– Jeg har slutta å være skuffa over Ap

SVs Karin Andersen mener Ap har adoptert mye retorikk fra Frp i innvandringspolitikken.

Av Jørn H. Skjærpe og Marie de Rosa

Etter nærmere ett år med drøftinger, la migrasjonsutvalget i Arbeiderpartiet onsdag fram forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk. Utvalget foreslår blant annet mer penger til å hjelpe i nærområdene, økt antall kvoteflyktninger, og behandling av asylsøknader i land utenfor EU. SVs Karin Andersen fulgte selv fremleggelsen av innstillingen fra Ap-utvalget og forteller at hun reagerer både på retorikken og kursen Ap tar i asylpolitikken. 

– Mitt inntrykk er at Arbeiderpartiet har adoptert mye retorikk fra Frp, og dét er trist nok i seg selv. Ap omtaler ikke krigsflyktninger som flyktninger når de snakker om hvem som skal kunne søke asyl. Dette er de samme menneskene som kommer inn i FN-kvotesystemet. De trenger ikke nødvendigvis være individuelt forfulgt, men reelle flyktninger er de. Så sier Ap nå at hvis de kommer til våre grenser som krigsflyktninger og søker asyl, så er de ikke lenger krigsflyktninger. Det er alvorlig, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Frp: Bra asyltakter fra Ap, men de burde gått lenger

– Mener du også politikken nærmer seg Frp?

– Ja, men denne glideflukten har Ap vært på lenge. De ble grepet av panikk da det komme masse flyktninger i 2015 og ga Regjeringen fullmakt til å reforhandle flyktningkonvensjonen. Ap er ikke lenger noen kraft i arbeidet med Internasjonal solidaritet. Det vises også når Ap ønsker å ta fra de fattigste gjennom bistandsbudsjettet og så kritikkløst mener at det går an å inngå avtaler med land som ikke selv oppfyller menneskerettighetene, svarer hun.

– Er du skuffa?

– Jeg har slutta å være skuffa over Ap. De har hypet dette veldig, og når de snakker så høyt om kvotesystemet, hadde jeg i hvert fall forventa at de sa at Norge burde ta imot 5.000 kvoteflyktninger i året. Det burde være et minimum. Og skal du satse på FN ,- må de høre på FN og ikke lukke øra når FN forteller dem at de er med på å bryte asylretten ved eksempelvis å fjerne rimelighetsvilkåret, sier SV-politikeren.

Les også: – Ap har ikke stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge

FAKTA: Ny asylpolitikk

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la onsdag fram sitt enstemmige forslag til en framtidig flyktning- og asylpolitikk. Hovedpunktene går ut på:

* Å etablere det partiet kaller en «solidaritetspott» på minst 5 milliarder kroner for å hjelpe flere i nærområdene.

* Inngå flere avtaler med såkalte tredjeland, slik at asylsøkere kan sendes tilbake til det første landet utenfor Europa hvor de søkte asyl. Få ned antallet asylsøkere på grensen.

* Åpne for flere kvoteflyktninger ettersom antallet asylsøkere vil bli redusert. Innføre et klarere skille mellom konvensjonsflyktninger, som er individuelt forfulgt, og dem som på grunn av krig og konflikt behøver subsidiær beskyttelse.

* Etablere omsorgssentre i barns hjemland slikt at de ikke sendes ut på farlige reiser mot Europa, utsatt for menneskesmuglere og overgrep.

* Gi prioritet til familier i kvoteflyktningsordningen.

* Forbud mot søskenbarnekteskap. Familieinnvandring med søskenbarn blir presumptivt betraktet som tvangsekteskap og dermed avslått.

Kilde: NTB