Innenriks

Åtte av ti nordmenn bekymret for spredning av falsk informasjon

80 prosent av respondentene i Medietilsynets nye undersøkelse er bekymret for spredning av usann informasjon, og hvordan det påvirker tilliten i samfunnet.

Ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet er åtte av ti nordmenn bekymret for spredning av falsk informasjon, og påvirkningen dette kan ha på tillit til politikere og hverandre.

– Resultatene i undersøkelsen underbygger behovet for økt innsats for å bekjempe desinformasjon og styrke den digitale motstandskraften i samfunnet, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand i en pressemelding.

Lavere tillit til sosiale medier

Sju av ti oppgir i undersøkelsen å ha sett nyhetssaker de mistenker er usanne de siste seks månedene.

– Tallene viser at vi har våkne mediebrukere i Norge, som er bevisst at ikke alt som formidles på nettet er pålitelig informasjon, sier Velsand.

De fleste av disse fant de i sosiale medier, fire av fem oppga dette. Kun én av fem oppga å ha sett dette i redaktørstyrte medier. Mange av respondentene har svart at de vurderer redaktørstyrte medier som mer troverdige enn sosiale medier.

– Det er positivt at så mange ser verdien av redaktørstyrte medier og den rollen disse mediene spiller som troverdige nyhetsleverandører, sier Velsand.

Unge menn mest utsatt

I undersøkelsen ble også respondentenes evne til å identifisere om bilder er laget med kunstig intelligens testet. Kun 13 prosent av respondentene mente dette var lett å vurdere.

I undersøkelsen kom det fram at unge menn i alderen 16–24 var gruppen som synes det var lettest å identifisere falsk informasjon på nettet. 35 prosent av dem svarte at de enkelt kunne vurdere om informasjon på nett er sann eller ikke, mot 13 prosent i befolkningen ellers.

– Høy tiltro til egen kompetanse kan gjøre denne gruppen særlig sårbar for feilinformasjon og påvirkningsforsøk, sier Velsand.

Les også: Falske klimanyheter oversvømmer EU før valget

Les også: Måtte dementere at kong Charles er død

Les også: Demokratiet settes på prøve

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen