Nyheter

Fornøyde partiledere skuffer venstresiden

Det var to fornøyde partiledere som la fram Hurdalserklæringen. Men Trygve Slagsvold Vedum var preget av at Sp har tapt slaget om noen av sine mest høyprofilerte hjertesaker.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har regjeringsplattformen klar.

HURDAL: Med Hurdalssjøen og vakre høstfarger som bakgrunn kunne Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum endelig stå der og gratulerer hverandre med godt samarbeid disse tre siste ukene, og meddele at den 80 sider lange Hurdalserklæringen staker ut en ny kurs for Norge de neste fire årene.

Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble presset med en rekke kritiske spørsmål fra pressen når det raskt viste seg at partiet har måttet tåle nederlag i flere høyprofilerte valgkampløfter, som det å bevare flystasjonen på Andøya og Ullevål sykehus.

– Og EØS ligger fast, gjentok Støre flere ganger.

– Var feil hele veien

Men Vedum ville ikke være med på at det er slik at Sp har måttet gi mest i forhandlingene, eller at han skulle få noen problemer med å se folk i øynene etter dette, verken på Andøya eller i Oslo. Både Vedum og Støre la også vekt på at de ellers vil styrke Aker sykehus, at de har en god pakke på forsvaret i nord, og at de vil utrede erfaringene med EØS de siste ti årene.

Trygve Slagsvold Vedum spiste pølser sammen med Jonas Gahr Støre etter at de presenterte den nye regjeringsplattformen.

– Vi har jo ment at beslutningen som ble tatt om Andøya var feil hele veien. Vi har ment at den beste løsningen var Andøya, sier Vedum til Dagsavisen. På spørsmål fra Dagsavisen om det gjorde vondt for Sp å gi slipp på hjertesakene, svarer han:

– Det er enormt mange saker vi har fått gjennomslag for sammen med Ap i den plattformen her. Og så er det noen saker der vi skulle ønske hadde hatt en litt annen løsning. Sånn er det når to partier får de mandatene man får, og da må man bruke de mandatene man får. Hadde vi fått enda flere mandater, hadde vi fått enda større gjennomslag, sier Vedum, som ikke vil være med på at Sp har måttet gi mye mer enn Ap i forhandlingene på Hurdalssjøen.

– Hvis du leser teksten vil du se at Sp har fått enormt mye gjennomslag i denne plattformen her. Så vi er meget godt fornøyd. Jeg mener vi har fått til veldig mye, så da vil jeg ikke gradere den ene eller den andre veien.

Kamp mot ulikhet

Da partilederne la fram plattformen onsdag, sa Støre blant annet at den nye regjeringen skal “bekjempe ulikhet og urettferdighet”. Ap-lederen trekker overfor Dagsavisen fram flere viktige grep i kampen mot ulikhet.

– Vi skal ha et mer rettferdig skattesystem, hvor de som har middels og lave inntekter får skattelettelser, og de med mer må betale mer. Det er et viktig tiltak, sier Støre.

Utregninger har vist at hvis alt det Ap har lagt fram i sine budsjetter gjennomføres, vil det redusere ulikhet i Norge, fortsetter han. Det går utover skatt, men også utover andre tiltak, som billigere barnehager og SFO, og flere tiltak for å folk inn i arbeid.

– Ulikhet må vi ta tak i på et bredt felt. Der er særlig utdanning og arbeid viktig, og at det blir rettferdigheten i den politikken som gjelder klima og omstilling, sier Støre.

Jobb nummer en

Ap-lederen mener at hovedbudskapet i plattformen er at “arbeid til alle er jobb nummer én”. Det har lenge vært en gjennomgangstone fra Ap, og i sommer gikk partiet sammen med LO sentralt og flere LO-forbund for å løfte heltidsproblematikken før valget. Jobbskaping er en av sakene der LO forventer at en Støre-ledet regjering leverer.

I den nye regjeringsplattformen har partiene blitt enige om at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. En ny regjering vil “styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling”, står det.

– Betyr dette en lovendring som slår fast at heltid er regelen?

– Det må være normen. Og så vil vi at de som skal ansette midlertidig, må bevise at det er nødvendig opp mot at heltid skal være normen. Dette har vært et krav fra fagbevegelsen i mange år, og det vil vi starte arbeidet med i departementet, sier Støre.

Noen Ap-nederlag

Ap sa tidligere i år at nettopp styrking av retten til heltid i lovverket er en av de 40 sakene partiet vil prioritere i løpet av de første 100 dagene i regjering.

– Betyr det at vi kan få det lovfestet i løpet av kort tid?

– Ja. Det er et av punktene jeg mener er innfridd. Så får vi ta det i tur og orden, svarer Støre.

Det er bare ett av flere grep i arbeidslivspolitikken Ap gikk ut med før valget, og som de har fått inn i den nye regjeringsplattformen. Det samme gjelder dobling av fagforeningsfradraget.

Over nesten 80 sider er politikken til den påtroppende regjeringen meislet ut på alt fra skatter og avgifter, landbruk og distriktspolitikk, til oljeleting og tannhelse. Ap har i et notat innrømmet tre nederlag i plattformen: innleie, skolefritidsordning og abort.

Ap sa i sin 100-dagersplan at de vil «Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort». I plattformen står det imidlertid at de vil nedsette et utvalg som blant annet skal se på alternativer til dagens abortnemnder.

– For mye grått

Da Audun Lysbakken møtte pressen på Stortinget onsdag ettermiddag, gjorde partilederen det klart at han mener SV gjorde rett i å trekke seg fra sonderingene med Ap og Sp.

– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle.

Lysbakken listet opp en rekke punkter fra plattformen som SV vil støtte, men klima- og miljøpolitikken var han alt annet enn fornøyd med. Partiet mener også Ap og Sp må gjøre mye mer for å få forskjellene ned.

SV mener Ap og Sp ikke vil nå klimamålene med tiltakene som ligger i plattformen. Lysbakken var også skuffet over at de nye regjeringspartiene viderefører «størsteparten av Høyres skattekutt». Han mener de rike må skattes mer om det skal bli nok penger til nye velferdsreformer.

Han understreket at SV ikke er noe støtteparti for den nye regjeringen.

– Vi er et opposisjonsparti uten bindinger. Nå er det opp til regjeringspartiene om de vil komme til oss eller om de vil være en slalåmkjørende sentrumsregjering.

SV-leder Audun Lysbakken kommenterte regjeringsplattformen i vandrehallen i Stortinget onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skuffelse i MDG og Rødt

Kriss Rokkan Iversen, fungerende partileder i MDG, var svært skuffet over det Ap og Sp har lagt fram av klimapolitikk. Hun kan ikke se at klima- og miljøpolitikken til de to partiene er vesentlig bedre enn den politikken den borgerlige regjeringen har ført.

– Støre og Vedum viser med denne plattformen at de ikke stiller opp når FN sier at alle land må slutte å lete etter mer olje og gass. Det er heller ingen tegn til at de har tenkt å fase ut olje og gass. Tvert imot er det business as usual. Regningen overlates til ungene våre og menneskene i land som ikke har de samme mulighetene som oss til å omstille seg.

Rokkan Iversen var også skuffet over naturpolitikken og viste blant annet til at Ap og Sp går inn for økt bygging i strandsonen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes ikke den nye regjeringen går langt nok.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er mange gode intensjoner i den nye regjeringsplattformen, men han var langt fra fornøyd.

– Så lenge de tviholder på skattekuttene til de aller rikeste, vil de ikke greie å få forskjellene ned. Står de fast på det, blir det ikke nok penger til velferdsreformene. De trenger nå Rødt for å få kraft, fart og retning.

Han var også skuffet over at Ap og Sp ikke har fjernet det han beskriver som smålige kutt fra Solberg-regjeringen. Han mener at de burde gjort det ulovlig å avkorte barnetrygd mot sosialhjelp. Moxnes mener i likhet med MDG at klimapolitikken er for dårlig og beskriver den som «svak».

Rødt var i likhet med SV og Sp for å bevare flystasjonen på Andøya.

– Det er et gigantisk løftebrudd fra Sp. For Nord-Norge er dette en like stor sak som bevaringen av Ullevål sykehus er for Oslo.

Han ser ingen av sakene som tapt. Selv om det er grunn til å være skuffet over plattformen, sier han at siste ord ikke er sagt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her