Innenriks

Støre slår tilbake mot Kristelig Folkeparti: – Ikke bra for familiene

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter flere kvinner faller utenfor arbeidslivet med KrFs nye familiepolitikk – De skaper et kunstig skille mellom arbeid og familie.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener KrFs politikk veldig lett fører til at kvinner skal være hjemme. 
Foto: Torstein Bøe / NTB

– KrFs oppskrift fører veldig lett til at kvinner skal være hjemme, uten kontakt med arbeidsmarkedet. Det er særlig alvorlig for kvinner som snakker dårlig norsk, og som trenger integrering. Og det bidrar til å opprettholde forskjeller mellom kvinner og menn som heller ikke er bra for familiene.

Støre mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tegner opp en falsk motsetning når han setter opp familielinjen mot arbeidslinjen.

– Vår politikk har jo handlet om å gjøre det mulig å ha et trygt familieliv, samtidig som du er i jobb, sier Ap-lederen.

Ropstad: Detaljstyring

KrF har landsmøte denne helgen og har gått inn for en rekke endringer som skal gi familier mer valgfrihet og mulighet til å være hjemme med barna.

Blant annet vil partiet ha en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre, skroting av tredelingen i foreldrepermisjonen og utvidelse av foreldrepermisjonen. De vil også videreutvikle kontantstøtteordningen og gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er to år.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har anklaget venstresiden for å overkjøre og detaljstyre barnefamilier.

– Alle skal gjøre det samme. Ta like lang permisjon. Sende ungene i barnehagen når de er ett år. Få dem over i en skolehverdag som helst skal vare like lenge som voksnes arbeidsdag. Hensynet til arbeidslinjen trumfer alt annet, sa Ropstad i sin landsmøtetale torsdag.

– Flere i arbeid

Støre mener på sin side at det viktigste virkemiddelet mot barnefattigdom er at både far og mor jobber.

Han trekker fram hvor viktig økt sysselsetting er for å sikre inntekter til staten i en tid hvor oljeinntektene faller og befolkningen eldes, noe også regjeringen har understreket sterkt.

– 50.000 flere i arbeid er litt mer enn 20 milliarder kroner i økt handlingsrom for politikken. Det er bra for folk, og det er bra for å muliggjøre det grønne skiftet og bygge ut velferden videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!