Nyheter

Hvordan forhandler jeg om lønn? Sju tips

Lønnsoppgjøret er ikke over selv om LO og arbeidsgiverorganisasjonene er enige om årets lønnsvekst. Nå gjenstår de lokale forhandlingene.

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen er det en del av jobben din å møte ledelsen i lokale forhandlinger.

Da skal dere forhandle om lønnstillegg utover det som er avtalt sentralt.

HK-Nytt har tidligere skrevet om de erfarne tillitsvalgte i Nortura som fiksa landets beste pensjon til kollegene – i tillegg til økt lønn.

Her er deres tips til hvordan du kan bli en smart forhandler:

1. Snakk sammen: Vær i dialog med medlemmene. Hvilke ønsker har de i årets oppgjør?

2. Felles interesser: Samarbeid med de andre klubbene på arbeidsplassen, også de utenfor LO. Hva kan dere enes om?

3. Tallenes tale: Før forhandlingene har de tillitsvalgte rett til innsyn i de ansattes lønn og bedriftens økonomi.

4. De fire kriteriene: Forhandlingene skal gjennomføres på bakgrunn av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

5. Mer enn penger: Dere kan forhandle om mer enn lønn, for eksempel om saker knyttet til arbeidsmiljø, velferd, trening i arbeidstida, pensjon, forsikring og seniorpolitikk.

6. Still forberedt: Husk å dokumentere og forklare kravene deres godt. 

7. Husk referat: Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene.

Mer fra Dagsavisen