Nyheter

SV: – Alle som bryr seg om klima og natur har grunn til å være skuffa i dag

Nå går startskuddet for intense forhandlinger i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringspartiene må gi SV noen klare seire, skal de få flertall.

Hvert år siden Støre-regjeringen tiltrådte har de gjort opp statsbudsjettene med SV. Det er planen også for årets reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag. Det ligger an til at forhandlingene mellom regjeringspartiene Ap og Sp og SV starter rundt 30. mai, med en plan om å bli ferdig 14. juni. Først skal partiene i Stortinget bruke tid på å sette seg inn i regjeringens forslag.

Men regjeringens flertall for budsjettet kommer ikke gratis. SV må få noen seire, og signaler fra SV-leder Kirsti Bergstø tyder på at kampene i forhandlingsrommet særlig vil stå om klima og barnetrygd.

– Dette budsjettet har noen gode satsinger, men det er for svakt i møte med de store utfordringene i samfunnet. Det er på tide alvoret synker inn hos regjeringen. Forskjellene mellom folk er for store. Rapport etter rapport har vist oss at vi er i en miljøkrise. Det krever politisk vilje og offensive tiltak, sier Bergstø til Dagsavisen, og legger til:

– Alle som bryr seg om klima og natur har grunn til å være skuffa i dag.

Satser på trygghet

Støre-regjeringens reviderte nasjonalbudsjett satser tungt på Forsvaret, Ukraina og sykehus, og innebærer mer bruk av oljepenger.

– Når man ser helheten i dag, vil man se at det er veldig ansvarlig budsjett, veldig trygg oljepengebruk, godt under handlingsregelen, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum tidligere tirsdag, før hele budsjettet ble lagt fram.

Vedum varslet satsing på tryggheten til folk i Norge.

– Det er utrolig viktig at vi satser på tryggheten til folk i Norge, med tung satsing på forsvar, politi og sykehus.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la tirsdag fram regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2024.


– Vedum er opptatt av trygghet, men tar ikke på alvor at vi må trygge samfunnet for framtida ved å få ned utslipp og sikre arbeidsplasser i oljenæringen gjennom grønn og rettferdig omstilling, kommenterer Bergstø.

Hun sier SV tirsdag forventet nye grep som viser at regjeringen tar på alvor den klimasituasjonen vi står i, med nedbygging av natur og med for høye utslipp.

– Men regjeringen har svart med passivitet. Det eneste vi finner igjen i revidert budsjett er de satsingene SV har drevet fram tidligere, sier SV-lederen.

Særlig skuffet er Bergstø over en manglende satsing på havvind.

– For det er nemlig flytende havvind som kan gjøre at vi kan få elektrifisert sokkelen uten å ta kraft fra land, og samtidig sikre viktige oppdrag for leverandørindustrien fremover.

Vil styrke barnefamiliene

Når SV nå skal inn i forhandlinger tar de i tillegg til klima og miljø, også med seg krav om økt satsing på fordeling.

– Vi er tydelig på at vi vil øke barnetrygden, og vi vil tette gapet mellom de yngste og de eldste barna. Barnetrygden er viktig for å styrke barnefamiliens økonomi. Det trengs, og det er særlig viktig for de som har minst. Antallet barn som vokser opp i fattigdom nå er redusert, blant annet fordi vi har økt barnetrygden, sier Bergstø.

Den nye lederen i finanskomiteen, Tuva Moflag (Ap), er den som skal inn og forhandle med SV på vegne av regjeringspartiet Ap de neste ukene. Hun har god tro på at regjeringspartiene og SV skal bli enige også i år.

– Vi er selvfølgelig spent på og klare for forhandlinger med SV. Nå skal de få litt tid til å gå inn i budsjettmaterialet, og så tar vi det derfra, sier Moflag til Dagsavisen.

– Disse tre partiene, Ap, Sp og SV, er jo enige om hvilken retning vi vil ta landet i. Det handler om at vi fortsatt har ambisjoner for velferdsstaten, og satser på barnehage, inkludering og SFO. Vi har noen felles interesser, og står SV nært, og jeg er helt sikker på at vi skal komme til enighet også denne gangen.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

– Ingenting av betydning

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringen for å stå på stedet hvil i sosialpolitikken.

– Umiddelbart nå du har sett tallene, hva er den første tanken?

– Jeg har jo lett med lys og lykt etter tiltak som enten øker inntekten til folk, eller som kutter i regningsbunken, og jeg finner ingenting av betydning som vil gi bedre økonomi for folk flest, sier Martinussen til Dagsavisen.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener det reviderte nasjonalbudsjettet viser at regjeringen mangler politisk handlekraft

– Vedum har jo flere ganger sagt at dette budsjettet vil bedre hverdagsøkonomien til folk?

– Vedum har jo helt hakk i plata, det her har han sagt i to år, at nå blir det lysere tider. Og så klart, verken han eller jeg vet hva fremtiden bringer, men vi trenger ikke værmeldere i Finansdepartementet, vi trenger noe som tar tak og bedrer økonomien for folk flest. Det er ingen nye tiltak her, så det Vedum viser til er jo lønnsoppgjøret, og det har vi vel LO å takke for, og ikke Vedum, mener Rødt-lederen.

På spørsmål om det er noen spesielle sosiale tiltak hun hadde håpet skulle få mer, svarer Martinussen ja og trekker fram en nylig rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

– Alle som synes det har vært et lite mysterium at folk først må til NAV å få sosialhjelp og så gå til Frelsesarmeen å få mat, har jo nå fått svar at det er fordi det ikke er mulig å overleve på de stønadsnivåene vi har i dag. De anbefaler å øke alle minsteytelsene med 1000 kroner i måneden. Og jeg hadde forventet at man klarte å følge det opp, kanskje ikke fullt ut, men i hvert fall til en viss grad i revidert budsjett, fortsetter hun.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Lever i en ny tid

Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg mener regjeringen ser ut til å ha glemt noe når det snakkes om tung satsing på forsvar.

– Regjeringen sier de satser på beredskap i dette budsjettet, men de har tydeligvis glemt at det viktigste beredskapstiltakene nå er å kutte klimagassutslipp og sikre klimatilpasning i Norge, og her kutter de istedenfor å satse. De kutter i tiltak for karbonfangst og lagring på Nordsem-anlegget i Breivik, kutter i tiltak for å bygge ut kollektivtransporten og jernbanen, de har ingen ny satsing på havvind eller noen nye penger til grønn industrisatsing, slik som de lovet i budsjettet med SV i fjor, og de halverer potten til grønn skipsfart. Jeg er veldig bekymret for at dette i praksis vil bidra til at man ikke når klimamålene, sier Berg til Dagsavisen.

– Dere mener beredskap er mer enn å styrke Forsvaret?

– Regjeringen må forstå at vi lever i en ny tid, der hvor vi må tenke nytt om hva beredskap betyr, svarer Berg.

I en tid med krig og konflikt må man selvfølgelig satse på Forsvaret, mener hun.

– Men for å sikre varig trygghet må vi klare å kutte klimagassutslippene. Vi vet allerede at nivået av vold og konflikt i verden øker, og det vil også eskalere på grunn av klimaendringene. Men det regjeringen gjør, er å kutte i klimatiltakene istedenfor utslippene, og de kutter i langsiktig bistand, som også vil kunne bidra til mer vold og konflikt.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Rom for økt pengebruk

Etter at finansminister Vedum la fram det reviderte nasjonalbudsjettet tirsdag formiddag, var den viktige støttespilleren LO tidlig ute med å si at de syns regjeringens pengebruk er forsvarlig, gitt dagens økonomiske situasjon – selv om de legger opp til å bruke 8 milliarder mer i oljepenger enn anslått i høstens statsbudsjett. Vedum forsikret at regjeringen med 2, 7 prosent likevel holder seg godt under handlingsregelen, som er på 3 prosent.

– Det er rom for økt offentlig pengebruk for å motvirke arbeidsløshet og nedgangstider, slik regjeringen gjør nå. En noe mer ekspansiv økonomisk politikk vil ifølge våre beregninger ikke bidra til økt prisvekst, men kan motvirke økt ledighet, sa LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til NTB.

Det største opposisjonspartiet, Høyre, var like tidlig ute med å kritisere regjeringens økte bruk av oljepenger. Partiets finanspolitiske talsperson Tina Bru mente at regjeringens reviderte budsjett framstår som «et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst».

– Det er helt riktig å prioritere sikkerhet i en tid hvor krigen herjer i Ukraina. Det støtter vi, sa Bru til NTB, men la til at hun syns «pengebruken øker voldsomt».

I en pressemelding fra Høyre skriver Bru at hun ikke tror det nye reviderte nasjonalbudsjettet vil bidra til å skape vekst eller gjøre det lettere for folk å betale regningene sine.

Skattene er høye, den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften beholdes på overtid og offentlig sektor vokser, mener Bru.

Frps nestleder Hans Andreas Limi mente at det virker som om regjeringen ikke tar den negative økonomiske utviklingen i Norge på alvor i revidert nasjonalbudsjett, og at regjeringen ligger på etterskudd.

– Vi har fortsatt veldig høy prisvekst i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Istedenfor å ensidig øke offentlige utgifter, burde de se på å redusere skatter og avgifter for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en tøff økonomisk hverdag, sa Limi til NTB.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen