Nyheter

Slik sjekket Endre (38) om lønnen var god nok

Det er ikke alltid så lett å vite om lønnen du tilbys er så høy som du fortjener. Heldigvis er det flere grep du kan gjøre for å finne ut dette, enten du vurderer ny jobb eller har vært på samme arbeidsplass en stund.

− Det var egentlig en veldig enkel sak: Jeg søkte jobb og fikk et tilbud, og den lønnen tenkte jeg var fornuftig ut fra ansienniteten min og arbeidsoppgavene jeg skulle gjøre i den nye jobben, sier Endre Hope til Rogalands Avis.

Han jobber nå i forvaltningen i Karmøy kommune.

− For å finne ut om lønnen var fornuftig, brukte jeg erfaring fra tidligere stillinger og hva jeg fikk i lønn der. I tillegg brukte jeg lønnskalkulatoren til NITO, sier Hope videre.

Vil kanskje be om høyere lønn senere

38-åringen var altså fornøyd med lønnen han ble tilbudt i første omgang da han startet i ny jobb, men hva tenker han om framtidige lønnsforhandlinger?

− Når jeg har vært i jobben i fem-seks år, kan det være aktuelt å prøve å forhandle opp lønnen. Da kan jeg, for eksempel, argumentere med prosjekter og resultater jeg har levert, sier Hope.

− Men det er viktig at en slik individuell lønnsforhandling blir holdt utenfor lønnsoppgjøret, råder han til slutt.

Assisterende forhandlingssjef Birgithe Hellerud i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) forteller at veldig mange er usikre på dette om lønnen de får er god nok, og her gjelder det å samle kunnskap fra noen som vet, ifølge henne.

− Dette kan du finne ut fra venner og bekjente som jobber i samme bransje, eller i generell statistikk som fagforeningene ofte sitter med. Fagforeningene har også rådgivere som kan gi deg innspill, samt tillitsvalgte i virksomheten som det kan være mulig å kontakte, sier Hellerud til RA.

− Kan gå glipp av flere tusen

Det er på vei inn i ny jobb at du som oftest får det største lønnshoppet, ifølge juridisk rådgiver Bernt Almbakk i Tekna:

− Selv om du i mange jobber har rett på en årlig vurdering av lønnen, kan det ta lang tid å jobbe utbetalingen opp til det nivået du ønsker hvis startlønnen er lav, sier Almbakk i en nettsak.

Almbakk understreker derfor hvor vanlig det er å forhandle lønn, og hvor viktig det er at du tørr å gjøre nettopp det:

– Dropper du å forhandle startlønn, går du fort glipp av noen ekstra tusenlapper i måneden − og det over flere år.

Bernt Almbakk, juridisk rådgiver i Tekna.

Riktig tidspunkt å snakke om lønn

Hvor fort bør lønn bli et tema i en ansettelsesprosess/intervjusituasjon?

− Lønn blir som regel et tema i sluttfasen av en intervjusituasjon. Arbeidsgiver vil da gjerne orientere litt om hvilke betingelser som gjelder, eller spørre hva du har tenkt med hensyn til lønn, svarer Hellerud i NITO.

− I utgangspunktet er det mest naturlig at arbeidsgiver kommer inn på dette temaet. Som intervjuobjekt bør du helst ikke ta opp dette i en for tidlig fase, da det fort kan oppleves som at det er lønnen som er hovedmotivasjonen, fortsetter hun. Men om arbeidsgiver ikke kommer inn på lønnstemaet, er det ingenting i veien for at du kan ta det opp.

Assisterende forhandlingssjef Birgithe Hellerud i NITO gir tips til lønnsforhandlinger.

I en intervjusituasjon forhandles det ikke om lønn, men det er viktig å ha gjort seg noen refleksjoner om hva du har sett for deg, ifølge Hellerud. Hun mener det kan være strategisk å være litt vag og rund i sine formuleringer her, for eksempel ved å si: «Jeg forventer en konkurransedyktig lønn som reflekterer min kompetanse og de ansvarsområder som ligger til stillingen» eller «Jeg forventer å gå noe opp i lønn, og jeg er trygg på at vi kommer til å bli enige om dette».

− Selve lønnsforhandlingen tas i det du har fått tilbudet om jobben. I de aller fleste tilfeller er det rom for å forhandle på lønnen, fortsetter forhandlingssjefen.

Hun trekker fram at en generell formulering som kan brukes da, er: «Tusen takk for tilbudet om stilling hos dere. Dette er en jobb jeg ønsker meg, men jeg hadde sett for meg en noe høyere lønn. Vil det være mulig å vurdere kr xxx xxx?».

Forhandle om mer enn lønn

Husk også at pensjonsordning, arbeidstidsordninger og eventuelle frynsegoder er andre ting som det er greit å få litt innblikk i før du takker ja til jobben:

– Hvis pensjonsordningen er dårlig, må du kunne spare opp tilstrekkelig med pensjon på egen hånd. Derfor trenger du høyere lønn. Dette kan du bruke som et forhandlingskort, sier Almbakk i Tekna.

Du bør også kartlegge hva slags forsikringsordninger og frynsegoder bedriften har, ifølge ham. God dekning gjør at du kan spare mye penger ved at du ikke må kjøpe disse forsikringene privat. Det hjelper også på regnestykket om de dekker mobil, samt bredbånd- og mobilregninger.

Gode argumenter for å få høyere lønn

Etter noen år som ansatt i en bedrift, når er det vanlig å begynne å tenke på reforhandling av lønn?

− I de aller fleste bedrifter er det årlige reguleringer av lønn til faste tidspunkt i året. I tillegg til den ordinære lønnsutviklingen, vil det som regel også være rom for særskilte lønnsjusteringer i enkelte tilfeller. Det kan være snakk om endringer i ansvarsområde, ekstraordinær innsats eller skjevhetsreguleringer, svarer Hellerud overfor RA.

Hvilke argumenter kan brukes for å få høyere lønn?

− I størst mulig grad bør det argumenteres knyttet til resultater og oppgaveutførelse. Endringer i arbeidsoppgaver og ansvar kan også være gode argumenter. Det at lønnen bør være konkurransedyktig i markedet er et annet argument. Til sist skal det selvfølgelig ikke være diskriminerende forskjeller knyttet til lønn, så om det for eksempel avdekkes at du som kvinne tjener lavere enn menn i tilsvarende stilling, kan det være et argument for lønnsjustering, er Helleruds svar på dette spørsmålet.

− Har du bestemt deg for å spørre om høyere lønn, bør du ringe framfor å sende mail. Da er det enklere å lodde stemningen, og du sikrer at det ikke blir noen misforståelser, råder Almbakk i Tekna.

Nyeste fra Dagsavisen.no: