Nyheter

Kan det være uheldig å få en tredje datter? Det hevder studie

Norsk forsker er svært kritisk til studien.

Foreldre som får to barn av samme kjønn har større sannsynlighet for å prøve igjen. En ny studie tyder imidlertid på at det kan være uheldig å få en tredje datter. Sånn konkluderer professor i atferdsvitenskap ved London School of Economics, Paul Dolan.

– Våre data tyder på at skuffelsen er størst hos mødre med to jenter som ikke får en gutt, i motsetning til mødre med to gutter som ikke får en jente, sier han til The Guardian.

Forskerne har studert tilfredsheten til foreldre som allerede hadde to barn av samme kjønn før de fikk ett til. De kom fram til at å få tre døtre og ingen sønner kan føre til en ti år lang knekk i mødres oppfatning av egen lykke. Dette mener de kan handle om husholdningens sammensetning, der mor ikke ønsker for mange kvinner. Dolan tror også det kan ha sammenheng med en utdatert preferanse for sønner.

Arbeidet bygger på britiske spørreundersøkelser som 17 000 personer født i 1958 og 17 000 personer født i 1970 har besvart gjennom hele livet.

Færre velger å få tre barn

Norske fødselstall har sunket jevnt siden 2009, og er halvert siden 1964. Forskere Sara Cools og Marte Strøm ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) skrev i en kronikk i Aftenposten i 2020 at den viktigste årsaken til dette er at færre av parene som får to barn velger å få et tredje.

Samfunnsøkonom Cools er kritisk til den britiske studien og mener forskerne stiller et for snevert spørsmål til å kunne generalisere funnene som de gjør.

– Som økonom er jeg mer opptatt av hva folk gjør enn hva de sier, og foreldre med to sønner har i dag betydelig større sannsynlighet for å få et barn til enn foreldre med to døtre. Det tolkes vanligvis som en preferanse for jenter, sier hun.

Portrett av Sara Cools

– Mye går riktig vei for jenter og feil vei for gutter

I Norge har dette mønsteret vokst fram siden 1990, og Cools tror det har sammenheng med kjønnenes relative status ellers i samfunnet.

– Samfunnsdebatten handler i stor grad om at mye går riktig vei for jenter og feil vei for gutter, så i den grad foreldre har en preferanse for sitt barns kjønn synes jeg ikke det er rart om de tenker at det er lettere å ha døtre, sier hun.

Cools mener de britiske forskerne drar med seg et etterslep av retorikk om at samfunnet foretrekker gutter.

– Det er liksom alltid populært å komme med et funn som sier at folk ikke vil ha jenter, men sånn som jeg tolker statistikken de rapporterer er det egentlig det motsatte som er i ferd med å skje, sier hun.

Foreldre ikke lykkeligere enn barnløse

Cools og Strøms forskning viser at det viktigste for foreldre som vurderer et tredje barn er tid og økonomi. Mødre er mest opptatt av kortere arbeidsdager, lengre permisjon og ferier, mens menn vektlegger gratis barnehage og aktivitetsskole.

Generelt viser funnene likevel at det er menn som er mest skeptiske til å få et tredje barn. Cools tror menns preferanser har mer å si i dag enn tidligere fordi de selv er mer involvert i oppdragelsen, eller at menn kan ha mindre lyst på et tredje barn fordi de må gjøre mer av arbeidet.

Uavhengig av antall barn viste en litteraturgjennomgang fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet i 2021 at foreldre ikke var lykkeligere enn barnløse, heller ikke i alderdommen. Forsker Thomas Hansen kalte det den gangen en myte at man trenger barn for å få en god alderdom.

Nordiske studier var nærmest de enste som viste at foreldre var minst like lykkelige som barnløse. Hansen pekte på gode velferdsordninger som en sentral forutsetning for den jevnt høye livskvaliteten til både småbarnsforeldre og eldre barnløse.

Mer fra Dagsavisen