Innenriks

Dette er egentlig en lastebil

Det er ikke lenger kjedelig å være sykkel. Den blir nå invitert inn på flere og flere arbeidsplasser.

Bilde 1 av 3

– Denne sykkelen har en lastekapasitet på 200 kilo og et kraftig batteri som holder hele dagen, forteller Magnus G. Nielsen, gartner i Vestre gravlund og sykkelansvarlig i Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Les også: «Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)»

Billigere og bedre

I fjor høst begynte han å teste ut en tysk elsykkel for å se om den egnet seg som arbeidsredskap i etaten. Utprøvingen var så vellykket at 16 slike sykler nå er anskaffet og tatt i bruk på ti ulike gravlunder.

– Vi skal bruke elsyklene ved fjerning av kvister, når trær som blir felt skal kjøres bort, ved planting av blomster, til bortkjøring av kompost og til å frakte redskaper, nevner Nielsen.

– Hvorfor sykkel?

– De koster mindre enn halvparten av de golfbilene vi så langt har brukt. De har i tillegg bedre lastekapasitet og er mer praktiske i bruk. De er også miljøvennlige og så får vi mosjon når vi bruker dem, svarer Nielsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Jordmødre og teknikere

Gartnerne i Gravferdsetaten er langt fra de eneste som er i ferd med å grave en grav for lastebilen og andre mer tradisjonelle framkomstmidler. I Oslo kommune brukes nå ordinære sykler og elsykler også av:

* Jordmødre og helsesøstre som skal på hjemmebesøk.

* Teknikere i Vann- og avløpsetaten når de skal på befaring.

* Parkforvaltningen.

* Rusken, Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by.

* Seniorsentre, for å kunne få brukere ut på tur.

Oslo kommune er i tillegg i ferd med å få på plass utlånsordninger for sykkel. Furuset bibliotek og aktivitetshus har allerede kommet i gang med dette.

– Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere med over 50.000 ansatte. Å erstatte bil med sykkel i kommunale virksomheter kan dermed bidra til både å øke byens sykkelandel og samtidig vise bredden av hva sykkel kan brukes til. Derfor gir vi støtte til sykkeltiltak på kommunale arbeidsplasser, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

I løpet av de to siste årene er det gitt slik støtte til over 40 lastesykler og over 200 elsykler, får Dagsavisen opplyst hos Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Også næringslivet har innsett at sykkelen kan være en velegnet erstatning for vare- og lastebiler. Transportselskapet DB Schenker er blant dem som ikke kommer til å løpe ned dørene hos bilforhandlerne i tiden framover.

Les også: Nå regnes dette skateboardet som sykkel

Mål om nullutslipp

– Vi har et mål om nullutslipp i alle norske byer i løpet av 2019, uttalte distribusjonssjef Lars Sveen til NRK nylig.

Dette skal DB Schenker få til ved å ta i bruk en elsykkel med en lastekapasitet på 300 kilo og en rekkevidde på åtte mil.

Sykkelen testes nå ut i Bergen før planen er å ta den i bruk også i Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Ålesund, Trondheim og Oslo.

Halvparten av all motorisert transport av varer i byene, kan utføres med sykkel eller lastesykkel, ifølge en rapport fra Statens vegvesen, med henvisning til EUs Intelligent Energy Europe Programme.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening, mener potensialet kan være enda høyere.

– En studie utført av German Institute of Transport, viser at varesykler kan ta 85 prosent av all vareleveringen i Berlin, påpeker han.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det utført 173 millioner vareleveranser i Norge i 2015. 37,5 millioner av disse ble gjennomført av «små godsbiler» i Oslo.

Slasken: Prikkfritt byliv

500 gram i gjennomsnitt

Mange av pakkene som transporteres på denne måten, er vel egnet for sykkelbud, påpeker Andersson. Ifølge ham veier gjennomsnittpakken som bestilles i nettbutikker i dag, på cirka 500 gram.

Den politiske målsettingen er at all vekst i persontrafikken i de største byområdene i Norge skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. Andersson tror varesykkelen vil bli viktig for å nå dette målet.

– Slik transport er arealeffektiv, noe som er spesielt viktig i byområder. Der er bruk av lastesykler også effektivt tidsmessig, påpeker han.

Med utgangspunkt i eksempler fra en rekke land, påpeker Statens vegvesen at varesykler også kan være velegnet for:

* Matleverandører.

* Gartnere.

* Vaktmestere.

* Fotografer.

* Avis- og reklamebud.

* Bakerier.

* Kaffebarer.

Politi og helsepersonell har allerede i lang tid brukt sykkelen som framkomstmiddel.

Les også: Lynraske syklister gjør frisk

Sykkel versus bil

* De seneste årene er det årlig solgt 350.000-400.000 sykler i Norge.

* Samtidig har antallet registrerte personbiler økt til over 2,7 millioner.

* Salget av elsykler har fordoblet seg hvert år siden 2012, til om lag 80.000 i fjor.

* Det var drøyt 142.000 registrerte elbiler ved årsskiftet, og de utgjorde da 5,1 prosent av personbilbestan­d­en, mot 3,7 prosent  ett år tidligere.

* I Oslo står vare- og nyttetransporten for minst 15 prosent av utslippene av klimagasser, ifølge en TØI-undersøkelse.

* Så langt i år er bare 3,0 prosent av de solgte varebilene, nullutslippsbiler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: