Nyheter

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Da salgskonsulenten ble klar over kravet til ansiennitet for å få avtalefestet pensjon (AFP), fikk han det travelt.

– En kollega i den lokale Mekonomen-avdelingen i Tønsberg tipset meg om å ta turen til et møte i regi av Handel og Kontor (HK) Østlandet Sør, forteller Arne J. Aarum.

Aarum gjorde som kollegaen foreslo og dro på møtet som handlet om tariffavtaler og avtalefestet pensjon (AFP).

Der ble han kjent med pensjonsordningen som kommer på toppen av pensjonen fra folketrygden og tjenestepensjonen, og som er verdt over en million kroner.

– Det betyr en økonomisk frihet etter at du går av med pensjon, sier Aarum.

Men AFP-ordningen gjelder bare i bedrifter med tariffavtale. Det hadde ikke salgskonsulentene i administrasjonen hos verkstedskjeden Mekonomen, der Aarum jobbet.

Den enkelte ansatte må også oppfylle en del vilkår for å være omfattet av ordningen.

Les også: Tatt i kontroll: «Jeg ble sjokkert»

Full gass

Det er spesielt kravet til ansiennitet man må være obs på. Den ansatte må ha arbeidet i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen i minst sju av ni år fra fylte 53 år til fylte 62 år.

Aarum, som var 54 år gammel på det tidspunktet, skjønte at om han skulle få noe ut av AFP-ordningen, så hastet det.

Han ble en pådriver for å få organisert kollegene sine og få på plass en tariffavtale.

Allerede fem dager etter møtet med HK, satt han i et digitalt møte med alle salgskonsulent-kollegene i landet. Med seg hadde han HK Østlandet Sør.

– Oskar Prestbakken og Adrian Miller-Moss skal få masse skryt for å ha svart godt på spørsmål og hjulpet oss i prosessen, sier Aarum.

Les også: Så lenge må du jobbe før du kan gå av med pensjon

Kort tid etter møtet meldte ni av de elleve salgskonsulentene seg inn i forbundet.

– En del var i samme aldersgruppe som meg, andre var i trettiårene og noen hadde bikket aldersgrensen for å kunne få AFP, men valgte likevel å støtte opp om tariffavtalekravet, sier han.

Adrian Miller-Moss er organisasjonsmedarbeider i HK Østlandet Sør og hjalp Aarum og kollegene gjennom søknadsprosessen.

Aarum vil også skryte av arbeidsgiveren sin som samarbeidet hele veien og bidro til at prosessen gikk fort.

Knappe måneden etter at Aarum hadde vært på det første informasjonsmøtet med HK, var tariffavtalen i boks.

Det var bare et par uker før han fylte 55 år – siste frist for at Aarum skal ha mulighet til å få AFP.

Les også: Uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Inkludering

Aarum, som har også blitt hovedtillitsvalgt på jobben, har latt seg imponere over det organiserte arbeidslivet og hvordan han har blitt inkludert av ledelsen.

Han har deltatt i drøftelsesmøter om sammenslåingen av Mekonomen og Meca, som har resultert i det nye selskapet BCP Norway.

– Jeg vil berømme ledelsen for å inkludere oss tillitsvalgte og verneombud i prosessene i forkant. Det gjorde oss rustet til å svare på spørsmål fra medlemmene, sier han.

Tariffavtalen ble videreført da de ble ansatt i det nye selskapet.

Aarum har deltatt på flere HK-kurs og lært om blant annet hovedavtalen, som er en del av tariffavtalen.

– Jeg fikk en skikkelig aha-opplevelse og ble imponert over hvor omfattende hovedavtalen er.

– Den er en trygghet både for arbeidstakere og arbeidsgiver med gode kjøreregler for samarbeidet, sier han.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Les intervju med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

---

AFP – vilkår

  • For å kunne få AFP, må du i 7 av de siste 9 år før du fyller 62 år være i arbeid i én (eller flere) AFP-bedrift (er).
  • Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent.
  • Din pensjonsgivende inntekt fra bedriften må være høyere enn dine øvrige inntekter.

Kilde: Fellesordningen for AFP

Hva er en tariffavtale?

  • En avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold
  • Det finnes ulike tariffavtaler for ulike bransjer
  • Inngått mellom ulike arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner
  • Må undertegnes av arbeidsgiver om den skal gjelde på arbeidsplassen
  • Avtalene revideres i lønnsoppgjørene
  • Har du ikke tariffavtale på jobben? Ta kontakt med HK.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen