Verden

Derfor er AstraZeneca-vaksinen viktig i kampen mot pandemien

AstraZeneca-vaksinen er stanset eller kraftig redusert i Norge og Europa ellers, men den er viktig for å bekjempe pandemien globalt: – For mange land vil det kunne være verdt det å bruke den uansett, sier vaksineforsker.

Denne uka avgjøres det om Norge stanser AstraZeneca for godt eller ikke. Andre land har kraftig redusert bruken. Men for bekjempelsen av koronapandemien i verden er denne vaksinen viktig.

– AstraZeneca-vaksinen er svært viktig globalt. Den kan lagres ved en temperatur som gjør den langt enklere enn andre vaksiner å distribueres utenfor den vestlige verden, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Bilde i Apollon 2018/3

NY TYPE VAKSINE: Gunnveig Grødeland og Bjarne
Bogen er to av forskerne på
Institutt for klinisk medisin
som har utviklet en helt ny
vaksineteknologi.

I tillegg er den langt billigere enn for eksempel vaksinene fra Pfizer og Moderna, og lett å masseprodusere.

AstraZeneca-vaksinen har derfor blitt beskrevet som en avgjørende nøkkel til å komme ut av verdens koronapandemi.

– Verden og arten vår er avhengig av denne vaksinen. Det er snakk om vaksinen for 2,5 milliarder mennesker, sier Eric Topol, direktør ved Scripps Research Translational Institute i California til forskningstidsskriftet Nature.

Nå møter den på store utfordringer.

– Forsinkelsen har konsekvenser

Innen torsdag 15. april er det ventet en avgjørelse om hvorvidt Norge skal ta opp igjen bruken av AstraZeneca-vaksinen etter pausen som ble igangsatt på grunn av en kobling til svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Andre land i Europa har begrenset bruken til aldersbestemte grupper.

Gunnveig Grødeland mener usikkerheten rundt AstraZeneca kan få alvorlige konsekvenser for den globale vaksineringen.

– At det har konsekvenser når en vaksine som masseproduseres blir forsinket, er helt opplagt, sier Grødeland.

Enkelte eksperter har uttalt at de frykter problemer rundt AstraZeneca-vaksinen kan gjør varig skade på omdømmet. Enkelte afrikanske land stanset vaksineringen av AstraZeneca midlertidig, men har begynt igjen. Nå er det kun Tsjad og Zimbabwe som har stanset den, ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, melder BBC. WHO har anbefalt landene i Afrika å fortsette med vaksineringen, da fordelen i betydelig grad veier opp for ulempene.

Sør-Afrika droppet AstraZeneca like før den skulle rulles ut i februar, men det var på grunn av tvil om hvorvidt den beskyttet godt nok mot den sørafrikanske virusvarianten, som er dominerende der. Landet begynte i stedet med Johnson & Johnsons vaksine.

Verdt å bruke for mange land

Gunnveig Grødeland har tidligere uttalt at hun ikke tror AstraZenecas vaksine vil bli brukt her i Norge mer.

– Jeg er rimelig sikker på at det blir vanskelig å ta i bruk denne vaksinen i Norge, sa Grødeland til Aftenposten i forrige uke.

Grødeland mener imidlertid at bruken av vaksinen fra AstraZeneca må vurderes opp mot den situasjonen man står i.

– Vurderingen rundt dette vil variere fra land til land, basert på hva slags situasjon de står overfor: Man må vurdere situasjonen opp mot risikoen. For mange land vil det være vel verdt det å bruke AstraZeneca-vaksinen, sier hun.

Hun sier vurderingen i mange land rundt bruken av en vaksine vil være annerledes enn i Norge nettopp på grunn av forskjellen i situasjonen.

– Her i Norge har vi i øyeblikket et spredningstall under 1, et spredt bosetningsmønster og et helsevesen som, til tross for at det er belastet, ser ut til å håndtere situasjonen, sier hun.

Brukes i flest land

AstraZeneca-vaksinen, som er utviklet i samarbeid med Oxford-universitetet, har lovet å levere tre milliarder doser globalt i 2021. Bare Johnson & Johnson-vaksinen er ventet å utgjøre et lignende bidrag til å avslutte pandemien, skriver Bloomberg – men denne ligger foreløpig langt bak AstraZeneca-vaksinen når det gjelder produksjon.

– I mange land, særlig på det afrikanske kontinentet, er AstraZeneca-vaksinen den eneste som vil være tilgjengelig i betydelige mengder, sier Shabir Madhi, vaksinolog ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg i Sør-Afrika, ifølge Nature.

En helsearbeider får AstraZeneca-vaksinen i Kenya. Denne vaksinen er den som blir levert til flest land i verden, og har mange fordeler ved seg.

AstraZeneca er den vaksinen som er tatt i bruk i klart flest land i verden; 117 land. Pfizers vaksine kommer på andreplass og er tatt i bruk i 84 land.

– AstraZeneca er vaksinen verden er avhengig av, fordi den er så lett å lagre, distribuere og koster lite, så det er en utrolig viktig vaksine for planeten. Vi i Vesten kan komme unna med å bruke Pfizer og Moderna, men verden trenger AstraZeneca, det er ikke tvil om det, sier vitenskapsredaktør Robin McKie i den britiske avisen The Observer i podkasten Today in Focus.

Svært sjelden bivirkning

Sikkerhetskomiteen i EMA, EUs legemiddeltilsyn, har konkludert med at sjeldne blodpropper med lave blodplater bør føres opp som en svært sjelden bivirkning ved AstraZeneca-vaksinen. Det er denne mulige bivirkningen som forårsaket midlertidig stans i bruken her i Norge.

EMA vil likevel ikke stanse bruken av vaksinen, og fastholder sin anbefaling om at vaksinen er trygg og effektiv og kan brukes på voksne. Sikkerhetskomiteen mener fordelene ved vaksinering mot koronaviruset mer enn veier opp for ulempene.

Storbritannia har stanset bruken av vaksinen for personer under 30 år. Andre europeiske land har satt grensen langt høyere: Italia gir inntil videre bare vaksinen til personer over 60 år, Belgia og Frankrike til dem over 55 år, mens Tyskland kun gir til personer over 60 år. Sverige gir kun til dem over 65 år, mens Danmark inntil videre har stanset den for alle, i likhet med Norge.

Johnson & Johnson viktig

Før helgen ble det klart at EUs legemiddeltilsyn åpner en granskingssak rundt vaksinen fra Johnson & Johnson, etter fire tilfeller i USA av samme type som dem som knyttes til AstraZeneca-vaksinen: Blodpropper i kombinasjon med et lavt antall blodplater. Tirsdag ble det også klart at amerikanske myndigheter midlertidig vil stanse bruken av Johnson & Johnsons vaksine i USA mens de fortsetter å granske blodpropptilfeller.

Vaksinen er også godkjent i EU og Norge, og den skal etter planen tas i bruk i Europa i løpet av noen uker. i Norge regner man med et stort antall doser av vaksinen i juni, da den yngre delen av befolkningen skal vaksineres. Denne vaksinen er en såkalt virusvektor-vaksine, i likhet med AstraZenecas.

– Johnson & Johnson-vaksinen er viktig for Norges vaksinestrategi fordi den skal vaksinere mange yngre voksne og sikre oss flokkimmunitet, sier Grødeland.

Men Johnson & Johnson-vaksinen regnes også som svært viktig for den globale vaksineringen, i likhet med AstraZeneca. Heller ikke Johnson & Johnson-vaksinen trenger frysetemperatur for lagring. I tillegg har Johnson & Johnson en annen stor fordel: Man trenger bare én dose av den.

Gunnveig Grødeland mener det er for tidlig å si om man risikerer de samme problemene med denne vaksinen.

– Det ville være å forskuttere problemene kraftig, og man har ikke vist den samme forekomsten av dette ved Johnson & Johnson-vaksinen som ved AstraZeneca ennå. Vi må ha litt is i magen. La oss håpe vi kan bruke den, ellers er vil det være problematisk, sier hun.

---

Fakta om AstraZeneca-vaksinen

  • Utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.
  • Settes i to doser med intervall på 9 til 12 uker.
  • Én enkelt dose gir 76 prosents beskyttelse i opptil 90 dager, viser en studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia. Etter andre dose øker beskyttelsen til 82 prosent.
  • Vaksinen bidrar ifølge studien til bremse smittespredning. Én enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent.
  • Er en såkalt vektorvaksine som ikke inneholder covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19.

Kilde: Legemiddelverket, AstraZeneca, DPA

---

Åsne Gullikstad

Åsne Gullikstad

Journalist