Nyheter

Ny E6 ga flere biler og like mye kø

Utvidelsen av E6 sør for Oslo på 2000-tallet har ført til flere biler og like mye kø som før. Nå advarer forsker mot at det samme kan skje på E18.

Bilde 1 av 2

I en forskningsartikkel fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har forskerne sett hva som skjedde etter at E6 sør for Oslo ble utvidet. Resultatet var at kort tid etter at veien stod ferdig ble den ledige kapasiteten fylt av nye biler og køen er nå tilbake på det samme nivået den var før utvidelsen.

Saken ble først omtalt av forskning.no.

– En av de tingene som skjer når du har mye kø er at det bremser byspredningen. Men slipper du opp køa vil flere bygge ut boliger og næring lengre ut. For E6 sørkorridoren skjedde det for eksempel på Ås og Vestby. Da skaper du arbeidsplasser og boliger som er avhengige av bil, flere kjører, og du får mer kø. Det skjedde nøyaktig det teorien sier at vil skje, sier Aud Tennøy, en av forskerne bak artikkelen, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Spillet om Oslopakke 3: Derfor raknet milliardavtalene (+)

Hun har i mange år forsket på trafikk og mobilitet i byer.

###

Byspredning

Tennøy sier at artikkelen bekrefter noe alle egentlig visste fra før: Bygger du større og bedre motorveier vil folk og næringsliv flokke seg til den nye veien, og det vil føre til økt trafikk og mere kø.

Hun sier at økt trafikk som følge av at byen sprer seg lengre og lengre ut var et tema da man forhandlet om E6-utvidelsen for snart 20 år sida. Men det er vanskelig å temme lokale utbyggere og kommuner som ønsker seg flere innbyggere. Selv om det finnes regionale planer og ambisjoner om å begrense byspredning som fører til økt trafikk og kø, er det vanskelig å få stagget utviklingen.

LES OGSÅ: Hareide: Derfor vil jeg ha en helhetlig utbygging av E18

Folk som eier land utenfor byen og som vil bygge kan gjøre det raskt og billig sammenlignet med å for eksempel bygge ut i indre by. Så det er sterke drivkrefter som står bak byspredning. Og systemet er laget sånn at det egentlig ikke er noen som styrer det hele, sier forskeren.

E18 og ny E6

Artikkelen kommer samtidig som vi har pågående diskusjoner og forhandlinger om to store veiprosjekter inn til Oslo: E18 vestkorridoren gjennom Bærum og utvidelse av E6 ved Manglerud. Særlig E18 er en tøff nøtt, og Oslo og Viken er fortsatt i forhandlinger om hva som skal skje med E18 etter at staten trakk seg fra forhandlingene.

LES OGSÅ: Høyre med forhandlingsfinte: Vil sikre E18 med Bærum som garantist

Kilder som deltar i forhandlingene om E18 har fortalt Dagsavisen at beregningene om den nye veien sier at biltrafikken ikke skal øke sammenlignet med i dag dersom den blir bygget. Tennøy understreker at hun ikke har sett disse beregningene, og at for eksempel skyhøye bompenger igjen kan få ned trafikken.

Men logikken bak hva som skjedde på E6 er overførbar til E18.

– Hvis planene for E18 gjør at det går raskere å kjøre fra Asker til Oslo vil presset øke. Det vil bli et større markedspotensial for steder som Røyken og Hurum, som sitter med byggeklare tomter. Og bygger man flere boliger der vil det selvfølgelig generere mer biltrafikk, sier Tennøy.

LES OGSÅ: – Det er uforståelig at regjeringen er villig til å skrote T-bane til Fornebu for å tvinge gjennom E18 til Oslo

Fortetting og transformering

Den samme utviklingen kan skje på Oslo øst om E6 utvides der.

– E6 ved Manglerud er jo en fortsettelse av sørkorridoren, som vi har undersøkt. Etter utvidelsen ble køen flyttet lengre inn i byen, og nå står den på Manglerud. Da tenker man at «la oss prøve en gang til. Å bygge mer vei for å bli kvitt køen har ikke funket før, men kanskje det vil funke nå?» sier Tennøy.

LES OGSÅ: Byrådet angriper OBOS: – Jeg blir provosert og skuffet

– Så hva bør vi gjøre for å på best mulig måte flytte folk inn og ut av byen?

– Det er egentlig feil spørsmål. Det man vil er å få Oslo som byregion til å fungere bra for folk som bor der og for næringslivet. For det har vi en oppskrift, som har stått seg i all tid: Fortetting og transformasjon i eksisterende byområder og tett på kollektivknutepunkter i andre deler av byregionen. Vi må bedre kollektivtilbudet, legge til rette for gåing og sykling, og legge restriksjoner på biltrafikken.

Mer fra Dagsavisen