Nord-Norge

Nordland Fylkesting ber helseministeren gripe inn for å stanse fødetilbud-kutt

Et flertall i fylkestinget mener det foregår en rasering av fødetilbudet i fylket, og ber helse- og omsorgsministeren gripe inn med strakstiltak for å stanse kuttene.

– Jeg har forventning om at helseministeren lytter til det høyeste, folkevalgte organet i Nordland og tar grep for å trygge tilbudet til befolkninga vår, sier gruppeleder for SV på Nordland fylkesting, Aase Refsnes.

Sammen med leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, har de skrevet en uttalelse der de markerer motstand mot kutt i fødetilbudet på Helgeland.

Samtlige parti på tinget stiller seg bak uttalelsen, med unntak av Fremskrittspartiet.

– Det er viktig at Nordland Fylkesting atter en gang sier klart ifra om at dette ikke er godt nok for våre innbyggere, sier Refsnes.

Ber om strakstiltak

Bakgrunnen er det de mener er en rasering av fødetilbudet i fylket. Dagsavisen har tidligere omtalt forslaget om utvidet sommerstengt hos Helgelandssykehusets fødeavdelinger og -stuer. I Vesterålen ble fødeavdelingen som ligger i Stokmarknes, midlertidig degradert på grunn av mangel på bioingeniører. Tirsdag 6. desember åpnet den igjen for vanlig drift.

I uttalelsen sier Nordland Fylkesting at de ber helseministeren gripe inn med strakstiltak for å stanse de foreslåtte kuttene i fødetilbudet på Helgeland. De ber også Nordlandssykehuset om å planlegge sin bemanning på en måte som gjør at man ikke risikerer å måtte stenge fødeavdelingen på Stokmarknes sykehus igjen.

Som et siste punkt oppfordrer fylkestinget at utvalget som skal se på endringer innenfor foretaksmodellen, også ser på alternative modeller som sikrer en mindre sårbar fødselsomsorg.

I uttalelsen går partiene også hardt ut mot foretaksmodellen, som sykehusene opererer etter. Pettersen sier fødsler er klassifisert som for lite lønnsomt, og dermed havner først på blokka når det skal kuttes.

– Men helsetjenestene til innbyggerne våre skal da ikke være lønnsomt, det skal være trygt og tilgjengelig. Det er helt klart behov for å se på andre måter å organisere sykehusene våre på. Inntil da må ministeren rett og slett gripe inn og stanse de foreslåtte kuttene i fødetilbudet i Nordland.

Økonomisk krise

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap), har tidligere sagt det er Helse Nord sitt ansvar å sikre tryggheten for fødende.

Det regionale helseforetaket Helse Nord er i økonomisk krise, og går mot et underskudd på 850 millioner kroner i 2022. Samtidig har sykehusene innenfor foretaket utfordringer med bemanning, på grunn av mangel på gynekologer og jordmødre i hele Norge.

Underforetaket til Helse Nord, Helgelandssykehuset, skal i neste ukes styremøte vurdere utvidelsen av sommerstengte fødeavdelinger og -stuer i regionen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Nordland Fylkestings uttalelse om fødetilbudet i fylket:

  • Nordland Fylkesting ber om at helseministeren griper inn med strakstiltak for å stanse de foreslåtte kuttene i fødetilbudet på Helgeland.
  • Nordland Fylkesting ber om at Nordlandssykehuset i framtida planlegger sin bemanning på en sånn måte at man ikke risikerer å måtte stenge fødeavdelingen på Stokmarknes sykehus igjen.
  • Nordland Fylkesting mener der regjeringsoppnevnte utvalget som har fått i oppdrag å se på endringer innafor foretaksmodellen også må få en klar instruks om å utrede alternativer til foretaksmodellen for å finne modeller som sikrer en mindre sårbar fødselsomsorg.

Partiene som står bak uttalelsen: Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, KrF, Høyre, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Venstre.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: