Innenriks

Frp-støtte til strengere Ap

Frp er bekymret for at Ap-landsmøtet vil liberalisere innvandringspolitikken og tilbyr Masud Gharahkhani en skulder å støtte seg på. – Spill som er typisk for høyrepopulister, svarer Gharahkhani.

Innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, ledet gjennom fjoråret et utvalg som skapte mye støy i partiet.

Både underveis i arbeidet og etter at Aps migrasjonsutvalg la fram forslag til ny og strengere politikk på innvandringsfeltet, lot kritiske røster både i og utenfor partiet seg høre. Kritikken innholdt både trusler om utmelding og påstander om at Gharahkhani la seg politisk og retorisk opp til Frp.

I forkant av helgens landsmøte har det kommet inn en rekke forslag på innvandring- og integreringsfeltet. En rekke av dem tar til orde for en politikk som er mykere enn det migrasjonsutvalgets resolusjon legger opp til.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, er kanskje mer spent i forkant av Ap-landsmøtet enn den jevne Frp-er. Dette er årsaken:

– Det ser ut som det er ganske stor iver i Arbeiderpartiets lokallag til å myke opp snarere enn å stramme inn innvandringspolitikken, slik Gharahkhani har gitt uttrykk for. Det synes jeg er bekymringsfullt, sier Helgheim.

LES OGSÅ: Er Arbeiderpartiet vinglete og liberale i asylpolitikken? – Ap har ikke stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge

Kvoteflyktninger

– Er det noe spesielt du har reagert på?

– Mange av forslagene handler om å øke antallet kvoteflyktninger. Enten til 5.000 eller til det antallet UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger, journ., anm.) måtte komme med. Det er rett og slett uansvarlig å legge opp til en slik politikk, sier han, og fortsetter:

– Jeg er litt overrasket over at mange lokallag i Ap ikke har skjønt mer. Det virker som det er litt forgjeves det arbeidet Gharahkhani har gjort. Han har skjønt noe, og forsøker å bevege Ap i riktig retning. Men det ser ut som om Ap ikke ønsker strengere politikk, men heller ønsker å nærme seg SV og andre som står for en uansvarlig politikk.

Saken fortsetter under bildet.

Stortingsrepresentant og Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim bekymrer seg for asylliberale krefter på Aps landsmøte til helgen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

LES OGSÅ: Ap-utvalg vil gi 5 milliarder til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene

– Jeg heier på ham

Da Gharahkhani la fram migrasjonsutvalgets arbeid i september i fjor, vanket det vel så mye ris som ros fra Helgheim. Til Dagsavisen sa Helgheim da at mye av det som ble foreslått som ny Ap-politikk hadde vært Frp-politikk lenge.

Nå påpeker han at de aller fleste som deltok i den interne Ap-debatten om ny innvandringspolitikk var kritiske til Gharahkhani. Han mener å se det samme mønsteret i de innkomne forslagene til Ap-landsmøtet.

– Stemmene som støtter en strengere linje, hører vi ikke fra. Det er de som ønsker noe annet enn migrasjonsutvalget vi hører og ser. I en så viktig sak er det merkelig at det ikke er andre som er ute og bakker ham opp. Hadde jeg vært ham, og stått alene i stormen i eget parti uten at noen backer meg og sier at det jeg gjør er bra, så hadde jeg begynt å lure. Og jeg lurer på om det er noen som bakker ham i dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Helgheim stiller seg skulder ved skulder ved Gharahkhani.

– Jeg har tidligere sagt at han framstår som en veldig klok innvandringspolitisk talsperson som prøver å dra partiets politikk i retning av Frps politikk. Han har skjønt alvoret og ser faresignalene i samfunnet ved en hodeløs innvandringspolitikk. Så jeg heier på ham og har sagt at partiet må følge ham, det er det eneste rette å gjøre.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet har fått over 3.300 innspill til ny politikk fra grasrota. Ny asylpolitikk utgjør bare 8 prosent av forslagene

– Frp ingen målestokk

Gharahkhani svarer imidlertid med en kald skulder.

– Frp er ikke på noen måte en målestokk for oss når vi utvikler en sosialdemokratisk politikk for innvandring og integrering, sier han til Dagsavisen.

Han mener Helgheims utspill er «typisk for høyrepopulistiske partier.»

– De er ikke opptatt av løsninger som sikrer en forutsigbar innvandring og som gjør at vi lykkes med integreringen. De er opptatt av spill. Det er typisk for høyrepopulister.

– Og når det kommer til Helgheim, så ønsker jeg ham lykke til med å forstå sin egen regjerings innvandringspolitikk. Der bruker Frp og Venstre tida på å diskutere med hverandre. Vi har på vår side lagt fram en helhetlig politikk på feltet, sier han.

LES OGSÅ: Oslo Arbeiderparti har vedtatt ny innvandringspolitikk. – Et tydelig signal om at her er vi ikke helt fornøyd, sier Frode Jacobsen

– Trygg på landsmøtet

Aps innvandringstalsperson tar innspillene fra lokal- og fylkeslag med lave skuldre.

– Jeg besøkte samtlige fylker og mange kommuner under arbeidet i migrasjonsutvalget, og merket at det er stor tilslutning til det enstemmige forslaget fra utvalget – et utvalg som var bredt sammensatt fra hele landet. Politikken bygger på solidaritet, prioritere kvoteflyktninger, og forutsigbarhet i innvandringen. Det er viktig for at kommunene skal lykkes med integreringen. Det er en helhetlig politikk som er jeg er trygg på at blir ivaretatt av landsmøtet, sier Gharahkhani.

Asylforslag på Ap-landsmøtet

* Høsten 2018 la Aps migrasjonsutvalg, ledet av Masud Gharahkhani, fram et omfattende forslag ti l ny innvandrings- og integreringspolitikk som skal behandles av partiets landsmøte kommende helg.

* Det er kommet inn 18 forslag på feltet fra AUF-, fylkes- og lokallag.

* Flere tar til orde for å øke antall kvoteflyktninger.

* Migrasjonsutvalget foreslår en ordning der antallet kvoteflyktninger kan økes når asylankomstene er lave.

Mer fra: Innenriks