3.300 grasrotforslag til ny politikk

Arbeiderpartiet har fått over 3.300 innspill til ny politikk fra grasrota. Ny asylpolitikk utgjør bare 8 prosent av forslagene.

 

Sett utenfra har de siste ni månedene i Arbeiderpartiet for det meste handlet om Trond Giske, seksuell trakassering, interne stridigheter og åpne konflikter.

Men én politisk sak har klart å bryte lydmuren, og blitt diskutert nær kontinuerlig i denne perioden: Aps veivalg i innvandrings- og integreringspolitikken.

Opphetet intern debatt forrige høst om retur av enslige, mindreårige asylsøkere ved fylte 18 år, ble avløst av utestemmen til partiets nye, innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Han leder partiets migrasjonsutvalg, som i løpet av september skal legge fram forslag til ny politikk. Mange i partiet har imidlertid beskyldt ham for å ha endret partiets profil på feltet – både ved å varsle innstramminger lenge før migrasjonsutvalget har konkludert, og ved å legge seg til en retorikk som en rekke Ap-folk mener klinger av Frp.

Så når Aps medlemmer og velgere de siste seks månedene har hatt mulighet til å sende inn forslag til ny politikk for partiet – betyr det at det har rent inn med forslag til ny asylpolitikk?

Vel, ikke akkurat.

Les også: Asyl-utspill har utsatt Aps arbeid med ny migrasjonspolitikk

– Utspill på spissen

Bare 8 prosent, 264 av 3.305, av forslagene som er sendt inn handler om integrering, innvandring og asyl. Temaene distriktspolitikk (279), skole (321), arbeid og næring (400), og transport, vei, bane og kollektivt (408), har fått flere forslag.

– Vi ser hvor stort engasjement som har kommet i kjølvannet av de tilspissede diskusjonene om innvandring. Det vi har opplevd med migrasjonsutvalget, og Masud spesielt, er at han skaper mye både diskusjon og uenighet etter at han har hatt sine utspill, som ofte er satt veldig på spissen. Men når han er ute i landet, og han har reist mye i partiorganisasjonen og deltatt på medlemsmøter der han har snakket om migrasjonsutvalget, så ser vi en annen type stemning. Folk trenger å få problembeskrivelsen og argumentene i asyl- og innvandringspolitikken. Og da skapes helt andre debatter og en annen forståelse. Man kan være enig eller uenig, men det skaper ikke så høy temperatur, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun mener den høylytte debatten om innvandring gir et feilaktig inntrykk av at dette er politikkfeltet folk er mest opptatt av.

– Går du på medlemsmøter og diskuterer politikk med våre folk, så har ikke dette så stor plass som man ofte får inntrykk av i overskriftene, sier partisekretæren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke så polarisert

Stenseng påpeker at forslag på innvandringsfeltet ligger på femteplass på topp ti-listene over politikkfelter Ap-grasrota vil ha ny politikk på. Hun mener det bekrefter erkjennelsen partiet kom til etter valgnederlaget sist høst – innvandring er tema som Arbeiderpartiet må diskutere mer.

– Men tolker du tallene som at grasrota i Ap ikke er så opptatt av dette feltet som en kan få inntrykk av?

– Jeg tror ikke feltet er så polarisert som en kan få inntrykk av, heller ikke i vårt parti. Det ser vi også på våre bakgrunnsanalyser av våre medlemmer. Vi har et ganske solid flertall som står støtt på det som har vært vår linje gjennom mange år i asylpolitikken. Og så har vi både en fløy som vil ha mer liberal politikk, og en fløy som vil ha mer innstramming. Og det er ofte motsetningen mellom dem som synes i den offentlige debatten.

Les også: Støre: Vi skal være rause

Må lytte til grasrota

Det knusende nederlaget på valgdagen i september i fjor, skapte en forståelse i Arbeiderpartiet om at partiledelsen var nødt til å legge øret til bakken for å få bedre greie på hva slags politikk velgerne deres egentlig vil ha.

Et av svarene var en nettportal, åpen for alle, der partiet tok imot forslag til ny politikk. Få uker før portalen stenges, gjør Stenseng opp foreløpig status. Siden nettsiden ble lansert i mars, har det kommer inn over 3.300 forslag. Til sammenligning fikk partiet inn 2.600 forslag totalt foran forrige stortingsvalg.

– Det er med på å senke terskelen for å skape engasjement rundt vår politikk utover de ordinære kanalene. Så er det et mål for oss, som en erkjennelse etter valget, at vi i større grad må klare å ta temperaturen på hva folk er opptatt av i sine lokalsamfunn, sier hun.

Hovedformålet er å få innspill som kan brukes i lokale programprosesser, men forslagene sendes også til de fire utvalgene som partiet har satt ned for å jobbe fram ny politikk for henholdsvis oppvekst, migrasjon, distrikt og arbeidsliv. Med unntak av oppvekstutvalget, som har frist senere, skal alle utvalgene legge fram sitt arbeid innen 1. oktober.

– Veldig mange av forslagene går på det som er kjernepolitikken vår; bedre velferdstjenester, helse, arbeidslivspolitikk. En del av dette ser vi på for å finne ut hva som rører seg der ute og hva vi kan følge opp i programprosessene. Men først og fremst er dette et verktøy for de lokale programprosessene.

Les også: – Ap er ikke lenger det samme partiet som jeg meldte meg inn i

 

Ap-grasrotas forslag

I mars åpnet Ap en nettportal der medlemmer og velgere kan komme med forslag til ny politikk. Til nå har det kommet inn mer enn 3.300 forslag. Her er de 10 temaene det har kommet mest forslag inn på:

* Transport, vei, bane, kollektivt (408)

* Arbeid og næring (400)

* Skole (321)

* Distriktspolitikk (279)

* Integrering, innvandring og asyl (264)

* Helse (236)

* Eldreomsorg (164)

* Familie og likestilling (148)

* Klima og miljø (149)

* Forsvar (110)

Kilde: Arbeiderpartiet