, muslimer og personer med homoseksuell orientering. De ble publisert i perioden fra 2017 til 2021.

Det er satt av to uker til rettssaken.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Mer fra Dagsavisen