Nyheter

Vidar og Ingunn Liholt vet hvilke tollregler som gjelder til sjøs – gjør du?

Tolletaten gjennomførte sin årlige pinseaksjon fra Halden til Langesund. Det ble gjort flere beslag, men mange kjenner også godt til reglene.

Over 100 fritidsbåter ble kontrollert av Tolletaten under årets pinseaksjon til sjøs, skriver de i en pressemelding. Kontrollen strakk seg fra Halden til Langesund. Området er grensenært og dermed høyt trafikkert av grensekryssende båtfolk.

– Målet med aksjonen har vært å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, kontrollere og vise tilstedeværelse. Det har vi lykkes godt med, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal.

Jan Aage Oppedal (midten) er tolloverinspektør i Tolletaten.

– God oversikt

Ekteparet Vidar og Ingunn Liholt er noen av dem Tolletaten møtte på sin rundtur. De hadde vært på svenskehandel i Strømstad.

Da de ble stoppet av Tolletatens tollkrysser «Snøgg», var det ikke noe panikk å spore hos ekteparet.

– Vi møtes i år og, spøkte Vidar.

Båtfører Vidar Liholt har intet å fortolle.

De er nemlig mye ute på sjøen, og har blitt kontrollert flere ganger tidligere. Derfor vet de godt hva som er lov og ikke.

– Vi har holdt på med båt i over 40 år, så vi har ganske god oversikt over hvilke regler som gjelder til sjøs, fortalte Vidar.

Denne gangen har ekteparet vært i Strømstad et par dager hvor de blant annet benyttet anledningen til å handle varer.

Med seg hadde ekteparet to kartonger rødvin, som er godt innenfor kvoten for hva man kan ha med seg av alkohol inn til Norge.

Samme regler til sjøs

Under aksjonen kontrollerte Tolletaten rundt 100 grensekryssende fritidsbåter. Det resulterte i syv fortollinger på til sammen 1390 kroner. I tillegg gjorde Tolletaten beslag av narkotiske piller og noen gram amfetamin.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er fortsatt de samme reglene som gjelder til havs som på land, opplyser Oppedal.

Førstetollinspektør Per Magne Solberg speider etter båter å kontrollere.

Tolletaten kontrollerte også fartøy som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3000 kroner.

I fjor avdekket Tolletaten flere brudd på disse reglene.

– I år derimot registrerte vi ingen slike brudd. Det ser vi på som positivt og kan tolkes som at båtfolket har blitt flinkere på dette området.

Dette er reglene

Reisende i lystbåt som har varer å fortolle, enten det er alkohol, tobakk over kvoten eller «vanlige» varer over verdigrensen, plikter å deklarere disse når de ankommer tollområdet. Det kan for eksempel gjøres ved å:

  • Laste ned kvoteappen og fortolle varene når dere passerer grensen.
  • Uoppfordret deklarere varer og reparasjoner for fortolling når dere møter Tolletaten til sjøs.
  • Ta direkte kontakt med nærmeste tollsted i kommunen du går i land. Oversikt over tollsteder og åpningstider finner man her.

Tidligere kunne man bytte tobakkskvoten med øl eller vin. Slik er det ikke lenger. Men, brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter, ifølge Tolletaten. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke, og alkohol over 60 prosent er forbud.

---

Dette kan du ha med deg tollfritt

Eksempel 1: Brennevin, vin, øl og tobakk

  • 1 liter brennevin, 1,5 liter vin (2 flasker) og 2 liter øl (også sterkøl) (6 x 0,33 l)+ 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 100 blad sigarettpapir.

Eksempel 2: Vin, øl og tobakk

  • 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (også sterkøl) (6 x 0,33 l)+ 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 100 blad sigarettpapir.

Eksempel 3: Øl og tobakk

  • 5 liter øl (også sterkøl) (15 x 0,33 l)+ 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 100 blad sigarettpapir.

Kilde: Tolletaten

---

Mer fra Dagsavisen