Nyheter

Leilighet på Tordenskiold Brygge er solgt for 8 millioner kroner

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.


Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.100.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Daniel Thomassen og Maria Thomassen (05.06.2023)

Lervik allé 16 (Gnr 116, bnr 16) er solgt for kr 5.400.000 fra Edel Marie Sandahl til Helga Karen Aune (05.06.2023). Salget omfatter også Gnr 116, bnr 20

Martin Lillebys vei 20 (Gnr 602, bnr 103, seksjon 5) er solgt for kr 5.150.000 fra Andre Næss Johannessen og Marie Stillausen til Inger-Lise O Gulbrandsen og Rolf Erland Gulbrandsen (05.06.2023)

Torp Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 2.200.000 fra Tom Øivind Kvernstrøm til Andrzej Stanislaw Krefta og Patrycja Anna Krefta (05.06.2023)

Andel av Jaktveien 20 (Gnr 439, bnr 111, fnr 210) er overdratt fra Erik Kristian Andersen til Ann Karin Andersen (05.06.2023)

Andel av Eketoppen 10 (Gnr 209, bnr 334) er solgt for kr 1.875.000 fra Ole Christian W Gustavsen til Ulrikke Otilie Askelien (05.06.2023)

Moreneveien 14 (Gnr 208, bnr 1353) er solgt for kr 5.100.000 fra Terje Harsem og Unn-Birgit Harsem til Roy Konrad Angelsen og Siri Harsem Angelsen (05.06.2023)

Svingen 3 (Gnr 440, bnr 203) er overdratt for kr 5.200.000 fra Odd August Andersen til Hilde Brun Andersen (05.06.2023)

Danskeveien 2 (Gnr 210, bnr 38, fnr 4) er solgt for kr 3.500.000 fra Edvinas Pranckevicius og Jovita Pranckeviciene til Anna Borovska og Roman Borovskyi (05.06.2023)

Arne Stangebyes gate 16 (Gnr 300, bnr 65) er solgt for kr 3.325.000 fra Anne Sofie Isaksen til Ane Lorentzen og Sigve Leander J Åshol (05.06.2023). Salget omfatter også Gnr 300, bnr 1617

Nøklebyveien 31 (Gnr 204, bnr 21) er solgt for kr 6.225.000 fra David Grandahl og Therese Grandahl til Olav Kyrre Svalastog (05.06.2023)

Bydalen allé 11 (Gnr 208, bnr 430) er overdratt fra Else Lisbeth Lindahl til Lisbeth Lindahl og Merete Lindahl (05.06.2023)

Bydalen allé 11 (Gnr 208, bnr 430) er solgt for kr 5.000.000 fra Lisbeth Lindahl og Merete Lindahl til Fredrik Haugan Jensen og Nora Lindahl Davidsen (05.06.2023)

Glimmerveien 8 (Gnr 603, bnr 16, fnr 51, seksjon 1) er solgt for kr 4.200.000 fra Lill Grete Mørk til Ulla Stanghov (05.06.2023)

Østre Torgauten vei 103 (Gnr 60, bnr 428) er overdratt fra Knut Hagerstrøm til Ingebjørg Tiger (05.06.2023)

Mårstien 28 A (Gnr 213, bnr 324, seksjon 27) er solgt for kr 3.800.000 fra Ramona Helene H Moldvik og Sindre Aarum til Maria Dumitrascu Imrik og Paul Andre Lindseth (05.06.2023)

Hageveien 17 B (Gnr 727, bnr 299) er solgt for kr 3.800.000 fra Ibrahim Mazek Alfarjani til Boshra Hamsa Ali og Rafik Raoof Salih (05.06.2023)

Andel av Kapellfjellet Borettslag andelsnr 16 er overdratt fra Geir-Åge Dahl og Jan Hugo Dahl til Anita Skaufel Andresen (05.06.2023)

Kapellfjellet Borettslag andelsnr 16 er overdratt fra Pål Andresen til Anita Skaufel Andresen, Geir-Åge Dahl og Jan Hugo Dahl (05.06.2023)

Agatveien 32 (Gnr 601, bnr 181) er solgt for kr 7.000.000 fra Kjell Sverre Jensen og Liv Kari Jensen til Morten Weel Johnsen og Trude Schiefloe Kanestrøm (05.06.2023)

Østre Torgauten vei 103 (Gnr 60, bnr 428) er solgt for kr 7.000.000 fra Ingebjørg Tiger til Kristin Gjessing og Trond Ingolf Jamessen (05.06.2023)

Krosnesveien 21 B (Gnr 54, bnr 199, seksjon 1) er solgt for kr 7.900.000 fra Arild Skofterud til Per Øyvind Iversen (05.06.2023)

Sareptakroken 12 (Gnr 85, bnr 189, seksjon 1) er solgt for kr 3.550.000 fra Bjørklund Bygg & Eiendom As til Benjamin Drange Hassing og Malin Stovner-S Wiborg (05.06.2023)

Teglverksveien 27 B (Gnr 300, bnr 1274, seksjon 2) er solgt for kr 2.350.000 fra Arne Willy Polsrød til Himanshu Sharma (05.06.2023)

Ekveien 4 (Gnr 93, bnr 2) er solgt for kr 7.800.000 fra Anette Borge Malmo og Thomas Borge Malmo til Marit Helen Johannessen (05.06.2023)

Njårdsvei 14 (Gnr 610, bnr 476) er solgt for kr 4.550.000 fra Jan Erik Jensen til Camilla Kristine Nilsen og Patrick Johansen (05.06.2023)

Andel av Erik Madsens vei 26 (Gnr 210, bnr 1502, seksjon 25) er overdratt fra Geir Vik Johansen, Gunn Breiland Wiborg, Guro Vik Andreassen og Kristin Vik Johansen til Kristin Breiland (05.06.2023)

Andel av Erik Madsens vei 26 (Gnr 210, bnr 1502, seksjon 25) er overdratt fra Per Olav Johansen til Geir Vik Johansen, Gunn Breiland Wiborg, Guro Vik Andreassen, Kristin Breiland og Kristin Vik Johansen (05.06.2023)

Johs.Olsens vei 5 (Gnr 206, bnr 179) er solgt for kr 2.600.000 fra Henning Fjordheim Labrå og Tone Kristin Labrå Frorud til Natalia Salome Moen (05.06.2023)

Johs.Olsens vei 5 (Gnr 206, bnr 179) er overdratt fra Knut Arne Labrå til Henning Fjordheim Labrå og Tone Kristin Labrå Frorud (05.06.2023)

Joruns vei 31 (Gnr 210, bnr 28, fnr 995) er solgt for kr 3.950.000 fra Torstein Kristiansen til Gerd Jorun Fjærvoll Dulin og Tom Fjærvoll Dulin (05.06.2023)

Andel av Steinrøysa 37 (Gnr 611, bnr 82) er overdratt fra Arild Odd Harefallet til Siri Harefallet (06.06.2023)

Barkedalsskogen 15 (Gnr 439, bnr 303) er solgt for kr 8.250.000 fra Rino Martinsen til Laura Tamasauskiene og Oldas Tamasauskas (06.06.2023)

Steinrøysa 37 (Gnr 611, bnr 82) er solgt for kr 3.225.000 fra Siri Harefallet til Bettina Isabelle N Lyngmo og Vidar André Lyngmo (06.06.2023)

Hroars vei 22 (Gnr 726, bnr 186) er solgt for kr 6.900.000 fra Ellen Lise Hauge til Karoline J Henanger og Simon Andreas Næss (06.06.2023)

Rubintunet 37 (Gnr 601, bnr 496, seksjon 1) er solgt for kr 4.225.000 fra Lone Larsen og Stian Gade Hansen til Kjersti Johnsen og Stian Aannestad (06.06.2023)

Kirkebydalen Borettslag andelsnr 26 er solgt for kr 3.225.000 fra Bjørn Erik Iversen til Celine Z S Martinsen (06.06.2023)

Andel av Rektor Østbyes gate 8 (Gnr 300, bnr 992) er solgt for kr 1.780.000 fra Madeleine Andersen til Linda Nathalie Johnsen (06.06.2023)

Rektor Østbyes gate 8 (Gnr 300, bnr 992) er overdratt fra Knut Johnsen til Linda Nathalie Johnsen og Madeleine Andersen (06.06.2023)

Gamle Kirkevei 19 D (Gnr 204, bnr 42, seksjon 4) er solgt for kr 4.700.000 fra Erik Julius Woldsdal til Guri Ingvoldstad og Tormod Gangfløt (06.06.2023)

Torsnesveien 223 B (Gnr 683, bnr 127, seksjon 2) er solgt for kr 4.000.000 fra Torsnes Eiendomsselskap As til Lars Petter Brevik og Synnøve Danielsen (06.06.2023)

Mortenenga 13 A (Gnr 112, bnr 690, seksjon 16) er solgt for kr 3.500.000 fra Christian Olsen Mellem og Stine Olsen Mellem til Knut Hansen (06.06.2023)

Regimentveien 136 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 22) er solgt for kr 3.748.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Hans-Petter Furberg og Heidi Furberg (06.06.2023)

Jorunsv 36 Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.100.000 fra Halvor Wergeland og Lene Wergeland Putkowski til Robert Alfredsen (06.06.2023)

Jorunsv 36 Borettslag andelsnr 4 er overdratt fra Hans Petter Wergeland til Halvor Wergeland og Lene Wergeland Putkowski (06.06.2023)

Andel av Christianslund allé 11 A (Gnr 209, bnr 123) er overdratt fra Thomas Rene Andersen til Monica Q V Andersen (06.06.2023)

Vebergveien 10 (Gnr 630, bnr 5) er solgt for kr 2.800.000 fra Joakim Lennart Fundberg og Kristin Fundberg til Mahmoud Nabel Sefan og Rebekka Johansen Moen (06.06.2023). Salget omfatter også Gnr 631, bnr 7

Voldgaten 5 (Gnr 302, bnr 5, seksjon 3) er solgt for kr 5.000.000 fra Tommy Utne Eriksen til Soruud As (06.06.2023)

Gnr 644, bnr 9, fnr 8 er solgt for kr 3.450.000 fra Vigdis Romsdal Skarning til Hans-Henrik Rise og Silje Marie Aarum (06.06.2023). Salget omfatter også Blåveisveien 26 (Gnr 646, bnr 8, fnr 53)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.075.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Hilde Elisabeth Arntzen og Oddbjørn Johansen (07.06.2023)

Granholmen 25 (Gnr 438, bnr 41, fnr 23) er solgt for kr 8.800.000 fra Tom Henning Gundrosen til Paul Cunningham Havnevik (07.06.2023)

Seierstensgata 10 (Gnr 300, bnr 1033) er overdratt fra Arne Egil Nilsen til Gina Nilsen Henriksen (07.06.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 1.404.868 fra Inger Synnøve Amundsen til Aslaug Olavesen (07.06.2023)

Nyborgveien 23 (Gnr 424, bnr 1, fnr 134, seksjon 1) er solgt for kr 4.050.000 fra Radin Eiendom As til Andreas Joakim Ahrenstedt (07.06.2023). Salget omfatter også Nyborgveien 23 (Gnr 424, bnr 1, fnr 134, seksjon 2)

Gelertsens gate 9 (Gnr 300, bnr 512) er overdratt fra Arne Egil Nilsen til Niklas Nilsen Wiborn (07.06.2023)

Andel av Nybyggerveien 15 (Gnr 613, bnr 26) er overdratt for kr 1.600.000 fra Martine Siren Ekrem til Madeleine Viktoria Ekrem (07.06.2023). Salget omfatter også andel av Gnr 613, bnr 88

Liveien 9 (Gnr 424, bnr 1, fnr 113) er solgt for kr 3.550.000 fra Carina Aarum Ytterland og Erik Ytterland til Simon Alexander Saxegård og Valentina Helen Pauna (07.06.2023)

Nedre Sletta Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 2.600.000 fra Sandra Sundwall til Rikke Marte Furu (08.06.2023)

Tordenskiolds gate 9 D (Gnr 300, bnr 1312, seksjon 29) er solgt for kr 8.000.000 fra Tordenskiold Brygge As til John Ole Gjerp og Tove Dyrnes (08.06.2023)

Lyngen Borettslag andelsnr 26 er solgt for kr 3.300.000 fra Carina Jelsness og Kenneth Jensen til Håkon Hansen og Hilde S R Ahlgren Hansen (08.06.2023)

Glombofjellet 2 Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.400.000 fra Rebekka Wøhni til Simon Femdal (08.06.2023)


Omsetninger for Hvaler kommune:

Gjøkvikveien 102 (Gnr 30, bnr 80) er overdratt fra Bente Vigsnæs til Anne-Marie Vigsnæs, Berit Vigsnæs og Mette Helene Vigsnæs (06.06.2023)

Andel av Bølingshavnfjellet 27 (Gnr 22, bnr 79) er overdratt fra Per Simble til Mikael Simble (07.06.2023)

Gravningstien 18 (Gnr 39, bnr 111) er solgt for kr 2.150.000 fra Kjell Erling Gulbrandsen til Kristian Flesjå Zahl og Sara Bertinussen Zahl (07.06.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Enebekkveien 51 (Gnr 82, bnr 4) er solgt for kr 19.100.000 fra Christian Rosnes til Petter Ørmen (05.06.2023)

Enebekkveien 51 (Gnr 82, bnr 4) er overdratt fra Elisabeth Rosnes til Christian Rosnes (05.06.2023)

Liljeveien 31 (Gnr 93, bnr 376) er solgt for kr 7.300.000 fra Brit Nina Sjøberg Solli og Kjetil Solli til Inger Elisabeth Østern og Runar Arild Østern (07.06.2023)

Vansjøveien 4 A (Gnr 60, bnr 16) er solgt for kr 4.450.000 fra Karl Göran S Bildsten og Sissel Gro Helseth til Vansjøveien 6 As (07.06.2023)

Mer fra Dagsavisen