Innenriks

Derfor slår Jonas Gahr Støre alarm om ulikhet

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tror kampen mot økende ulikhet vil binde de rødgrønne sammen i valgkampen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil løfte fram kampen mot økende ulikhet som en hovedsak i valgkampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Av Johan Falnes, NTB

– Det blir en hovedsak for oss, sier Støre.

I et intervju med NTB i forbindelse med markeringen av 1. mai løfter opposisjonslederen fram kamp mot økende ulikhet som en av de viktigste fellesnevnerne for de rødgrønne partiene foran valget.

– Det er en sak som binder oss sammen, sier han.

Økende formuesulikhet

Støre trekker fram formuesulikhet som den kanskje viktigste bekymringen.

– Det er en ulikhet som jeg mener vi bør kjempe imot, sier han.

Støre viser til at de rikeste 10 prosentene i Norge nå eier en like stor andel av totalformuen som de 10 prosent rikeste i Storbritannia.

Antall milliardærer i Norge har økt fra 200 i 2013 til 362 i dag. I samme periode har de rikeste 10 prosentene opplevd en sammenhengende vekst i sin andel av total formue i Norge. Det samme har de 1 prosent rikeste og de 1 promille rikeste.

Mens den øverste 10-prosenten stikker ifra, blir den nederste 10-prosenten hengende etter, oppsummerer Støre.

– Det er dårlig for den norske samfunnsmodellen, advarer han.

Blandet bilde for inntekter

Tallene for inntektsulikhet er mer sammensatte.

I statistikkene fra OECD er Norge fortsatt blant de landene som har minst ulikhet.

Et vanlig mål for ulikhet i inntekter er den såkalte Gini-koeffisienten. Den har faktisk vært svakt fallende i Norge fra 2015 til 2019, noe som isolert sett kan tyde på fallende ulikhet. Men tallene er også påvirket av at en endring i utbytteskatten ga sterkt insentiv til å ta ut utbytte i 2015, slik at Gini-koeffisienten ble høy det året.

Andre vanlige mål på inntektsulikhet tyder på stabilitet de siste årene.

Men Støres hovedbekymring er de 10 prosentene med lavest inntekt. De skiller seg ut med en tilnærmet flat lønnsutvikling.

– De 10 prosentene med lavest inntekt har i praksis fått null inntektsvekst siden 2013. Mens de med mest, får en økning, sier Støre.

Arbeidsinnvandring

I regjeringens Perspektivmelding, som ble lagt fram i februar, trekkes arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen i 2004 fram som en viktig forklaring på at inntektsveksten har avtatt for de nederste 10 prosentene.

Støre har for sin del garantert at Arbeiderpartiet ikke vil sette EØS-avtalen i spill etter valget.

– Dette er ikke et problem vi løser ved å si opp EØS-avtalen, sier han.

– Det riktige er ikke å bytte ut EØS-avtalen, det er å bytte ut de som regjerer i Norge. Vi kan gjøre mer for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv.

Ap-lederen mener blant annet at det må gjøres mer for å sikre hele, faste stillinger, og for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er ingenting fra EØS som hindrer oss fra å ha en aktiv politikk på det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Meningsmåling

Ap-lederen lener seg også på en meningsmåling fra Norstat som ble presentert i Aftenposten i april.

Der ligger sosiale forskjeller i samfunnet øverst på listen over saker som folk er opptatt av.

– Sosial ulikhet kommer høyt opp på listen over det folk er opptatt av foran dette valget. Det handler om hva folk ser og erfarer, fastslår Støre.