Innenriks

Lærer ikke å overleve i trafikken

16-åringer er mest utsatt i trafikken. Likevel har kun et fåtall av ungdomsskolene valgfaget trafikk.

106 personer omkom i dødsulykker på norske veier i fjor, mens 665 ble hardt skadd.

16-åringene var mest utsatt for dødsfall og alvorlige skader, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var 43 omkomne og hardt skadde 16-åringer per 100.000 innbyggere i fjor. I befolkningen generelt var det «bare» 14,6 omkomne og hardt skadde per 100.000 innbyggere, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Nye bomstasjoner blir forsinket: – Veldig dårlige nyheter for Oslos innbyggere

Bare for 5 prosent

Samtidig er det bare de færreste av de ferske tenåringene som får undervisning i hvordan de kan redusere risikoen for selv å bli del av ulykkesstatistikken.

Forrige skoleår var det kun fem prosent av åttende-, niende- og tiendeklassingene som tok valgfaget trafikk, viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Trygg Trafikk synes den andelen er altfor lav, men laster ikke elevene for dette.

– Det finnes 15 valgfag på ungdomstrinnet, og hver skole må tilby minst to av dem. Skolene er prisgitt hva kommunene, som skoleeiere, har lagt til rette for, påpeker opplæringssjef Ragnhild Meisfjord.

– Jevnt over blir ikke valgfaget trafikk tilbudt i de store byene. I Oslo er det ingen skoler som tilbyr dette valgfaget.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk mener flere skoler bør tilby trafikk som valgfag. Foto: Trygg Trafikk 

Til sammen er det 2.848 grunnskoler her til lands, inkludert de rene barneskolene. Blant grunnskolene er det 292 som tilbyr valgfaget trafikk.

Les også: Her må du betale 270 kroner for en titt på naturen

Velger andre valgfag

Samtidig tilbyr hele 966 skoler valgfaget fysisk aktivitet og helse, noe som bidro til at det ble det mest populære valgfaget på ungdomstrinnet forrige skoleår. Nær 58.000 elever, noe som tilsvarer 32 prosent av dem, hadde det. Deretter fulgte sal og scene (12 prosent) og natur, miljø og friluftsliv (11. prosent).

– Alle skoleeiere bør gå i seg selv og vurdere om trafikk er et valgfag de bør tilby, mener Meisfjord.

– Når vi ser alt hva ungdom kan få seg til å gjøre i trafikken, er det viktig å påvirke holdningene deres og være med på å bygge en god sikkerhetskultur.

Valgfaget trafikk er delt inn i to hovedmål, «Mennesket i trafikken» og «Risiko og sikkerhet». Det innebærer blant annet forståelse for hvorfor vi har trafikkregler, og hva elevene selv kan gjøre for å bidra til en effektiv og sikker trafikkavikling. Praktiske demonstrasjoner under forskjellige vær- og føreforhold og i mørke, er også del av faget. Trafikalt grunnkurs kan også være del av undervisningen.

En ny evaluering av valgfaget gir Meisfjord rett i at det påvirker de unge i riktig retning.

Les også: Ny undersøkelse: Folk flest håper NSB vinner anbudskrigene 

– Bedre holdninger

– Generelt vil vi si at elevene mener de har blitt tryggere på grunn av valgfaget, og lærerne mener elevene får bedre holdninger, oppsummerer Ole J. Johansson.

Han er forsker ved Transportøkonomisk institutt, som har stått for evalueringen på oppdrag fra Trygg Trafikk. Dette er gjort ved å intervjue 1.177 elever som har hatt faget, og 128 lærere som underviser i det.

Evalueringen avdekker ting om ungdoms oppførsel som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på både foreldre og andre.

– På påstander om risikoadferd har elevene svart på skalaer fra «helt uenig» til «helt enig», og her er for eksempel 12 prosent enige eller helt enige i at de ofte tar sjanser i trafikken, opplyser Johansson.

Samtidig er det bare 31 prosent av elevene som bekrefter at de alltid bruker refleks når det er mørkt.

– I tillegg til de to eksemplene, svarer 39 prosent at de er uenige eller helt uenige i at de alltid bruker hjelm når de sykler, fortsetter Johansson.

En tilstandsundersøkelse som Statens vegvesen gjennomførte i fjor, bekrefter at mange ungdommer ikke tar det med sykkelhjelm så nøye. Mens nær åtte av ti barn under 12 år bruker sykkelhjelm, er det kun én av tre i alderen 12 til 17 år som gjør det samme.

Les også: Her vil byrådet bygge ny T-banetunnel

– Utsetter seg for fare

– Det er en tendens til at ungdom i aldersgruppen 16 til 19 år utsetter seg for fare, registrerer også Meisfjord.

Hun nevner både manglende bruk av hjelm, også ved bruk av moped, og bilbelter som forblir ubrukte, som eksempler på dette. Meisfjord er også opptatt av å begrense bruken av mobiltelefon i trafikken.

– Mobiltelefonen reduserer oppmerksomheten og det er en stor sikkerhetsrisiko.

Valgfaget trafikk gir dermed elevene en kompetanse de bør ha, konstaterer hun.

– De får bedre holdninger og kunnskaper de tar med seg videre i livet. Dette er viktig kunnskap som alle bør ha, sett i lys av folkehelse, trafikksikkerhet og miljø.

– Bør trafikk bli et obligatorisk fag i ungdomsskolen?

– Et valgfag kan ikke bli obligatorisk, men det vil være fint hvis flere skoler kan begynne å tilby det. Vi i Trygg Trafikk er dessuten opptatt av at faget blir fornyet og styrket når Utdanningsdirektoratet nå skal fornye fagene i skolen, svarer Meisfjord.

Arbeidet med å fornye innholdet i de 15 valgfagene starter våren 2019, får Dagsavisen opplyst i Utdanningsdirektoratet. Læreplanene skal være ferdige og tas i bruk fra høsten 2020.

I gjennomsnitt gir skolene opplæring i fem valgfag nå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: