Innenriks

Rune har ventet i 13 år på erstatning – hundrevis av nordmenn er uskyldige ofre for «tikkende bombe»

Rune Sundmoen har ikke fått en krone av millionene han ble tilkjent for sin yrkesskade. Fordi han hadde forsikring i et dansk selskap, faller han utenfor lovverket. 

– Jeg har tenkt: Hva hvis jeg ikke var så sterk? Det er mange andre som kanskje ikke hadde stått i den kampen som jeg har gjort.

For Rune Sundmoen (46) starta det med et fall fra et stillas i 2010.

Ulykken

Rune jobber som tømrer i hjembygda Os i Østerdalen. Han og tre andre kollegaer nærmer seg ferdigstillinga av et stort lagerbygg.

Han skal bare ta et skritt ned fra taket han jobber på, over til stillaset. Da brister stillaslemmen av tre. Rune raser ned i grusen med et smell.

Armen kvestes i fallet på seks meter. Han må operere ryggen og bekkenet, som har flere brudd.

Arbeidsgiveren hans melder med en gang fallet inn som yrkesskade – de har tegna yrkesskadeforsikring hos det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance.

Det blir starten på en 13 år lang kamp, som fortsatt ikke er over.

Hør hele historien om Alpha-saken og Runes kamp i podkasten Rørsla

Har rettskraftig dom

– Jeg klarte nesten ikke å gå, det kjentes ut som jeg sprakk i fronten av lysken når jeg sto på føttene. Så seg smertene i ryggen på etter hvert. Det var der som en konstant pine, forteller Rune.

Rune blir erklært 100 prosent ufør etter ulykka.

Forsikringsselskapet tilbyr Rune en erstatningssum som han mener er for lav. Han går til slutt til sak mot selskapet med hjelp fra advokater i LO.

Våren 2018 slår tingretten fast at Alpha Insurance skal betale ut 2,5 millioner kroner til Rune i erstatning.

Siden ulykka har småbarnsfaren slitt med å håndtere økonomien. Endelig kommer de sårt tiltrengte pengene.

– Vi økte på lånet for å redde oss unna småsituasjoner. Vi trodde jo at pengene kom.

Så blir det sendt ut et brev fra advokatfirmaet Poul Schmith i Danmark: Alpha Insurance er slått konkurs.

Runes kone Silje Sundmoen sier det har vært en vanskelig tid etter at mannen ble skadet på jobb.

Går utover familien

Rune får vite at fordi arbeidsgiveren hans hadde forsikring hos et utenlandsk selskap, så er han ikke dekka av den norske garantiordningen.

Han er heller ikke dekka av den danske garantiordningen, for den gjelder ikke ved yrkesskader.

Selv med en rettskraftig dom i hendene, står Rune uten en eneste krone.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er sårt å snakke om. Det viktigste for meg nå er å få nedbetalt gjeld så vi ikke må selge huset. Og jeg håper jeg kan gi jentene mine mer enn hva jeg har kunnet gi dem de siste åra, forteller Rune.

Familiefaren forteller at det desidert såreste er at han ikke har kunnet gi barna sine det han hadde sett for seg. – Vi kunne gjort så mye mer sammen.

Utenfor sikkerhetsnett

Over 300 nordmenn er ramma av Alpha-konkursen.

De står helt utafor sikkerhetsnettet som finnes i Norge og får ikke erstatninga de har krav på, på grunn av et hull i norsk lovverk. Det forklarer Hilde Anghus, advokat i LO.

– Yrkesskadeforsikring er noe arbeidsgiver har plikt til å tegne for sine ansatte. I de tilfellene det ikke skjer, er arbeidstakere likevel dekket gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen, sier Anghus.

Alle utenlandske forsikringsselskap som har filialer i Norge, må være med i den norske garantiordningen.

Gjennom ordninga er arbeidstakerne sikra hvis selskapet skulle gå konkurs.

Hull i lovverket

Men – selskaper som selger forsikringer grensekryssende fra et annet EØS-land uten en norsk filial, er ikke plikta til å være med i garantiordningen.

Alpha Insurance var et slikt selskap.

Og det er her hullet i det norske lovverket oppstår, forklarer Anghus:

– Arbeidstaker skal alltid være dekket. Det står i loven. Men akkurat den situasjonen hvor et selskap går konkurs, det hadde man ikke tenkt på ved grensekryssende virksomhet.

Og fordi Rune faktisk hadde den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, så er han heller ikke dekket av Yrkesskadeforsikringsforeningen, som Anghus nevner.

Tikkende bombe

LO-advokatene fører over 30 saker der yrkesskadde venter på erstatning fra Alpha Insurance. Runes krav er det største.

Til sammen har over 300 nordmenn krav på rundt 200 millioner kroner inne hos konkursboet. Antallet er imidlertid venta å stige, fordi skadelidde kan melde inn kravene sine flere år etter ulykken inntraff.

LO-advokaten mener Alpha-saken er en skandale.

– Dette er urimelig for de som er helt uskyldige oppi dette.

Samtidig tilbyr stadig flere utenlandske selskap forsikringer til norske arbeidsgivere, uten å ha filialer i Norge. De står derfor utenfor den norske garantiordninga.

Rundt 240 slike selskap er aktive i Norge, ifølge Anghus.

– Vi vet at disse kan gå konkurs. Dette er en tikkende bombe.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen i podkasten Rørsla.

LO kjemper for ofrene

LO-advokatene har vært i flere møter med politikerne på Stortinget de siste fem åra. Nå har de fått vite at det er venta en høring, og at det kan bli flertall for å sikre at loven endres.

– Vi mener det er rimelig at staten, i tillegg til å endre loven, går inn og dekker kravene, så de får pengene sine tilbake, sier Anghus.

Alternativet er å vente til konkursboet er ferdig behandla, og så gå til rettssak i Danmark for å kreve pengene tilbake fra boet.

Anghus anslår at en slik prosess kan ta opptil 15 år.

Usikkert når lovendring kommer

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) svarer på vegne av justisministeren, og skriver i en epost at regjeringen er i gang med å se på endringer i regelverket.

«Vi vil snarlig ferdigstille et slikt høringsnotat».

Maria Aasen-Svensrud (Ap) i justiskomiteen på Stortinget har fulgt Alpha-saken tett siden konkursen i 2018.

Da fremma Arbeiderpartiet et forslag om å tette hullet i lovverket, samt tilbakebetale kravene til ofrene. Forslaget ble støtta av Senterpartiet og SV, men fikk ikke flertall på Stortinget.

– Den forrige regjeringa fulgte ikke dette opp. Men nå har vi kommet i regjering og jeg er glad for at statsråd Mehl har tatt tak i dette. Vi forventer at det raskt kommer til høring.

Maria Aasen-Svensrud (Ap).

Samtidig understreker Aasen-Svensrud at det tar tid å endre en lov.

– Jeg vil heller at departementet bruker grundig tid på et lovverk som er så godt og helhetlig som det skal være, enn at dette går fort og vi får nye alvorlige konsekvenser.

Ap-politikeren forklarer at det er opp til Finansdepartementet å behandle den delen av saken som omhandler en eventuell utbetaling til ofrene i saken.

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til svaret fra Justisdepartementet.

FriFagbevegelse har kontaktet konkursboet til Alpha Insurance ved bostyrer Boris Frederiksen i advokatselskapet Poul Schmith, og spurt om når boet er venta ferdig oppgjort.

Frederiksen har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Det er venta en ny uttalelse fra bostyreren i mars.

Nebb og klør

NRK omtalte Runes sak tidligere i vinter. Flere måneder senere, og hele fem år siden han sto med en rettskraftig dom i hendene, har det fortsatt ikke skjedd noe.

Rune Sundmoen har fortsatt et håp. Både han og juristene i LO tror økt oppmerksomhet i media kan bidra til fortgang i saken.

– Jeg føler meg lurt. Du tror jo at slike ting er i orden i velferdsstaten Norge. Jeg håper regjeringa tar ansvar nå. Jeg skal kjempe med nebb og klør.


Mer fra Dagsavisen