Innenriks

Jente (1) ble funnet vandrende alene i gata - nå er far dømt

Faren skulle egentlig passe på datteren. I stedet ruset han seg og etterlot barnet i livsfare, mener tingretten.

Forrige sommer skulle en far fra Fredrikstad passe datteren en kveld. Det kunne endt tragisk, hvis det ikke hadde vært for en årvåken nabo.

Faren var nemlig langt fra årvåken. Han inntok så mye narkotika at han sovnet, i stedet for å ta vare på jenta på under to år.

Nå er han dømt til 180 timers samfunnsstraff, subsidiært et halvt år i fengsel, for ikke å ha passet på datteren.

Funnet nær jernbaneskinner

Mannen forklarte i Søndre Østfold tingrett at det siste han husket var at han slo på «Fantorangen» på TV-en.

Et par timer senere oppdager en nabo en jente vandrende ute i gata, kun iført en bleie. Hun befinner seg da omtrent 300 meter fra hjemmet sitt og nær jernbaneskinner.

Naboen plukker opp jenta og bærer henne oppover gata, i håp om at hun skal peke ut hjemmet sitt og for å se etter foreldrene, som han antok var ute og lette etter jenta. I stedet ligger faren og sover i boligen, mens moren ikke aner hva som har skjedd.

Naboen kommer etter hvert i kontakt med en annen nabo, som får på jenta noen klær og ringer politiet. Jenta blir til slutt hentet av barnevernstjenesten og moren fire timer etter at faren sloknet.

Gikk nesten ikke an å vekke

En av politibetjentene som fant faren sovende i boligen den kvelden, fortalte i tingretten at de måtte rope høyt og riste mannen i rundt to minutter før de fikk kontakt med ham. Da faren til slutt våknet, fremsto han ifølge politibetjenten sløv, fjern og fullstendig desorientert. Han forsto ikke hvor han var, hva politiet spurte ham om, sa det ikke bodde barn på adressen og kunne ikke fortelle hva barnet het.

Mannen erkjente straffskyld, men benektet at han bevisst hadde inntatt narkotika. I stedet hevdet han at noen hadde puttet narkotikaen i alkoholen han hadde drukket kvelden før.

Politiet og domstolen mente derimot det var klare bevis for at mannen selv hadde inntatt narkotika, også etter at han hadde overtatt ansvaret for hans datter på under to år.

En av grunnene til dette var at moren fant det forsvarlig å overlate jenta til farens omsorg da hun leverte datteren tidligere på kvelden.

Blodprøver tatt av mannen viste dessuten at konsentrasjonen av det narkotiske virkestoffet alprazolam var så høyt at det tilsa et stort inntak kort tid før pågripelsen. Hvis mannen skulle ha ruset seg allerede kvelden før, måtte inntaket ha vært så stort at det ikke ble ansett som plausibelt av retten.

Kunne endt verre

Retten la til grunn at den unge jenta hadde kommet seg ut av leiligheten på egen hånd, til tross for en lukket inngangsdør og en stige som lå på tvers av innkjørselen.

Eiendommen ligger i et område der fartsgrensen er 30 km/t. Jenta hadde gått langs denne veien, helt til hun kom til noen jernbaneskinner som var avgrenset med et gjerde. Det var i dette området hun ble funnet av naboen.

Retten mente likevel at den største faren for den unge jenta var trafikken langs veiene i området.

– Uten noen voksenperson til å ivareta seg, ble datteren etter rettens mening hensatt i en hjelpeløs tilstand som innebar fare for hennes liv, kropp og helse, står det i dommen.

Dersom jenta ikke hadde blitt oppdaget av en i nabolaget og blitt ivaretatt av ham, ville perioden uten tilsyn og oppfølging ha kunnet bli vesentlig lengre, er rettens vurdering.

Riktig straff ble vurdert til å være et halvt års fengsel, men mannen ble i stedet idømt samfunnsstraff av hensyn til hans rehabilitering og livssituasjon.

Nyeste fra Dagsavisen.no: