Nyheter

Vedum lovet åpen fødeavdeling så lenge Senterpartiet er i regjering. Resultatet ble tre uker

Helseforetaket fikk 25 millioner til å gjenåpne fødeavdeling i Kristiansund. Pengene skal ha blitt brukt andre steder.

KRISTIANSUND (Dagsavisen): «Gratulerer med fødeavdeling» sto det på kaka finansminister Trygve Slagsvold Vedum spanderte, da han i juni i fjor gjestet fødeavdelingen i Kristiansund – fødestedet til Bunadsgeriljaen og det landsdekkende opprøret mot nedleggelser av fødetilbud i distriktene.

Avdelingen hadde fått 25 millioner kroner øremerket til å gjenåpne i 2022, etter å ha vært stengt en lengre periode. Det i tråd med Hurdalsplattformen, der det står at regjeringen skal sikre fødeavdeling i byen.

– Så lenge Senterpartiet sitter i regjering, skal det være en fødeavdeling, sa finansministeren og partilederen da han var på besøk.

Spol fram til juni 2023. Senterpartiet har fortsatt regjeringsmakt, men helseforetaket Helse Møre og Romsdal skal ikke gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund.

Resultatet av de 25 millionene ble tre uker åpent i 2022, og lokalavisa Tidens Krav har avslørt at deler av pengene som skulle brukes på å gjenåpne i Kristiansund, skal ha blitt brukt i Molde, samt leie inn vikarer til andre avdelinger i Kristiansund.

Etter besøket på fødeavdelingen, som for øvrig var sommerstengt, ble Vedum spurt av Bunadsgeriljaen hva Hurdalsplattformen sikrer. Han svarte:

– Altså, vi åpner ikke en fødeavdeling i juni for så å stenge den til nyttår, fortsatte Vedum ifølge Tidens Krav, og konstaterte at problemstillingen «kom på hans bord».

Reaksjon: Fødeavdeling stengt tross milliontilskudd: – En fallitterklæring

Dagsavisen har gjentatte ganger bedt Vedum om et intervju om løftet han ga i fjor sommer. Han ønsker ikke svare, og viser til helse- og omsorgsdepartementets svar lenger ned i saken.

Bunadsgeriljaen: – Hvem har makta?

I mai 2020 vedtok Stortinget at fødeavdelingen i Kristiansund skulle være åpen fram til et nytt sykehus i regionen var i drift i 2025. I tillegg ble 25 millioner kroner bevilget direkte til å gjenåpne fødeavdelingen i 2022.

Men avdelingen er stengt, og Helse Møre og Romsdal har ingen planer om å gjenåpne før nytt sykehus er på plass.

Nærmeste fødeavdeling for innbyggerne i Kristiansund blir da Molde, som ligger 70 minutter unna med bil.

Grunnlegger av Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, sier dette viser svakhet i styringssystemet for sykehus – og i demokratiet.

– Hvem har egentlig makta?, spør hun.

Anja Cecilie Solvik.

Hun mener det er viktig å bruke Kristiansunds fødeavdeling som et eksempel. Det er et symptom for hva som er galt med styringssystemet i Helse-Norge, mener hun.

– Vi trodde jo makta lå hos våre folkevalgte. Når vi fikk et stortingsvedtak på at det skulle holdes åpent, så følte vi oss trygge på at de instruksene skulle være tydelige. Men helseforetaket fant smutthull, og snodde seg unna, mener hun.

– Argumentet har hele tiden vært økonomi, og helseministeren lot det skje. Kort tid etterpå så vi at av de 25 millionene som ble tildelt, ble lite brukt i Kristiansund.

Solvik mener at stortingsvedtaket ikke er oppfylt.

– Vi er overrasket over hvor lite et stortingsvedtak og en regjeringserklæring betyr, og på vegne av fødekvinner er vi fortvilet over stortingspolitikere som ikke grep inn.

Vedum i bunad

Helseministeren vil ikke instruere foretaket

Situasjonen i Kristiansund har lenge vært omstridt. I august 2022 gikk tre ledere ved Helse Møre og Romsdal av på grunn av situasjonen rundt sykehusene og fødeavdelingen. Klinikksjef ved sykehuset i Kristiansund, Georg Johnsen, var en av lederne som trakk seg.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden framover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, sa Johnsen til tidsskriftet Sykepleien.

Etter et krisemøte mellom Helse Midt-Norge og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kort tid etter, sendte departementet i starten av oktober en melding om at ministeren har registrert at helseforetaket har forsøkt å gjenåpne uten hell.

Dermed anså Kjerkol stortingsvedtaket om å gjenåpne Kristiansunds fødeavdeling som fulgt opp, og ville ikke lengre instruere helseforetaket til gjenåpning.

I 2023 har Kjerkol i stedet satt av 25 millioner kroner for å styrke tilbudet for fødende og barselomsorgen i regionen, samt det generelle tilbudet ved Kristiansund sykehus.

Tidens Kravs avsløring viser også at de 25 millionene som Kristiansund sykehus fikk direkte for å sikre gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund, ble lagt inn i driften som en del av et større regnskap – og ikke som egne prosjektmidler. Dermed er det vanskelig å se spesifikt hvilke summer som er brukt i Molde og Kristiansund.

Bent Høie fra Høyre var helseminister i åtte år. Nå er det Ingvild Kjerkol (Ap) som sitter med ansvaret. Men tar hun det? undrer vår kommentator

En taus Vedum

Helse- og omsorgsministeren viser til statssekretær Truls Vasvik (Ap), som mener Helse Midt-Norge, foretaket som styrer Helse Møre og Romsdal, har gjort det de kan for å følge opp stortingets vedtak.

– Det er helseforetaket som må sørge for et helsefaglig forsvarlig tilbud, men rekrutteringsutfordringer gjorde at dette ikke ble mulig å få til. Derfor ble fødeavdelingen stengt, skriver departementet i en mail.

– Har Helse Møre og Romsdal hatt dialog med departementet angående de 25 millionene og bruken av midlene, når de ikke greide holde åpent mer enn 3 uker?

– De 25 millionene som regjeringen bevilget til Helse Midt-Norge skulle gå nettopp til tiltak for forsvarlig og stabil bemanning i fødetilbudet i regionen, og legge til rette for å kunne gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund. Det er regjeringens syn at Helse Midt-Norge har fulgt opp dette, sier Vasvik.

Dagsavisen har forsøkt å få et intervju med Vedum, som ikke ønsker å kommentere saken utover Helse- og omsorgsdepartementets svar.

---

Dagsavisens spørsmål til Vedum

Dagsavisen sendte følgende spørsmål til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke er besvart:

  • Hva tenker finansministeren om at fødeavdelingen kun var åpen i tre uker?
  • Angående de 25 millionene: Det viser seg at det er brukt på andre avdelinger, og på fødeavdelingen i Molde – samt at de ikke har utgiftsført dette som eget regnskap, men del av et større regnskap. Er det greit for finansministeren når han deler ut midler?
  • Til Tidens Krav sa Vedum, på spørsmål om 25 millioner kroner vil bli videreført til tilbudet i Kristiansund, at man ikke åpner noe i juni for å stenge i desember – og at «dette havner på mitt bord». Men Kjerkol har sagt at de 25 millionene skal brukes slik Helse Møre og Romsdal ønsker selv i 2023, og helseforetaket sier de skal brukes på fødetilbud i Molde. Hva skjedde med bordet til Vedum?
  • Flere partier sier stortingsvedtaket er brutt. Hva tenker finansministeren?
  • Bunadsgeriljaen lurer på hvem som har makta i Helse-Norge?
  • Har finansministeren tillit til HMR (Helse Møre og Romsdal, red.anm.) og deres bruk av øremerkede midler?
  • «Så lenge Sp er i regjering er det fødeavdeling». Er dette et løftebrudd?

---

Vedum i bunad

Helse Møre og Romsdal: – Helseforetaket har ansvaret

– Pengene er brukt i arbeidet med å få gjenåpnet fødetilbudet i Kristiansund. Mye er brukt til stipend til leger, utdanning av jordmødre og rekrutteringstillegg til jordmødre. Så er også en del brukt til å ivareta ansatte som måtte skifte arbeidssted til Molde, når vi ikke lyktes med å åpne føden i Kristiansund, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Heidi Nilsen.

– Hvor mye av de 25 millionene er brukt til fødeavdelingen ved Kristiansund, og hvor mye er brukt i Molde og andre avdelinger?

– Pengene er brukt i arbeidet med å få gjenåpnet fødetilbudet i Kristiansund.

Dagsavisen spør igjen om hvordan det passer med saken til Tidens Krav, der HMR sine klinikk- og økonomisjefer sier pengene også ble brukt på innleie av leger i Molde og andre avdelinger i Kristiansund.

– Svaret er fremdeles at pengene er brukt til å forsøke å gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund og for å sikre fødselstilbudet til fødende i Nordmøre og Romsdal.

– Stortingspolitikere sier vedtaket om å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund er brutt, og at spørsmålet om «hvem som har makta i Helse-Norge» er verdt å stille når vedtak fra folkevalgte ikke blir fulgt opp. Hvem har makta i Helse-Norge ifølge deg?

– Det faglige ansvaret for helsetjenestetilbudene som helseforetaket har ansvaret for å yte, ligger alltid hos ledelsen i helseforetakene. Vi kan kun ha åpne tilbud som vi vurderer som faglig forsvarlig og godt nok bemannet til å ivareta pasientene.

Mer fra Dagsavisen