Nyheter

Kvinnefengslet kan få tryggere celler for innsatte i selvmordsfare

Skammelig å se hva vi tilbyr disse kvinnene, mener SV og får støtte fra Høyre. Nå er det bred enighet på Stortinget for å gjøre noe.

Bredtveit fengsel ønsket, som et strakstiltak for psykisk syke innsatte, å oppgradere cellene for innsatte som utagerer eller er i selvmordsfare.

De ville bygge fem moderne, forsterkede celler. De skulle ligge i samme etasje som sikkerhetscellene. Fengselet ville også lage et eget, skjermet lufteområde utenfor sikkerhetsavdelingen.

Da Kriminalomsorgen i vår regnet på utgiftene, satte de et tak på fire millioner kroner. Men fungerende fengselsleder anslo kostnadene til 8-12 millioner.

Det var for mye. Prosjektet stoppet opp.

Se svaret fra Justisdepartementet nederst i saken.

Bæres tre etasjer ned

I tredje etasje har fengselet i dag tre forsterkede celler. Det er gamle rom, som resten av bygningsmassen fra 1918.

Her holdes innsatte skjermet når de ikke kan være i fellesskapet.

Cella har seng med madrass, en veggmontert TV beskyttet med pleksiglass, et ståltoalett med integrert servant og et uknuselig vindu. Trepanelet over radiatoren er gjennomhullet for å slippe gjennom varme. Men hullene er lette å tilgrise. Toalettet stikker ut i rommet og er til hinder ved tvungen flytting.

Forsterket celle.

Men under utagering eller høy selvmordsfare er det ikke trygt selv her. Da skal de på sikkerhetscelle, som bare inneholder en madrass og en åpning i gulvet til å gjøre sitt fornødne.

Problemet er bare at sikkerhetscella ligger tre etasjer ned.

– Inntil fire ansatte må da bære vedkommende ned trappa her, to på armene to på beina. For et par år siden med hjelp av en madrass som man måtte dra den innsatte nedover på, sier fungerende fengselsleder Levi Tyriberget midtveis i trappeløpet.

Levi Tyriberget.

Strabasene ned trappa påvirker alle involverte. Også de som hører hva som skjer fra andre sida av veggen i det dårlig lydisolerte bygget. Ifølge Tyriberget er det uverdig.

Bråket går ut over soningsmiljøet. Ifølge rapporter fra Universitetet i Oslo, utvikler medinnsatte symptomer på psykisk sykdom av all uroen.

Sikkerhetscella i første etasje har fått nytt gulv, etter at en innsatt klarte å pille løs epoksymalingen og svelge de skarpe flakene.

Nede ved gulvet er ei luke til å skyve mat gjennom. Iblant er det den eneste åpningen til omverdenen.

Matluka.

Nå er det likevel bevegelse i saken. Bredtveit kan få penger til å bygge forsterkede celler i samme etasje som sikkerhetscellene.

Stortinget må først behandle regjeringas forslag til revidert budsjett. Her foreslås en økt finansiering til å dekke bygging av nye forsterkede celler på Bredtveit. Stortinget skal etter planen behandle forslaget 16. juni.

I tillegg til å bygge de nye cellene, trengs oppgradering av teknisk utstyr: pust- og bevegelsessensor, celledører, uknuselige vinduer og moderne callingsystem.

– Det skal ikke være slik at folk blir sykere av å sitte i fengsel i Norge. Det gir dårlig rehabilitering, og er skadelig både for den det gjelder og for samfunnet for øvrig, sier Ingunn Foss (H) i Stortingets justiskomité.

Fengselet har varslet om manglene i mange år.

De håpet i det lengste at et nytt Oslo fengsel skulle bygges på Bredtveit. Og med det, en kraftig oppgradering av kvinnefengselet med nye bygninger.

Etter stor lokalpolitisk motstand, ble det ikke noe av.

– Skammelig

– Jeg har selv vært og sett på Bredtveit, det er skammelig å se hva vi tilbyr disse kvinnene. På noen av avdelingene bærer lyden godt mellom fengselscellene. Når én begynner å utagere, sprer det seg. Enkelte celler mangler toalett, man må tilkalle hjelp om man må bruke toalettet om natta. Man kan knapt tenke seg et sted det er større behov enn på Bredtveit, sier Andreas Sjalg Unneland (SV) i Stortingets justiskomité.

– Ministeren har vært i Stortinget og sagt at de ser svært alvorlig på det. Men da må regjeringen også handle.

Stortingskollega Ingunn Foss (H) er enig.

– Det skal ikke være slik at folk blir sykere av å sitte i fengsel i Norge. Det gir dårlig rehabilitering, og er skadelig både for den det gjelder og for samfunnet for øvrig. Jeg forventer at regjeringen setter inn de tiltak som er nødvendig for å sikre forsvarlige soningsforhold, sier Foss, som støtter regjeringens forslag om økte ressurser til kvinnefengslene.

– Det skal ikke være slik at folk blir sykere av å sitte i fengsel i Norge. Det gir dårlig rehabilitering, og er skadelig både for den det gjelder og for samfunnet for øvrig.

Justisdepartementet lover tiltak

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet viser til regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger i revidert budsjett.

Her foreslås å styrke kvinnesoning med 15 millioner kroner.

Det ligger også an til at deler av summen vil gå til en akutt bygningsmessig oppgradering av Bredtveit fengsel, slik at de forsterkede cellene kan opprettes i 1. etasje. Det skriver KDI i en e-post til NFF-magasinet.

Stortinget skal etter planen behandle forslaget om tilleggsbevilgninger 16. juni.

Får de det som de vil, slipper fengselsbetjentene og de innsatte flere strabasiøse turer ned fengselstrappa.

Mer fra Dagsavisen