Innenriks

Eldre menn dør oftest på jobb: – Kanskje man tenker at ting går på rutine

Folk i byggebransjen, transport og landbruk er mest utsatt for å dø i arbeidsulykker, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Eldre ansatte dør oftere på jobben enn sine yngre kolleger.

Det viser tall Arbeidstilsynet la fram tirsdag, om arbeidsulykker folk har dødd av i 2022. Totalt var det 28 personer som døde på jobb i Norge i fjor, og nesten halvparten var over 55 år.

– Det er trist. Alle skal gå på jobb i Norge og komme trygt tilbake, sier Trude Vollheim til Dagsavisen.

Bevissthet om farer og risiko

Direktøren i Arbeidstilsynet forteller at de ikke vet hvor mange arbeidsgivere som etterforskes etter dødsfallene. Primært er det folk som jobber i bygg og anlegg (8), transport og lagring (7) og jordbruk (6) som har mistet livet. Alle var menn.

Hvorfor er det overvekt av eldre som dør?

– Vi har ikke noen klar formening om det. Kanskje man tenker at ting går på rutine. Men det kan også handle om opplæring, oppmerksomhet og at man tar snarveier. En annen forklaringsfaktor kan være at kroppens tåleevne for skader og fysisk belastning reduseres, slik at konsekvensen av en skade blir mer alvorlig enn for en yngre arbeidstaker, sier Vollheim.

– Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at sikkerheten er på plass, men det er også viktig at de som jobber er oppmerksomme. Det handler om bevissthet rundt farer og risiko, sier hun.

Omtrent som normalt antall

28 dødsfall er litt under snittet for de siste ti åra, og nøyaktig på gjennomsnittet for de siste fem.

– Er det seriøse eller useriøse bedrifter folk dør i? Store eller små?

– Ulykkene skjer i alle typer virksomheter, vi har ingen indikasjoner om at det er noen forskjeller der. Men alle som omkom i landbruket var alene da de omkom. Alenearbeid er en risikofaktor, sier Vollheim.

– Er det mulig å få disse tallene ned?

– Ja, vi håper jo det. Det har holdt seg stabilt for høyt. 28 er 28 for mange. Men vi kan aldri ta ansvaret fra arbeidsgiver. Min oppfordring er å ikke ta snarveier. Man tenker kanskje at en ulykke ikke skjer på egen arbeidsplass, og så skjer det likevel, sier hun.

Færre utenlandske arbeidere døde

Vollheim forteller at det i fjor var en nedgang i antall dødsfall blant utenlandske arbeidere. 25 av de 28 døde var norske statsborgere. Tilbake i 2020 var omtrent en tredjedel av de som mistet livet utenlandske arbeidsfolk. Vollheim er fornøyd med nedgangen.

– Det synes vi er veldig bra. Vi har hatt stort fokus på den gruppa, fordi de har hatt en økt risiko for å havne i ulykker av ulike grunner, sier hun.

Arbeidstilsynet publiserer også en mer utfyllende statistikk over arbeidsskadedødsfall. Der kan du blant annet lese at de siste fem årene er det 142 menn og én kvinne som har mista livet på jobb i Norge.

Mer fra Dagsavisen