Innenriks

Regjeringen venter med å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet

FHI mener at AstraZeneca-vaksinen bør droppes fra vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen mener på sin side at det ikke er godt nok grunnlag for å konkludere. Samtidig vil FHI vente med å bruke Janssen-vaksinen.

Folkehelseinstituttet informerte torsdag ettermiddag hva som skjer videre med koronavaksinen til AstraZeneca i Norge. Foto: Peter Dejong /AP

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

I Norge har forskere blant annet undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

EMA og WHO mener vaksinen bør brukes

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper AstraZeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Andre europeiske land, blant annet Tyskland og Frankrike, har bestemt at bare personer over en viss alder skal få vaksinen.

Norge har rundt 180.600 AstraZeneca-doser på lager. 52.800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli.

Ekspertgruppe

En ekspertgruppe skal vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene, som begge er stoppet etter alvorlige bivirkninger.

– Regjeringen setter ned et ekspertutvalg med eksperter fra inn- og utland som får i oppgave å se på disse problemstillingene, sier helseminister Bent Høie.

Gruppen skal levere sin rapport 10. mai. Den skal ledes av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt en rekke toppstillinger innen det norske helsevesenet.

– De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

De skal dessuten se på konsekvensene av en eventuell langvarig utsettelse av gjenåpningen.

Janssen på vent

Folkehelseinstituttet (FHI) vil vente med å bruke Janssen-vaksinen i Norge inntil det er foretatt nærmere undersøkelser rundt bivirkningene.

Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allerede har bedt om en utleveringspause i Europa.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil 7 uker for enkelte aldersgrupper.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det i dag kun 24.000 doser av denne vaksinen i Norge.

Ekspertutvalget som regjeringen nå setter ned, skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke både vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i det norske vaksinasjonsprogrammet.

Forsinkelse

Hvis regjeringen dropper både AstraZeneca- og Janssen-vaksinen, vil det få store konsekvenser for gjenåpningen av Norge.

– Noen smittereduserende tiltak kan trolig ikke trappes ned like rask når vi får sju ukers forsinkelse i yngre aldersgruppe og noen ukers forsinkelse i andre aldersgrupper, sa direktør Camilla Stoltenberg da hun redegjorde for konsekvensene av Folkehelseinstituttets anbefaling om å trekke AstraZeneca-vaksinen ut av et norske vaksinasjonsprogrammet.

– Forsinkelsen vil oppstå i hovedsak blant yngre aldersgrupper og vil derfor medføre en relativt lav risiko for dødsfall, sa Stoltenberg.

Hun poengterte dessuten at vaksiner som er utviklet med annen teknologi enn AstraZeneca- og Janssen-vaksinene – MRNA-vaksiner – vil kunne gi en høyere grad av beskyttelse mot sykdom, og at disse vaksinene også er effektive mot smittespredning.

Stoltenberg: – Foregår studier på andre dose

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier det foregår studier på hvordan andre dose skal gis, og at et slikt tilbud skal komme raskt.

På spørsmål om hva slags vaksine som skal gis i andre dose til de som allerede har fått første dose av den nå stansede AstraZeneca-vaksinen, sier FHI-direktøren at det gjøres studier nå på dette.

– Vi er spent på resultatene fra disse studiene. Det er mulig at de vil komme så raskt at det vil spille en rolle for vår anbefaling, sier Stoltenberg.

Hun mener det er litt feil å snakke om kun andre dose ettersom alle skal få et tilbud om fullstendig vaksinering.

– Vi vil gi en anbefaling for dem det gjelder, og det skal skje raskt, om resultatene fra studiene foreligger eller ikke, understreker hun.

Høie: – Ikke aktuelt at man kan ta AstraZeneca-vaksinen frivillig

Bent Høie avviser at det vil være mulig å frivillig la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen så lenge den er satt på pause i Norge.

Hvis Norge skulle ha tatt i bruk AstraZeneca-vaksinen før det nye ekspertutvalget kommer med sine konklusjoner i mai, ville det ha svekket tilliten til det norske helsevesenet betydelig, sa helseministeren på torsdagens pressekonferanse om vaksinestrategien.

Mens Norge fortsatt har satt vaksinen på pause, besluttet danske myndigheter onsdag at bruken av AstraZeneca-vaksinen ikke blir gjenopptatt. Danske medier meldte torsdag ettermiddag at regjeringen har bedt helsemyndighetene i landet om å utrede muligheten for at de som ønsker å ta AstraZeneca-vaksinen, kan få muligheten til det.

– En beslutning om AstraZeneca-vaksinen nå kunne også ha ført til konsekvenser for Janssen-vaksinen, sa Høie. Han sier at slik som situasjonen er nå, vil det ikke være mulig å frivillig ta AstraZeneca-vaksinen, selv om den formelt fortsatt er godkjent.

Han understreker at FHI heller ikke har anbefalt en slik frivillig løsning.

Saken er oppdatert

Fakta om ekspertutvalget som skal vurdere bruken av vaksinene fra AstraZeneca og Janssen

  • * Ekspertutvalget skal gi regjeringen et bedre og bredere grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om AstraZeneca-vaksinen skal tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.
  • * Ekspertutvalgets mandat er blant annet å gjøre en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå av å ta virusvektorvaksinene i bruk.
  • * Utvalget skal også vurdere relevante internasjonale data på bivirkninger og risiko, og vurdere bruk i ulike aldersgrupper og se på muligheten for kompenserende tiltak for å forebygge bivirkninger og sikre rask medisinsk oppfølging.
  • * I tillegg skal de også vurdere tilliten til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene.
  • * På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan virusvektorvaksiner som det europeiske legemiddelbyrået EMA har godkjent bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai.
  • * Lars Vorland skal lede utvalget, han er utdannet lege og har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi. Han har blant annet vært direktør ved smitteverndivisjonen i FHI, administrerende direktør i Helse nord og leder av Beslutningsforum for nye metoder.