Nyheter

Bekymret over bemanning i barnehagene

– Jeg vil overhodet ikke klandre verken barnehagene, eller de administrative i kommunen. Det er på det politiske planet at det må tas grep, sier Kristin Henriksen som er mamma til en ettåring.

Kristin Henriksen bekymrer seg altså rett og slett for at det ikke er nok folk på jobb i barnehagen. Hun er ikke alene. Ifølge en fersk undersøkelse som tar for seg bemanningssituasjonen i norske barnehager sier 40 prosent av foreldrene at de er alvorlig bekymret for sikkerheten til barna, melder Utdanningsnytt.

Undersøkelsen er laget av Opinion på vegne av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Utdanningsforbundet og 1.000 foreldre har fått ulike spørsmål om opplevelsen av bemanning i sin barnehage.

Utrygg

En som reagerer kraftig på bemanningssituasjonen er Kristin Henriksen. Hun opplever det som svært sårbart når hun leverer ettåringen i barnehagen, og blir møtt av en vikar som hun vet har vært alene med 8 ettåringer siden klokka 07.00. Og nå kommer barn nummer 9.

På Facebook skriver hun: Bemanningen er i utgangspunktet for lav og vikarer er nesten ikke å oppdrive. Etter at hun har levert fra seg barnet sitt, blir hun stående i noen sekunder å tenke: Er dette forsvarlig? Er dette det staten Norge har å tilby ettåringene i barnehagen?

Kristin Henriksen er bekymret over bemanningssituasjonen i norske barnehager.

– Jeg fant i ferske tall fra NAV at sykefraværet blant ansatte i barnehager er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte. Legg til dette med lav grunnbemanning, og vikarmangel, så sier det hvorfor det blir sånn det blir, sier Kristin Henriksen til Dagsavisen.

Rettighet

Kristin Henriksen viser til at barnehageplass er en rett foreldre har, og at mange er helt avhengige av at barna er i barnehage for å få økonomien til å gå opp. Og at det skal være et godt og trygt tilbud. Sånn opplever hun ikke at det er i dag.

Det er på det politiske planet at det må tas grep.

—  Kristin Henriksen

– Jeg vil overhodet ikke klandre verken barnehagene, eller de administrative i kommunen som sitter som pedagogiske rådgivere og virksomhetsledere. Det er på det politiske planet at det må tas grep for å gjøre noe med selve grunnbemanningen.

Må øke bemanningen

Ifølge undersøkelsen som ble gjort for FUB, melder foreldrene melder blant annet om reduserte åpningstider og avlysning av ulike planlagte aktiviteter.

– Det står i rammeverket at det skal være en pedagogisk virksomhet, men jeg tenker ikke bare på læringen. Jeg tenker at barnehagen skal være et trygt og godt sted der du vet at barnet ditt får omsorg og blir sett. Det er kanskje det mest grunnleggende og aller viktigste, sier Kristin Henriksen.

Sånn jeg ser det, er det brudd på loven.

—  Kristin Henriksen

– Sånn jeg ser det, er det brudd på loven. Ikke at det er mye sjukdom, og vikarmangel. Men bemanningsnormen som er nedskrevet i barnehageloven og vedtatt av Stortinget er ikke mulig å gjennomføre etter lovverket. Åpningstiden i barnehagen er gjerne ti timer pluss, mens en vanlig arbeidsdag er sju og en halv time. Så samme hvordan man vrir og vender på det får man ikke til å ha full bemanning i en ti timers åpningstid, sier Kristin Henriksen. Hun synes det er litt dramatisk at foreldrene ikke roper høyre enn det de gjør.

– Ja, jeg synes mange er litt for raske til å bare ta det vi får, uten at vi sier ifra, sier Kristine Henriksen. Ut fra de reaksjonene jeg har fått på innlegget på Facebook ser jeg tydelig at dette ikke er et problem som er spesifikt for den barnehagen vi bruker, men at dette er et problem over hele landet, både i kommunale og private barnehager, og dermed et problem som politikerne må løse, sier Henriksen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: