Innenriks

Norge dømt for luftforurensning

EFTA-domstolen dømmer Norge for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv på grunn av omfattende lokal luftforurensing.

Av Tor Sandberg, Marie Melgård og Heidi Taksdal Skjeseth

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) sier hun har vært klar over problemet, og at hun derfor ikke er overrasket over dommen.

— Vi tar dommen til etterretning, og har allerede iverksatt flere tiltak, skriver Sundtoft i en e-post til Dagsavisen.

Hun nevner lavutslippssoner, krav om lav- og nullutslipp i drosjenæringen, miljødifferensiering gjennom Autopass-systemet og køprising blant tiltakene, og sier Bergen kommune nylig har fått ja på sin søknad om å innføre

tidsdifferensiering i bompengeringen i Bergen.

EFTA-dommen omfatter overskridelser i utslippene av nitrogenoksider over flere år i både Oslo, Trondheim og Bergen, samt på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge.

LES OGSÅ: Har robbet oss for ren luft

Blanda følelser

Utgangspunktet for saken er en klage fra Astma- og allergiforbundet, som høsten 2011 kontaktet EFTAs overvåkingsorgan ESA og klaget Norge inn for manglende oppfølging av EUs luftkvalitetsdirektiv. Dette skjedde etter at Astma- og allergiforbundet gjennom lengre tid forgjeves hadde forsøkt å få gehør hos norske myndigheter. Klagen førte til at ESA innhentet informasjon om lokal luftkvalitet fra norske myndigheter. Denne informasjonen avdekket høye nivåer av helseskadelige utslipp flere steder i Norge. Det ble iverksatt tiltak for å få redusert omfanget av disse utslippene, men ikke i tilstrekkelig grad til å tilfredsstille ESA.

Derfor ble Norge stevnet inn for EFTA-domstolen i desember i fjor – og nå dømt.

Astma- og allergiforbundet håper dommen vil få følger.

– Vi reagerer med ambivalens. Det er trist at det måtte gå så langt. Vi ønsket ikke at Norge skulle bli dømt, og det er ikke bra for Norge at der skjer, men når tidligere og nåværende regjering ikke har tatt oss på alvor når vi har advart om at befolkningen ble utsatt for skadelig høy forurensning, da måtte vi gå veien om domstolen, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch i Astma- og allergiforbundet.

Gleditsch minner om at mange partier har gått til valg på renere luft.

– Vi har så vidt rukket å lese dommen, men det ser ikke ut til å følge noen ris bak speilet her. Det betyr at ingen umiddelbare handlinger tvinges gjennom, men vi håper ikke myndighetene skyver dommen under stolen. Vi forventer vi effektive tiltak iverksettes, sier Gleditsch.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Viktig for Oslo-forhandlinger

Under valgkampen var den dårlige luftkvaliteten i Oslo gjentatte ganger tema, gjerne i kombinasjon med planene om å bygge ut E18 gjennom Asker og Bærum. Både SV og MDG har gått inn i byrådsforhandlingene med Ap i Oslo med krav om å skrote planene for en ny E18, SV-leder Aundun Lysbakken mener EFTA-dommen gir tyngde til argumentene mot den nye motorvegen.

– Dette er en alvorlig varsko til politikerne i Oslo og Bergen som nå forhandler om styringen av storbyene våre. Penger og areal må flyttes fra bilkjøring og over til kollektiv og sykkel. Dagens planer for stor ny utbygging av motorveien E18 inn mot Oslo må skrotes, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Dette er også en marsjordre til regjeringen om å slutte å somle. Byene må få lov til å opprette lavutslippssoner for å sikre trygg luft. Og SV forventer økt satsing på nullutslippsbiler i regjeringens statsbudsjettet. Norge kan ikke føre en politikk som gjør folk syke, og som gjør barn særlig sårbare for nedsatt lungeutvikling, bronkitt, astma og infeksjoner, tilføyer SV-lederen.

LES OGSÅ: Sjokkert over Tine

Mer fra Dagsavisen