Nyheter

Henry (1) får gratis barnehage. Se hvor mye familien sparer

Kajsa Persson og samboeren kan unne seg litt ekstra når de slipper foreldrebetalingen i barnehagen.

Fra 1. august kom regjeringen med et grep som gleder alle barnefamilier i Nord-Troms og Finnmark: Barnehagen, enten den er offentlig eller privat, blir gratis for de rundt 4.000 barna det gjelder.

Samboerparet Kajsa Persson og Thomas Grønnli Pettersen på Nesseng i Kirkenes i Finnmark har sønnen Henry på ett år. Han skal begynne i Kirkenes barnehage i september.

Dessuten har Thomas datteren Brida (5) fra før. Hun går i Tanabru barnehage.

– Med tanke på alle renteøkningene og de høye matvareprisene, betyr dette enormt mye. Gratis barnehage utgjør en stor forskjell for oss økonomisk, sier Kajsa Persson til FriFagbevegelse.

Endelig oppussing

Økt rente svir mer i lommeboka for enkelte. Kajsa og Thomas er blant dem. Småbarnsforeldre er blant de gruppene som har høyest gjeld sammenlignet med hvor mye de tjener.

Det siste året har Norges Bank økt styringsrenta raskt for å temme prisveksten. Etter at samboerparet kjøpte et hus fra 1950 i januar i år, har renta økt flere ganger. Senest i juni med en dobbel heving.

Henry (1) og Brida (5) går i hver sin barnehage i Finnmark.

Nå blir det i hvert fall litt mer romslig med tanke på at barnehagen er gratis for ett- og femåringen

Ikke minst vil huset få et ansiktsløft. Kajsa og Thomas har måttet vente med oppussingen en stund.

– Pengene som skulle ha gått med til å ha barn i barnehagen, kommer godt med nå. Vi har gjeld på huset, og det blir fint å gå i butikken uten å se altfor mye på prislappen, sier Kajsa.

Tusenvis av kroner spart

Nær 60.000 kroner i året kan Kajsa og Thomas spare på å ha gratis barnehageplass for Henry og Brida, ifølge regjeringen.

Hvis man betaler makspris fra 1. august i år, koster det nemlig 5.100 kroner i måneden for å ha to barn i barnehagen.

Ikke bare er det en lettelse for samboerparet å få en bedre hverdagsøkonomi. Kajsa, som er sykepleier ved Finnmark sykehus og kommunestyrekandidat for Ap, synes regjeringens grep har flere positive sider.

– Gratis barnehage kan bidra til mindre fraflytting og en mer stabil helse, sier hun.

– Det er viktig for sykehuset, og ikke minst pasientene her, at personalet kan rutinene, er lokalkjente og ikke bare kommer og går. Vi vil jo at folk både skal bo og bli her, påpeker Kajsa.

Også for regjeringen er det viktig å ha levende lokalmiljøer i alle deler av landet. I 2022 flyttet over 4000 personer den nordligste landsdelen, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Barnehage er viktig for familiene, og for å få flere til å bo og arbeide i de nordligste områdene i Norge, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Ett av flere grep

Grepet fra regjeringen er ett av flere for å avlaste de som har det ekstra tungt i dyrtida.

---

Fra 1. august ble også følgende gjort for å påvirke hverdagsøkonomien til folk:

• Gratis barnehage fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig.

• Ordningen med gratis SFO i 12 timer utvidet til å gjelde for rundt 60.000 andreklassinger.

• Studiestøtten økte med 5.400 kroner for skoleåret 2023/24. Støtten fordeles på lån og stipend.

---

Tema blant venner

Kajsa har helse og omsorg, oppvekst og utdanning, kultur, idrett og frivillighet som sine hjertesaker.

– Det er veldig viktig at vi setter søkelys på å ha en velfungerende barnehage, sier hun.

Samboeren Thomas er også politisk aktiv for Ap og organisasjonsmedarbeider i LO Troms og Finnmark.

At regjeringen vil gjøre det billigere og gratis for tusener av familier å sende barna i barnehage, er noe de har sett fram til i lang tid. Også fordi et slikt tiltak skaper bolyst.

– Vi har også mange venner som gleder seg over dette her. Det er også blitt noe folk snakker om på jobb, sier hun.

Ordningen gjelde altså for alle i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Den omfatter alle kommunene i Finnmark, samt sju kommuner i Nord-Troms. Det er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Mer fra Dagsavisen